Metro en ANP
Metro en ANP Nieuws 29 nov 2018 / 21:04 uur

Iedereen een elektrische auto in 2021

Rijden in een elektrische auto moet voordeliger worden en rijden op benzine en diesel duurder. Haagse bronnen bevestigen berichten van RTL en NOS over de plannen van de Mobiliteitstafel, een van de vijf overleggroepen aan het Klimaatakkoord.

Accijns op benzine en diesel

Om te zorgen dat in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s nieuw worden verkocht komt er in 2020 een aanschafsubsidie van 6000 euro. In 2030 is die subsidie teruggebracht tot 2200 euro. Voor de zakelijke auto wordt dat bedrag 3430 euro, aflopend naar 1830 euro in 2024. De auto’s blijven tot 2025 vrijgesteld van aanschafbelasting en motorrijtuigenbelasting.

Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt duurder. De partijen aan de Mobiliteitstafel stellen voor de accijns op benzine en diesel per 2020 met 1 cent te verhogen en twee jaar later met nog eens hetzelfde bedrag. Ook gaat de motorrijtuigenbelasting voor deze auto’s omhoog.

Terugbrengen uitstoot van CO2

Aan de klimaattafels overleggen overheid, belangengroepen en het bedrijfsleven. Het Klimaatakkoord moet er voor zorgen dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent is teruggebracht in vergelijking met 1990. CO2 en andere broeikasgassen zorgen voor opwarming van de aarde.

De klimaattafels kwamen in juli met een akkoord op hoofdlijnen. Daarna zijn de voorstellen doorgerekend en vorige maand heeft kabinet de tafels gevraagd om de voorstellen verder uit te werken en te concretiseren. Het kabinet heeft ze gevraagd uiterlijk op 1 december met de plannen te komen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Iedereen een elektrische auto in 2021
Sluiten