Metro en ANP
Metro en ANP Nieuws 6 apr 2018 / 15:14 uur

‘Stemmer met handicap kreeg weinig hulp in hokje’

Een totaal van 148 meldingen is binnengekomen bij het meldpunt voor mensen met een beperking die problemen hadden met stemmen. Meer dan 25 procent van de klachten gaat over hulp in het stemhokje, zo meldt de initiatiefnemer van het loket, het College voor de Rechten van de Mens.

Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking konden tussen 12 maart en 4 april klachten melden over de toegankelijkheid van stembureau’s bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er kwamen meldingen binnen van mensen met een visuele beperking die de kleine lettertjes op het stembiljet niet konden lezen en van kiesgerechtigden met een beperking die geen hulp kregen bij het stemmen.

Niet op de hoogte van de regels

Volgens het College voor de Rechten van de Mens is bij de verkiezingen gebleken dat stembureaumedewerkers niet goed op de hoogte waren van de regels. Zo mogen mensen met een lichamelijke beperking hulp krijgen in het stemhokje. Ze mogen zelfs kiezen wie hen helpt.

Dat dit recht ook geldt voor mensen met een visuele beperking, was volgens het College voor de Rechten van de Mens ook niet bij iedereen bekend. ,,In de meeste gevallen mocht de kiezer na enige discussie alsnog met hulp stemmen. In een enkel geval werd de hulp definitief geweigerd of wilde de stembureaumedewerker de hulp alleen zelf verlenen", aldus het College in een verklaring.

Fysieke toegankelijkheid

Bijna de helft van de klachten ging over de fysieke toegankelijkheid van stembureau’s. Mensen met een visuele beperking hadden last van slechte verlichting, deurdrangers maakten het mensen in een rolstoel lastig deuren te openen. ,,Er moest dan maar net iemand langslopen die kon helpen om de kiezer binnen te laten."

Het College gaat de ervaringen en suggesties uit het meldpunt delen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kiesraad en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Een vergelijkbaar meldpunt vorig jaar, rond de parlementsverkiezingen, leverde 118 klachten op.

Reageer op artikel:
‘Stemmer met handicap kreeg weinig hulp in hokje’
Sluiten