Metro
Metro Geld & carrière 17 mei 2020 / 11:59 uur

Comfortabele situatie werknemers op arbeidsmarkt ten einde?

De crisis waar de hele wereld zich momenteel in bevindt, heeft een zware impact op de Nederlandse economie. Het Centraal Planbureau voorspelt bijvoorbeeld dat het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 zal krimpen met 1,2 procent.

Dit is zelfs het gunstigste geval, want in de ergste situatie krimpt het bbp met 7,7 procent in dit jaar. In 2021 komt hier nog eens een daling van 2,7 procent bij op. De crisis zal bovendien ook een groot effect hebben op de werkloosheid in Nederland, dit gaat waarschijnlijk met circa 4 procent of zelfs meer stijgen.

Crisis van 2008/2009

In het rapport dat het Centraal Planbureau onlangs publiceerde, stonden in totaal vier scenario’s. In drie van deze scenario’s zal de economische crisis dieper zal zijn dan in de crisis van 2008/2009. Bovendien loopt dus in alle gevallen de werkloosheid op. In het ergste geval zal dit zelfs met 9,4 procent stijgen onder de beroepsbevolking. Voordat de crisis begon in Nederland hield het CPB juist rekening met een werkloosheidcijfer van maar 3,2 procent van de werkende Nederlanders. Dit zou een historisch laag cijfer zijn. Onlangs deze zwarte cijfers is er ook wat positief nieuws, want de Nederlandse staatsschuld blijft wel betaalbaar. In het ergste scenario komt de schuld aan het eind van 2021 uit op 73,6 procent van het bbp.

werk economie

Beperkingen

Toen het Centraal Planbureau het onderzoek deed naar de gevolgen van de huidige crisis, ging het er bij het lichte scenario van uit dat de opgelegde beperkingen circa drie maanden zouden duren. In dit geval zou de economie in het derde kwartaal dus weer opveren, wat er dus voor zou zorgen dat de schade enigszins beperkt blijft. Een ander positief effect hiervan is dat de werkloosheid amper op zal lopen, net zoals het begrotingstekort. Hoe langer de beperkingen aan zullen houden, hoe erger de gevolgen zullen zijn voor de economie. Als de maatregelen een half jaar duren dan zal de economie met in ieder geval 5 procent krimpen, terwijl de werkloosheid dan oploopt naar 5,3 procent in 2021.

Opvangen

Het huidige beleid van de Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat ontslagen van werknemers beperkt moeten worden. Daarnaast probeert het kabinet ook het aantal faillissementen van bedrijven te beperken. Dit zal een neerwaartse spiraal voorkomen, waardoor ook de blijvende economische schade enigszins beperkt zal blijven. Desondanks kan de overheid de klap alleen maar gedeeltelijk opvangen. Hoe langer de crisis aanhoudt, hoe groter de economische schade zal zijn. Dit is ook te zien aan het vierde scenario, waarin het CPB uit gaat van beperkingen die een jaar duren. Hier komen ook nog aanvullende problemen uit het buitenland en met de banken bij. In dit geval zal de werkloosheid pieken op 9,4 procent in 2021. Werkend Nederland zal dus hoe dan ook last krijgen van de crisis waarin we op het moment verkeren. Als jij dit nou ook ondervindt dan kun je een cv online maken. Als je werkeloos raakt dan is het namelijk van belang om direct op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Comfortabele situatie werknemers op arbeidsmarkt ten einde?
Sluiten