Erik Jonk
Erik Jonk | LinkedIn Nieuws 3 okt 2018 / 04:30 uur

Jongste generatie boeit eigen financiën niet

De jongeren van vandaag zijn bepaald niet goed op hun (financiële) toekomst voorbereid. Bijna de helft (49 procent) van de jongste generatie vindt ook zelf dat zij onvoldoende inzicht heeft in het financiële vooruitzicht. En dat terwijl we allemaal dat bekende spreekwoord kennen: de jeugd heeft de toekomst…

Dat blijkt uit onderzoek van de Federatie Financieel Planners (FFP), uitgevoerd door het Nibud, het Instituut voor Budgetvoorlichting. De resultaten uit het onderzoek zijn volgens FFP verontrustend. Er hangt jongeren financieel heel wat boven het hoofd, maar velen hebben dat niet in de gaten. Of erger: het boeit ze voor geen meter. We hebben het dan over Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar.

Geen idee…

51 procent van de jongste generatie weet welke financiële beslissingen van nu gevolgen hebben voor later. Dat zou je een prima percentage kunnen vinden, maar FFP bekijkt het van de andere kant: de helft van de jongeren heeft dus geen idee. Ook als het gaat om inkomen voor onvoorziene omstandigheden – en die komen er voor jongeren genoeg – is maar 46 procent van de ondervraagde 18- tot 30-jarigen zeker van z’n zaak.

Van een eventueel inkomen voor nabestaanden (echt nog een ver-van-mijn-bed-show voor ‘de jonkies’) is zich maar 36 procent voldoende bewust. Over het afbetalen van een hypotheek tast 52 procent volledig in het duister.

Gebrek aan belangstelling

Het gebrek aan financieel inzicht onder jongeren gaat volgens het FFP/Nibud-onderzoek in veel gevallen gepaard met een gebrek aan belangstelling. Nadenken over je oudedagvoorziening, onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld onverwachte arbeidsongeschiktheid) en de financiële toekomst van kinderen? Ja doei, lekker belangrijk, stelt één op de drie. „Dat voorspelt weinig goeds voor de kids van onze kinderen”, vindt FFP-bestuursvoorzitter Rob van den Aker.

Wie zich wel bekommeren om dit probleem? De oudere generatie (46 tot 60 jaar) maakt zich grote zorgen over de financiële toekomst van hun kroost. Liefst 84 procent van deze leeftijdsgroep vindt die toekomst van hun kinderen een belangrijk financieel thema.

Jongste generatie boeit eigen financiën niet
Rob van den Aker van FFP.

Veranderingen maatschappij

Ook FFP trekt aan de bel. „De onderzoeksresultaten zijn extra relevant omdat we in een maatschappij leven waarin grote veranderingen gaande zijn. De arbeidsmarkt flexibiliseert in rap tempo, waardoor (collectieve) pensioenvoorzieningen en andere financiële zekerheden snel aan het veranderen zijn”, stelt de beroepsvereniging. „Voor hypotheken is tegenwoordig veelal eigen geld nodig én de huurprijzen stijgen. Daardoor moeten jongeren steeds langer thuis blijven wonen of noodgedwongen woonruimte delen.”

Er hangen nog meer donkere financiële wolken boven de jeugd van nu. Wat te denken van de energietransitie ‘Nederland van het gas af’ voor elke huiseigenaar en huurder? Alle ontwikkelingen wijzen in één richting: van de Nederlanders wordt meer financiële zelfstandigheid verwacht, want van het veilige vangnet dat de overheid nu vaak is hoeven we het niet meer te hebben.

Oplossing

Maar: er is hoop, zo blijkt uit het onderzoek. Ouders bekommeren zich ook anno 2018 nog om hun kinderen. Pa en ma en de kids moeten bij elkaar aan tafel om naar de gezamenlijke financiële situatie te laten kijken. Ofwel: een pact tussen de generaties.

De hoop is bovendien niet gek als je weet dat de jongvolwassenen veel meer dan hun ouders ooit deden, hulp van professionals prima vinden. Misschien hebben zij er nog niet concreet om gevraagd, maar ervoor open staan ze wel. De ouders daarentegen ‘vinden zichzelf slim genoeg’ of ‘gaan zelf op zoek naar informatie’. Ook de inzet van een goede financieel planner of adviseur behoort dan tot de mogelijkheden.

Online advies-tools

„Oplossingen kan je allereerst zoeken in de vorm van diverse financiële online advies-tools voordat je een adviseur in de arm neemt”, stelt Van den Aker. „Maar begin vooral op jonge leeftijd al na te denken over wat je wilt en daar ook al naar te handelen. Want ook daar zit de oplossing. Juist nu, zeker als je veel van baan wisselt of als jonge zzp’er werkt.”

Van den Aker heeft een mooie stok achter de deur voor wie voor zijn visie belangstelling heeft: „Als je nu grip op je financiële situatie hebt, kun je straks eerder stoppen met werken of een periode part-time werk inplannen.”

Als het je nu nog niet boeit…

In samenwerking met FFP

Reageer op artikel:
Jongste generatie boeit eigen financiën niet
Sluiten