Wetenschap bevestigt: déze tactiek werkt om snel in slaap te vallen

Huh, in slaap vallen door bewust je ogen open te houden en wakker te blijven? Een hoogleraar en de wetenschap bevestigen die tactiek.