Maakt zwarte houtkooltandpasta tanden witter dan andere tandpasta’s?

Naaste de witte tandpasta’s bestaan er ook zwarte houtskooltandpasta’s om jouw tanden witter te maken. Maar werkt dat?