Kort geding complotdenker David Icke op de planning – dit is er aan de hand

In november legde de IND de Britse complotdenker David Icke een inreisverbod op. Daarover dient nu het kort geding.