6 oktober 2017 om 13:04
Lezerscolumn van: Cobi
Cobi

Actueel

By The Way...

Deze column in de krant?
16

Het zoveelste gevalletje volksverlakkerij. Het zoveelste voorbeeld van een hypocriete, onbetrouwbare, misleidende en simpelweg leugenachtige politiek. Het lage BTW tarief van 6 naar 9%. 'Om de consumptie zwaarder te belasten en de belasting op arbeid te verlagen. Mensen die straks meer uren gaan werken zullen netto meer overhouden.'
Ja logisch! Totdat je dat netto verdiende geld weer gaat uitgeven en het Haagse voordeeltje weer als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Je betaalt je behaalde winst wederom terug in de vorm van deze BTW verhoging! Een sigaar uit eigen doos, waarover bovendien ook weer het nodige is afgedragen.
Wist u overigens dat het hele belastingstelsel één grote leugen is? In welke schaal valt u? 1, 2 of misschien 3? Of wellicht bent u zo bevoorrecht in schaal 4 te verblijven? Ja, u betaalt dan wel een hoop maar u verdient dan ook een berg. Hoe meer u bruto verdient hoe meer u netto overhoudt. Ha, en toen hield het sprookje op. Want wat is het geval, uw netto euro's worden weer bruto op het moment dat u ze gaat uitgeven! De winkelier betaalt weer belasting over de euro's waarover u eerder al belasting heeft afgedragen. Dit geldt dan ook weer voor de winkelier in kwestie welke straks zijn netto euro's weer gaat spenderen, zijn (haar) netto geld wordt eveneens weer bruto, en zo gaan we immer voorts...
Afgezien nog van de accijnzen en inderdaad die verdomde BTW. Op elke liter brandstof betaalt u verreweg de hoogste 'belastingschaal', op elk biertje... Gaat u maar eens na hoeveel belasting u achteraf nog extra betaalt over uw 'netto' inkomen.
Ik heb dat eens globaal berekend en ik kom tot de conclusie dat zo'n 75 á 80% van uw verdiende geld terugvloeit naar de rekening van de overheid. Wij bevinden ons dus eigenlijk allemaal in 'schaal 5'!
Of ik een oplossing weet? Heb ik een alternatief? Jazeker, ik pleit hierbij voor een consoliderende economie, eentje die gewoon doordraait, ongeacht de omstandigheden. Omstandigheden die we overigens zelf geschapen hebben. Geen winst meer maar kostendekkend functioneren. Waar rijkdom wordt vergaard wordt ergens anders armoede gecreëerd! Een vast inkomen tegen een vaste uitgave. Geen onzinnige rente meer op geld. Rente is gratis winst waar hen die het uitlenen! In plaats van elkaar kapot concurreren gaan we samenwerken. Geen strijd en macht meer om de beste positie. Geen uitbuiting en mensonterende exploitatie meer. Een stabiele economie, waarin de mens weer baas wordt van het geld, in plaats van andersom...

16