In het nieuws

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Gert-Jan Segers maakt zich grote zorgen over de toenemende druk onder jongeren. Foto: Anne Paul Roukema.

Foto van 'Amarins de Boer'

22 FEB 2019

Zes jongerenorganisaties slaan vanaf vandaag samen met de ChristenUnie de handen ineen en vormen coalitie-Y. Ze maken zich grote zorgen over de toenemende druk onder jongeren. Ze willen toebouwen naar een grotere coalitie om zo concrete oplossingen te kunnen aandragen en daar politiek draagvlak voor zoeken.

Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, wil dat zijn partij zich hard maakt voor millennials. „Het is een onderwerp dat zichzelf heeft opgedrongen”, zegt fractievoorzitters Segers. „Het begon aan de keukentafel. Mijn drie dochters zeiden: wij zijn de sjaak. We krijgen geen basisbeurs, hebben minder kans op een vaste baan en huis en de prestatiedruk is groot.”

Rol voor de overheid

Segers hoopt hetzelfde te bereiken als wat de partij twee jaar geleden voor ouderen voor elkaar kreeg met het manifest 'Waardig ouder worden'. Tien aanbevelingen werden toen opgenomen in het regeerakkoord. „Hoe mooi zou het zijn om hetzelfde te bereiken voor jongeren.”

Hoog op de agenda komen de onderwerpen prestatiedruk en schulden. „Jongeren moeten presteren in studie en werk, terwijl ze amper kans hebben op een vaste baan en een woning. Ondertussen nemen lichamelijke klachten als stress en burn-outs toe. Het is een generatie met veel talent, maar de samenleving werkt niet altijd mee. Daar ligt een rol voor de overheid.”

Hoewel Nederlandse jongeren al jaren behoren tot de meest gelukkige jongeren van Europa, leven we volgens Segers in een complexe tijd. „Jongeren raken uitgeput. In korte tijd moeten ze veel presteren en er uithalen wat erin zit. Dat is een neoliberaal sprookje dat lang niet bij iedereen werkt. In combinatie met oplopende schulden wordt die druk alleen maar vergoot.”

Sociale druk

Daar komt bij, zegt Segers, de invloed van sociale media. „Er is soms een kloof tussen dat wat we van elkaar zien op Instagram en Snapchat, en hoe je je van binnen voelt. Veel studenten noemen een sociale media ook als een bron van onbehagen, dat er een zekere sociale druk vanuit gaat waar ze mee moeten dealen. Hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Wat houden we elkaar voor wat niet echt is? Dat is wel een issue.”

Wat de ChristenUnie betreft blijft het niet bij één politieke partij en de zes jongerenorganisaties. „We starten met honderd jongeren, maar willen uitgroeien tot een coalitie die breed gedragen wordt door de samenleving.” Via de website coalitie-y.nl kunnen jongeren, organisaties voor oud en jong én iedereen die begaan is met jonge mensen meedenken en zich aansluiten bij dit initiatief. „Het zou mooi zijn als we in de volgende kabinetsformatie tien concrete aanbevelingen kunnen waarmaken.”

Deze zes jongerenorganisaties doen mee:

‘We moeten tijd nemen voor dit proces’

Tom van den Brink (24)
Voorzitter van ISO, belangenbehartiger voor studenten van hogescholen en universiteiten

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Tom van den Brink.

Waarom doen jullie mee?
De prestatiedruk, financiële onzekerheid en de klachten die daarbij komen kijken moeten worden aangepakt. Studeren moet steeds sneller en effectiever. De druk rondom de masterselectie is toegenomen en er geldt een strakke BSA-norm. Er heerst een machinementaliteit, maar die druist in tegen persoonlijke ontwikkeling.

Hoe komt dat?
Allereerst vanwege de financiële druk die met het leenstelsel is begonnen. Dat zorgt voor leenangst en de vraag: kan ik nog rondkomen? Kan ik straks een hypotheek krijgen? Aan de andere kant zien we ook de excellentie-maatschappij die veel invloed heeft op studenten. Steeds meer studenten proberen zich te profileren. Dat komt doordat de arbeidsdruk hoog is. Ondertussen bleek onlangs uit onderzoek van ISO dat meer dan de helft van de studenten niet meer naar sociale en nevenactiviteiten gaan, omdat ze die financiële drempel ervaren. Dus enerzijds moeten we excelleren, maar wel in steeds kortere tijd en ten koste van sociale activiteiten. Dat moet anders.

Hoe willen jullie dat aanpakken?
Het is heel belangrijk te beseffen dat brede betrokkenheid heel belangrijk is. We zijn blij dat de ChristenUnie een eerste stap zet om te luisteren. Maar we moeten nu niet met elkaar op een stulpje gaan zitten, maar juist groeien in deelnemers. Ik hoop dat er meerdere politieke partijen aansluiten bij het initiatief, zodat we een breed geluid kunnen laten horen en een rots in de branding kunnen zijn voor al die jongeren in Nederland die het gevoel hebben dat ze niet weten waar ze het moeten zoeken.

Gaat het lukken?
We hebben in deze regering het kinderpardon en de dividendbelasting gehad, daar kan de afschaffing van de renteverhoging op studieschulden ook wel bij. Maar op de lange termijn is een breed actieplan noodzakelijk. Maar het belangrijkste is het belang van luisteren en het gesprek met elkaar aangaan. We moeten tijd pakken voor het proces en kunnen dan over een tijdje aankomen met mooie aanbevelingen.

‘Mbo’ers moeten meer erkenning krijgen’

Lisanne den Hartog (19)
Secretaris bij JOB, de landelijke organisatie voor mbo-studenten

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Lisanne den Hartog.

Waarom doen jullie mee?
Wij vinden het belangrijk dat de problemen waar mbo’ers tegenaan lopen, bespreekbaar worden gemaakt. Wat wij merken is dat jongeren de problemen vaak voor lief nemen. Wij willen dat aanpakken.

Op welke problemen doel je?
Studenten krijgen vaak te horen dat ze ‘maar’ een mbo-opleiding doen. Daarnaast kunnen mbo’ers vaak geen studentenkamer vinden, omdat studentenhuizen vaak alleen een plek bieden aan hbo’ers of wo’ers. En ook het schuldenstelsel is geen drijfveer om door te studeren. Je weet dat je dan van school af gaat met een grote schuld.

Wat merk jij zelf van de toenemende druk op mbo’ers?
Ze willen bewijzen dat een mbo’er niet dom is of minder is dan een hbo’er. Daarnaast moeten mbo’ers een leven lang leren. Na een mbo-opleiding elektrotechniek, moet je jezelf een leven lang blijven bijspijkeren. Daar mag meer erkenning voor komen. Bovendien durf ik te wedden dat mensen vaker een automonteur nodig hebben dan een advocaat.

Wat moet er volgens jou echt veranderen?
Wij hopen dat het schuldenstelsel en de sociale druk bespreekbaar wordt gemaakt en minder wordt. Daarnaast moeten mbo’ers meer erkenning krijgen, zodat de stap om door te studeren naar het hbo niet komt door een druk van buitenaf, maar omdat ze het zelf echt willen. Daarnaast moeten er andere mogelijkheden komen dan alleen maar lenen. Zodat studenten niet eerst tien jaar moeten werken, voordat ze kunnen beginnen met sparen.

‘Het helpt dat we er met zoveel partijen druk op zetten’

Carline van Breugel (24)
Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Carline van Breugel.

Waarom doen jullie mee?
We maken ons zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en de financiële positie van de student. Daar is op dit moment te weinig aandacht voor. Jongeren beginnen na hun studie met een hoge schuld van gemiddeld 21.000 euro, met de verhoging van de rente kan deze oplopen toto 26.000 euro. Toen de basisbeurs er nog was, hadden studenten gemiddeld nog 15.000 euro schuld. We leren jongeren hierdoor aan dat lenen normaal is. Met elkaar moeten we nu de krachten binden en een statement maken, zodat er wat gaat veranderen.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
Aan de ene kant zien we dat studenten te maken met financiële druk; ze moeten werken om de lening te drukken. Tegelijkertijd pushen instellingen studenten om hen zo snel mogelijk te laten afstuderen, waardoor studenten niet het gevoel krijgen wat langer over de studie te kunnen doen wanneer ze dat eigenlijk wel nodig hebben.

Wat moet er concreet veranderen?
De basisbeurs moet worden heringevoerd zodat iedereen weer kan studeren. Nu zie je dat kwetsbare groepen zoals jongeren met een migratieachtergrond, functiebeperkingen, studenten waarvan de ouders niet hebben gestudeerd en studenten die doorstromen van het mbo naar het hbo door de afschaffing van de basisbeurs soms überhaupt niet meer gaan studeren of doorstuderen. En dat terwijl het onderwijs er juist voor moet zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Er moet snel iets aan veranderen, anders wordt de kloof steeds groter. Daarnaast moet er meer worden geïnvesteerd in het onderwijs. Er is geld, investeer het in de toekomst.

Wanneer is dit initiatief volgens jou geslaagd?
We zijn met elkaar bezig met doelen op te stellen. Dezen gaan bijvoorbeeld ook over het tekort aan studentenkamers, op dit moment 50.000. Het is heel moeilijk om een betaalbare kamer te vinden. We kunnen van een geslaagd initiatief spreken als de positie van jongeren daadwerkelijk is verbeterd. Het helpt als je er met zoveel partijen druk op zet.

‘Je bent keihard aan het ploeteren’

Siewerd de Jong (27)
Voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Siewerd de Jong.

Waarom doen jullie mee?
Als ik kijk naar de mensen die je spreekt, komt iedereen wel een probleem tegen. Of het nu gaat om een flinke studieschuld of omdat het moeilijk is om een huis te vinden. Ik zie het verband tussen deze problemen, ze versterken elkaar. Zo ontstaat er een zorgwekkende situatie.

Wat merk je zelf van de toenemende druk onder jongeren?
Ik ben zelf een burn-out gehad. Ik had een baan waar ik niet heel veel plezier uit haalde. Maar omdat ik wel mijn huur wilde kunnen blijven betalen, kon ik niet zomaar switchen. Op het moment dat je land in zicht hebt, ben je bereid om hard te zwemmen, maar dit voelde als eindeloos blijven watertrappelen op open zee. Toen ik met anderen deelde dat ik keihard aan het ploeteren was, merkte ik dat dit voor heel veel mensen herkenbaar is.

Wat moet er concreet veranderen?
We hoeven natuurlijk niet terug naar een zorgstaat, waar de overheid alles voor je regelt. De balans is nu echter helemaal zoek en onze generatie staat er op vele fronten slecht voor. Je bent daarmee je toekomstige generatie aan het afzwakken. Wat zou helpen is meer bescherming. Ik zou graag zien dat er aan arbeidsvoorwaarden voor jonge mensen meer vaste regels komen. Maar ook de woningmarkt is iets waar de overheid meer structuur in moet aanbrengen. Stel eisen aan vastgoedeigenaren. Dat bijvoorbeeld dertig procent van de woningen in een portefeuille sociale huurwoningen moeten zijn, dertig procent midden huur en de rest vrije sector. Dan zou je al zoveel ademruimte creëren.

Wanneer is dit initiatief geslaagd?
Als er concrete hervormingen uitkomen die we kunnen doorvoeren en implementeren in onze samenleving. Ik denk dat dit gaat lukken, omdat het een onderwerp is waarbij je buiten politieke kleuren veel mensen kunt laten inzien dat het geen goed idee is om jongeren te laten worstelen. Het is niet langer één generatie die het even lastig heeft en allemaal eisen gaat stellen. De druk is wezenlijk anders dan vroeger. Als we niets doen, neemt de druk alleen maar toe. Voor deze generatie en de generaties die volgen.

‘We zijn niet zielig, het gaat om de laag daaronder’

Luce van Kempen (24)
Voorzitter van de Nationale Jeugdraad, de koepelorganisatie van 43 jongerenorganisaties, de schakel tussen lokale, nationale en internationale overheden en jongeren.

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Luce van Kempen. Foto: Lin Woldendorp.

Waarom doen jullie mee?
We zien dat er de afgelopen jaren heel veel maatregelen zijn genomen, zoals het leenstelsel, die politiek gezien best te verantwoorden zijn. Maar opgeteld blijkt nu dat het lastig wordt om zelfstandig je leven vorm te geven. Het is lastiger geworden om een huis te vinden, zeker als je geen vast contract krijgt. Niet alleen het kopen van een huis wordt uitgesteld, maar ook het starten van een gezin. Dat wordt alleen maar erger.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
De huizenmarkt is echt wel een ding. Niet alleen in de Randstad, maar ook in dorpen zie je dat er niks beschikbaar is voor starters. Maar ook de cijfers over mentale gezondheid die achteruitgaan is een zorg. Als je iedere keer de generatie die het in de toekomst moet doen, zwaardere dingen legt, dan leg je je eigen toekomst vleugellam.

Wanneer is het initiatief voor jullie geslaagd?
Als we een hele brede coalitie krijgen. Het gaat er niet om dat we willen zeggen dat onze generatie zielig is. Het moet ook geen generatieconflict worden, in de trant van ‘in onze tijd was er ook woningnood’. Het gaat om de laag die eronder ligt. Dat we als land een welvarende en werkende democratie blijven. Electoraal gezien zijn jongeren voor politieke partijen niet heel interessant, want we zijn de kleinste groep. Daarnaast hebben we ook niet het geld én zitten niet aan de knoppen. Het is daarom mooi om te zien dat ook coalitiepartij ChristenUnie aandacht heeft voor jongeren.

‘We willen jongeren een toekomstperspectief kunnen bieden’

Semih Eski (29)
Voorzitter van vakbond CNV Jongeren

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Semih Eski.

Waarom doen jullie mee?
Wij vinden het belangrijk dat de problemen van jongeren hoog op de politieke agenda staat. Jongeren bouwen studieschulden op, hebben daarna vaak een tijdelijk contract op de arbeidsmarkt, en ondertussen wordt ook een eigen vermogen gevraagd op de woningmarkt. Die twee gaan niet samen.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
Onzekerheid over werk en inkomen is meer de regel dan de uitzondering. Dan moet je denken aan studieschulden, tijdelijk werk, werkstress, burn-out. Met als gevolg dat veel jongeren het stichten van een gezin uitstellen en ze moeilijk een woning kunnen kopen. Daarnaast bouwen ze niet altijd voldoende pensioen op. Het gaat om een opeenstapeling van problemen die zorgen voor veel onzekerheid bij jongeren. Dat doet wat met jongeren.

Wat hopen jullie te bereiken?
Dat dit een brede coalitie gaat worden van politieke en maatschappelijke organisaties, zodat we jongeren een toekomstperspectief kunnen bieden. Gelukkig is het kabinet er ook mee bezig, doordat minister Koolmees de Sociaal-Economische Raad heeft gevraagd om te onderzoeken welke problemen bij jongeren spelen.

Gaat het lukken?
Deze coalitie is een eerste stap. Ik hoop dat we deze beweging verder met elkaar kunnen brengen zodat dit initiatief niet alleen iets wordt van de jongerenorganisaties en één coalitiepartij, maar iets van veel meer politieke partijen en maatschappelijke organisaties.


Rutte en Baudet wisselen harde verwijten uit

Rutte en Baudet wisselen harde verwijten uit

Rutte en Baudet vielen elkaar tijdens het debat meermaals persoonlijk aan. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

9 MIN

VVD-voorman Mark Rutte en FVD-leider Thierry Baudet hebben elkaar hard en meerdere keren persoonlijk aangevallen in een televisiedebat aan de vooravond van de Europese verkiezingen. Rutte noemde Baudet onder meer een „Ruslandknuffelaar" en iemand die Nederland in de wereld verzwakt. Baudet verweet Rutte op zijn beurt dat die „meer volger dan leider" is, geen moreel kompas heeft en met alle winden meewaait.

Rusland

Het tweetal ging de strijd aan over onder meer de euro, het migratiebeleid en de houding tegenover Rusland. Rutte vroeg Baudet te onderschrijven dat Rusland achter het neerhalen van vlucht MH17 zat, maar Baudet wil het oordeel van de rechter afwachten. Dat tekent Baudets neiging om Rusland te paaien, waarschuwt Rutte. Terwijl de Russen alleen gevoelig zouden zijn voor een eensgezind en krachtig tegengeluid.


Anne verspreidt zelfgemaakte kaartjes in de trein

Anne verspreidt zelfgemaakte kaartjes in de trein

Anne verspreidt zelfgemaakte kaartjes in de trein. Foto: Metro.

Foto van 'Amarins de Boer'

52 MIN

Kaartjes van nog geen vijf bij acht centimeter met daarop een bemoedigend tekstje. Anne (28) maakt er tientallen per week, om ze vervolgens achter te laten op openbare plekken. „Het is mijn passie om zo de liefde te verspreiden. Het maakt mensen blij.”

Geen idee had ze wat ze na haar kunstacademie-opleiding wilde. Ze besloot een enkele reis naar Bali te kopen. Persoonlijke kaartjes maken deed ze al, op verjaardagen of speciale momenten verraste ze vrienden en familie. „Op Bali bleef ik dat doen, maar ik kreeg ook opeens het idee dat ik veel meer mensen kon verrassen, dan alleen de mensen die ik ken”, vertelt Anne in een Utrechts cafeetje. Ze kocht daarom handgemaakt papier in een Balinees winkeltje en ging aan de slag.

Mysterie


‘Schades van de aardbevingen snel afhandelen’

Camera video‘Schades van de aardbevingen snel afhandelen’

Wiona gaat voor de beste hulp voor alle mensen in het aardbevingsgebied.

In samenwerking met Olympia Nederland

20 MEI 2019

Wiona is Managementassistente bij NIVRE Calamiteiten & Projecten in Groningen via Olympia. Zij vertelt over de voldoening die ze haalt uit het helpen van mensen in het aardbevingsgebied.

Werk van betekenis doen, dat geldt absoluut voor Wiona (38). „Mijn werk is geweldig. Ik kan het niet anders zeggen. Elke dag ga ik met een lach naar mijn werk en kom ik met een lach weer thuis.” Sinds een half jaar werkt de vrolijke Wiona via Olympia als managementassistente bij NIVRE Calamiteiten & Projecten in Groningen. „Iedereen heeft wel gehoord van de aardbevingen in Groningen en de schade die vele duizenden huizen hebben opgelopen. Wij doen elke dag weer ons uiterste best om mensen in het aardbevingsgebied die schade melden, op een juiste, nette en snelle manier van dienst te zijn. Het is al vervelend genoeg dat ze schade hebben aan hun huis. Wij kunnen ze helpen door zo snel mogelijk schade-experts naar de woning te sturen, zodat de schadevergoeding kan worden afgehandeld. Zo krijgen de bewoners waar ze recht op hebben.”

Spin in het web


Ga naar Lollapalooza in Berlijn met € 25,- korting

Foto: Stephan Flad

In samenwerking met CJP

GISTEREN

Altijd leuk als je een festival in het buitenland pakt: je weet ineens wat er speelt in Spanje, Duitsland of Italië. Op Lollapalooza Festival sta je bijvoorbeeld oog in oog met Kraftklub: fris en fruitige gitaarpop in de stijl van Two Door Cinema Club en The Strokes. Maar een dikke lijst aan internationale artiesten zie je net zo goed tijdens ons eigen popfestival in het Pinksterweekend. Of misschien ben jij zelf artistiek talent in de dop? Ontdek de nieuwe CJP-deals hier. Scoor je tickets snel of bestel eerst je CJP direct onderaan deze pagina.

Lollapalooza Festival: € 25,- korting op je ticket + reis

Foto: Stephan Flad


'Meeste nepnieuws komt uit Nederland'

'Meeste nepnieuws komt uit Nederland'

Het meeste nepnieuws dat Nederlanders tegenkomen komt uit eigen land. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

53 MIN

"Het meeste nepnieuws dat Nederlanders online tegenkomen komt uit eigen land." Dat zegt Peter Burger, onderzoeker aan de Universiteit Leiden in dagblad Trouw.

Vooral foto's en video's

Het gaat vooral om foto's en video's waarvan de beschrijving niet klopt, blijkt uit het onderzoek van Burger. "Ze zijn bijvoorbeeld veel ouder dan wordt vermeld of op een hele andere plaats gemaakt." Burger zegt dat foto’s en video’s een populaire vorm van nepnieuws zijn omdat ze een beroep doen op onze emoties.


Weer bevingen in Groningen

Weer bevingen in Groningen

Woensdagnacht hebben zich weer twee aardbevingen voorgedaan in Groningen. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

1 UUR

In de nacht van woensdag op donderdag hebben zich weer twee aardbevingen voorgedaan in Groningen. Deze waren met een kracht van 0.9 en 1.1. wel veel lichter dan de beving van woensdag (3.4). Dat meldt het KNMI.

Veertiende deze maand

Het epicentrum lag beide keren bij de stad Groningen. De bevingen deden zich voor op een diepte van 3 kilometer. Het waren al de dertiende en veertiende beving deze maand. Maandag was er ook een bij de stad Groningen (0.5).


3 tips als jouw huid wat extra hulp kan gebruiken
Likeability of5

3 tips als jouw huid wat extra hulp kan gebruiken

In samenwerking met Global Savings Group

20 MEI 2019

De huid is ons grootste orgaan maar wordt vaak vergeten om te verzorgen. Dit zorgt voor onzuiverheden, droge huid of pigmentvlekken. Met deze drie tips helpen wij jou aan een perfecte skincare routine en gaat jouw huid weer stralen.

Er wordt vaak gedacht dat je gezegend wordt met een mooie huid. Hoewel dit natuurlijk ook gedeeltelijk waar is zijn er ook veel manieren om hier zelf een handje bij te helpen. Wat jij dagelijks in de spiegel ziet is dus wel degelijk te beïnvloeden maar daar is wel zorg voor nodig. Iedereen heeft zo’n zijn eigen favo producten maar deze tips zijn key in iedere routine.

Cleanse


like
user_bbd522b5f628c80261af97c5aa081ff4fdf4f2a3_avatar

Camera videoWin een EasyToys box twv € 150,-

Foto van 'Metro'

20 MEI 2019

Het is masturbatiemaand en dat vieren we bij EasyToys. Tijd voor jezelf, tijd voor mei! Met de #MyGuiltyPleasure box van EasyToys heb je alle ingrediënten in huis voor een sexy avond vóór en mét jezelf. Kans maken? Vul hieronder jouw gegevens in:

Kun je niet wachten op de prijsuitreiking of ben je nieuwsgierig naar al onze andere producten? Bekijk dan ons ruime assortiment met spannende speeltjes op easytoys.nl.


Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

17 MEI 2019

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


Cross jij sneller door het bos dan Teun Peters?video icon
02:23

In samenwerking met Almere City Marketing

19 MEI 2019

Cross jij sneller door het bos dan Teun Peters?

Crossen door de Bossen! Dat is de naam van een tof evenement in het Kotterbos bij Almere, op zondag 26 mei. YouTube-held Teun Peters van team Dylan Haegens crosste de bijna 4 kilometer voor Metro alvast en zette een tijd neer van 16.42 minuten. De snelste jongere verdient zondag een gave prijs: hij of zij mag een video met Teun opnemen in een professionele studio in Amsterdam.

Voor iedereen

Je hoeft van Crossen door de Bossen overigens geen wedstrijd te maken. Vanaf 11.00 uur mag iedereen vanaf 8 jaar meedoen, ook vaders en moeders. Als jij op een supervet parcours gewoon eens wilt kennismaken met de MTB-sport, ben je helemaal welkom. Je hoeft niet allemaal ‘om het snelst’. Oh ja, mountainbikes en helmen zijn aanwezig en meedoen is gratis!

Meer informatie vind je op Oostvaardersplassenalmere.nl


Melissa Drost: Denk in mensen, niet in grenzen

Melissa Drost: Denk in mensen, niet in grenzen

Melissa Drost: Eigen volk eerst bestaat voor mij helemaal niet.

In samenwerking met Stichting Vluchteling

1 UUR

Actrice Melissa Drost start voor de tweede keer tijdens de Nacht van de Vluchteling. „Je kunt toch niet met open ogen naar een brandende wereld kijken, terwijl je niets doet?”

Klokslag middernacht vertrekken Melissa Drost en duizenden andere Nederlanders van 15 op 16 juni voor hun Nacht van de Vluchteling. Zij zamelen tijdens de jubileumeditie (tiende keer) geld in voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn en vaak onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen zijn in eigen regio. Het aantal? 68 miljoen. Meer dan ooit.

Echte helden


Uitslag Eurovisiesongfestival gewijzigd

Duncan Laurence op het podium nadat hij het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Omdat de jury van Wit-Rusland een fout heeft gemaakt bij het uitdelen van de punten afgelopen zaterdag, is de uitslag van het Songfestival veranderd. Organisatie EBU heeft woensdag de aangepaste uitslag bekendgemaakt. De top vier, met winnaar Duncan, blijft echter ongewijzigd.

Verkeerde punten

Wit-Rusland gaf per ongeluk de verkeerde punten aan de verkeerde landen. Zo kreeg bijvoorbeeld Israël twaalf punten, die hadden eigenlijk naar Malta moeten gaan. Duncan Laurence krijgt er zes punten bij waardoor Nederland nu met 498 punten is geëindigd.


WhatsApp gaat reclame toevoegen aan app

Een mobiele telefoon met WhatsApp. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Vanaf volgend jaar zullen WhatsApp-gebruikers reclame te zien krijgen bij het gebruik van de app. De advertenties zullen worden toegevoegd aan de functie WhatsApp Status.

Schermvullende advertenties

Tijdens de Facebook Marketing Summit in Rotterdam werden deze plannen uit de doeken gedaan door een Facebook-manager. Het duurde niet lang of het nieuws werd via Twitter gedeeld.


Kabinet trekt 400 miljoen extra uit voor klimaat

Het Binnenhof. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Om de klimaatdoelen te halen zal het kabinet dit jaar eenmalig 400 miljoen euro extra uittrekken. Daarna wordt er jaarlijks 110 miljoen euro extra vrijgemaakt. Dat heeft de coalitie besloten in overleg over de Voorjaarsnota, melden bronnen aan de NOS.

Het geld wordt gereserveerd voor de klimaatplannen, die volgende maand worden gepresenteerd. Een deel van het bedrag gaat naar een warmtefonds. Dat is een fonds waar huizenbezitters aanspraak op kunnen maken als ze hun woning duurzamer willen maken.

Regeerakkoord


Burgemeester deelt viagra uit op school

Foto: EPA

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Een Franse burgemeester heeft een decreet uitgevaardigd dat belooft gratis Viagra uit te delen. Zo wil hij alle koppels in zijn dorp aanmoedigen om baby’s te krijgen. De burgervader wil met de opmerkelijke maatregel de sluiting van de plaatselijke school voorkomen.

„Een dorp zonder kinderen is een stervend dorp”, vertelde Jean Debouzy, burgemeester van Montereau ten zuiden van Parijs, aan The Local. Daarom vaardigde hij een gemeentelijk decreet uit om een babyboom te stimuleren, om sluiting van de school te voorkomen.

Speciale premie


'Nieuwe wet tegen onvrijwillige seks is progressie'

'Nieuwe wet tegen onvrijwillige seks is progressie'

Alle vormen van seks en aanrakingen tegen de wil van de ander in worden volgens de nieuwe wet strafbaar. Foto: Colourbox

Foto van 'Femke van Rooijen'

GISTEREN

Alle seks tegen de wil van de ander in wordt strafbaar. Dat staat in het nieuwe wetsvoorstel van Minister van Justitie veiligheid Ferd Grapperhaus. Nee is nee, maar geen 'nee' betekent nog geen 'ja’, stelt hij. Het is straks niet alleen strafbaar als je weet dat de ander geen seks wil, maar ook als je dat had kúnnen weten.

Een stap in de goede richting, vindt schrijfster en cabaretière Anke Laterveer. Zelf kreeg Laterveer ook te maken met seksueel geweld. Daarom startte ze in 2015 de actie #zeghet op Twitter om bewustzijn rondom seksueel geweld te creëren „Een groot deel van de slachtoffers van seksueel geweld bevriest tijdens het misdrijf. Je bent net een konijn die verstijft van het licht van een koplamp. Dan kun je helemaal niet terugvechten en het overkomt 70 procent van de slachtoffers. Het is vreemd dat de huidige wet hen niet beschermt.”

Strafbaarheid bij dwang


Kamer: schadeafhandeling Groningen moet sneller

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) kijkt naar Groningers op de publieke tribune voor aanvang van het debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De Tweede Kamer is van mening dat de schadeafhandeling in Groningen niet snel genoeg gaat. In een al eerder gepland debat, dat voor een groot deel in het teken stond van de jongste aardbeving in Groningen, klonk woensdag felle kritiek van zowel oppositie- als coalitiepartijen.

Niet snel genoeg

„Een vuistslag in de maag", zo omschreef SP'er Sandra Beckerman de beving met een kracht van 3.4 van woensdagochtend. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer sprak van „een crisis. Mensen worden vermalen in de bureaucratie."


Burgemeesters willen direct versterking huizen

Een scheur in een woning in Westerwijtwerd, waar het epicentrum lag van een aardbeving met een kracht van 3.4. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

In zeven getroffen Groningse gemeenten willen de burgemeesters dat alle versterkingsadviezen voor huizen per direct worden uitgevoerd zonder herbeoordeling. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring over de aardbeving in Westerwijtwerd met een kracht van 3.4 woensdag.

Na de beving kwamen de burgemeesters van Loppersum, Groningen, Delfzijl, Appingedam, Midden-Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier bij elkaar voor overleg.

Versnellen van versterking


Videoplatform Almere: Alles voor Ally!

Videoplatform Almere: Alles voor Ally!

Drie van de jongeren achter Allylife: vlnr Robin, Marleen en Mitchell.

Foto van 'Erik Jonk'

GISTEREN

In een serie besteedt Metro aandacht aan het ruim 40 jaar jonge Almere. Deze keer: het succesvolle online jongerenplatform Allylife, van een eerste generatie geboren Almeerders.

Donderdagavond wordt er bankgehangen in Almere. Niet uit luiheid, integendeel. Tijdens het evenement Bankhangen, wordt de beste jonge (student)ondernemer van Almere gekozen en met een geldbedrag op weg geholpen (zie kader). Initiatiefnemer van Bankhangen is Allylife, het grootste online jongerenplatform in Almere. Voor mensen ‘van buiten’: Ally is onder jongeren de geuzennaam voor hun thuishaven.

Vooroordelen