Metro
Metro Nieuws 13 mrt 2019 / 12:31 uur

Klimaatakkoord: doelen waarschijnlijk niet gehaald

De maatregelen in het klimaatakkoord zijn waarschijnlijk niet voldoende om de klimaatdoelen te halen. Dat staat in de doorrekening van het klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

Met de 600 voorstellen lijkt het belangrijkste doel van het akkoord, 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990, niet haalbaar. Dat betekent dat het kabinet opnieuw zal moeten bekijken hoe de doelen wél worden bereikt.

‘Grote stappen’

Het PBL denkt dat met het concept-klimaatakkoord wel „grote stappen" worden gezet. „Maar er is nog veel werk aan de winkel".

Onzekerheden

Alleen in het gunstigste scenario wordt de doelstelling gehaald, maar als alles tegenzit bij lange na niet. Het planbureau wijst op onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen. Om die weg te nemen moeten politieke keuzes worden gemaakt.

Om die onzekerheden weg te nemen, moeten politieke keuzes worden gemaakt. Daarnaast wijst het PBL erop dat er nog moeilijk valt te voorspellen hoe burgers en bedrijven op de veranderingen reageren. Bijvoorbeeld hoe snel mensen overstappen op elektrische auto’s.

De kosten van de voorstellen tellen volgens het PBL op tot op 1,6 tot 1,9 miljard euro per jaar in 2030. Dat is aanzienlijk minder dan vorig jaar naar voren kwam uit een eerste analyse van de hoofdlijnen van het klimaatakkoord.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Klimaatakkoord: doelen waarschijnlijk niet gehaald
Sluiten