Bregje Simons
Bregje Simons Nieuws 14 dec 2018 / 16:59 uur

De segregatie op scholen neemt steeds meer toe

Volgens de Onderwijsraad is het niet meer zo vanzelfsprekend dat jongeren uit verschillende sociale groepen elkaar tegenkomen in het onderwijs. Daarmee bedoelen ze dat de school juist de plaats zou moeten zijn „waar jongeren moeten leren omgaan met verschillen, door te oefenen in het omgaan met conflicten en het respect bijbrengen voor andersdenkenden."

Sociale samenhang

„De voor Nederland typerende scheiding tussen schoolsoorten, leerwegen en opleidingen maakt dat leerlingen met verschillende sociale achtergronden elkaar steeds minder vanzelfsprekend tegenkomen", schrijft de Onderwijsraad. „Het onderwijs kan hierdoor maar beperkt bijdragen aan sociale samenhang in de samenleving."

Doordat scheidingen tussen schoolsoorten en leerwegen strikter zijn geworden, wat maakt dat bepaalde groepen niet de kansen krijgen die ze zouden moeten hebben, zoals laatbloeiers. Het wordt dan ook moeilijk voor leerlingen om door te stromen.

Brede scholengemeenschappen

De raad hoopt dat scholengemeenschappen zo worden ingericht, dat de verschillende leerlingen elkaar tegenkomen. Bij brede scholengemeenschappen zitten de verschillende niveaus vaak op andere locaties. Die locaties zouden weer moeten worden samengevoegd, vindt de raad.

Keuzevrijheid

De segregatie van leerlingen staat al langer op de agenda volgens onderwijsminister Arie Slob. Met betrekking tot dat onderwerp is er eerder gekeken wat er mogelijk is, maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met de keuzevrijheid van ouders als het gaat om een school voor hun kind, zei hij.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
De segregatie op scholen neemt steeds meer toe
Sluiten