Metro en ANP
Metro en ANP Nieuws 14 dec 2018 / 18:47 uur

Inspectie faalde bij toezicht VMBO Maastricht

De onderwijsinspectie is tekortgeschoten in haar toezicht op VMBO Maastricht. Zij heeft niet genoeg gedaan met signalen dat er op de school van alles mis was. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van de inspectie zelf. Toen aan het licht kwam dat veel eindexamenleerlingen hun schoolexamens niet goed hadden afgerond, greep de inspectie overhaast in. Maar toen was het al veel en veel te laat.

Ongeldig verklaren

De Auditdienst Rijk (ADR), die het onderzoek uitvoerde, vraagt zich af of het besluit van de inspectie om de eindexamens van de leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig te verklaren, wel de juiste was. Zij zijn van mening dat het namelijk grote onrust onder ouders en leerlingen wekte, die misschien voorkomen had kunnen worden. Als de inspectie meer tijd had genomen voor haar besluit, had zij kunnen constateren dat sommige schoolexamens van sommige leerlingen wel overeind konden blijven.

De inspectie zelf houdt vol dat ze niet anders kon dan de eindexamens van de Maastrichtse vmbo’ers ongeldig te verklaren. Zij moest ,,aan de noodrem trekken” om te voorkomen dat er onverdiende diploma’s werden uitgedeeld, vindt ook het ministerie.

Maar volgens de ADR schoot de inspectie op meer vlakken tekort. De inspectie had namelijk beter moeten communiceren met de ouders en de leerlingen, vindt de ADR. Ze had meer empathie kunnen tonen over de situatie en duidelijker kunnen zijn.

Regels schieten tekort

Wel heeft de inspectie zich steeds aan de regels voor haar werk gehouden, stelt de ADR vast. Dat brengt de dienst tot de conclusie dat de regels vermoedelijk tekortschieten. Alle reden dus om de werkwijze, het toezicht en de regels eens tegen het licht te houden.

De ADR kan ook wel begrip opbrengen voor het tekortschieten van de inspectie, omdat de inspecteurs bezwijken onder het werk. Ze gaan er bovendien in principe van uit dat schoolbesturen hun zaakjes op orde hebben.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Inspectie faalde bij toezicht VMBO Maastricht
Sluiten