Ieder nadeel heeft zijn voordeel

Imka Meuwese 27 dec 2020

Deze uitspraak helpt enorm in moeilijke tijden. En misschien is het, tegen het einde van dit jaar, goed om hier even bij stil te staan. Want tussen al de negatieve berichten en de zware maatregelen zijn ook positieve ontwikkelingen waar te nemen. Als we daar eens even naar kijken dan is dat wellicht een houvast om toch vol goede moed een nieuw jaar tegemoet te treden.

Veel mensen hebben noodgedwongen flink wat gas terug moeten nemen (velen ook niet, maar daarover zo meer) en in een stressvolle maatschappij als deze, waarin zoveel MOET en we het allemaal zo druk hebben en ook druk ervaren, is deze stap terug heel gezond. Zo voelen we beter waar onze kernbehoeften liggen en wat eigenlijk onze prioriteiten (zouden moeten) zijn. Back to basic, zonder alle overbodige afleidingen, brengt ons automatisch dichter bij onszelf. Het laat ons beseffen wat werkelijk belangrijk is en wat we echt willen in en met ons leven. Dat is een kostbare ontdekking die ons wel eens een heel andere richting op zou kunnen leiden dan waar we momenteel staan. Soms is het goed om even door elkaar geschud te worden om tot bepaalde inzichten te komen die heel waardevol zijn maar waar we anders geen tijd voor hebben en nemen.

Waardering en beloning

Dan voor al degenen die het nu extra druk hebben; zij worden plotseling veel meer gewaardeerd en worden daar hopelijk in de toekomst ook voor beloond. Duidelijk wordt nu ook in welke beroepsgroepen nog veel veranderd mag worden in de toekomst. Daarnaast zie je in crisistijden hoe creatief de mens is. Kijk bijvoorbeeld hoe ondernemers de meest inventieve dingen bedenken om toch inkomsten te genereren. Creativiteit is de grootste kracht die wij bezitten en die kunnen we nu ten volle benutten. Waren we massaal al heel lang ingedut en gingen we bijna als halve robots door het leven, nu worden we wakker geschud en daaruit ontstaan weer prachtige nieuwe mogelijkheden. Dit zijn het soort tijden van waaruit de mens weer kan evolueren en dat is positief!

Tot slot zie ik om mij heen dat mensen meer echte aandacht voor elkaar hebben, echte gesprekken aangaan en elkaar echt bezoeken. En nooit eerder zag ik zoveel kerstversieringen in en om huizen als dit jaar. We hebben duidelijk behoefte aan licht in duistere tijden, aan huiselijke warmte en gezelligheid. Al met al toch enkele positieve ontwikkelingen die we mogen koesteren. Een goed uiteinde allemaal, blijf gezond en op naar een betere toekomst.