In het nieuws

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Gert-Jan Segers maakt zich grote zorgen over de toenemende druk onder jongeren. Foto: Anne Paul Roukema.

Foto van 'Amarins de Boer'

22 FEB 2019

Zes jongerenorganisaties slaan vanaf vandaag samen met de ChristenUnie de handen ineen en vormen coalitie-Y. Ze maken zich grote zorgen over de toenemende druk onder jongeren. Ze willen toebouwen naar een grotere coalitie om zo concrete oplossingen te kunnen aandragen en daar politiek draagvlak voor zoeken.

Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, wil dat zijn partij zich hard maakt voor millennials. „Het is een onderwerp dat zichzelf heeft opgedrongen”, zegt fractievoorzitters Segers. „Het begon aan de keukentafel. Mijn drie dochters zeiden: wij zijn de sjaak. We krijgen geen basisbeurs, hebben minder kans op een vaste baan en huis en de prestatiedruk is groot.”

Rol voor de overheid

Segers hoopt hetzelfde te bereiken als wat de partij twee jaar geleden voor ouderen voor elkaar kreeg met het manifest 'Waardig ouder worden'. Tien aanbevelingen werden toen opgenomen in het regeerakkoord. „Hoe mooi zou het zijn om hetzelfde te bereiken voor jongeren.”

Hoog op de agenda komen de onderwerpen prestatiedruk en schulden. „Jongeren moeten presteren in studie en werk, terwijl ze amper kans hebben op een vaste baan en een woning. Ondertussen nemen lichamelijke klachten als stress en burn-outs toe. Het is een generatie met veel talent, maar de samenleving werkt niet altijd mee. Daar ligt een rol voor de overheid.”

Hoewel Nederlandse jongeren al jaren behoren tot de meest gelukkige jongeren van Europa, leven we volgens Segers in een complexe tijd. „Jongeren raken uitgeput. In korte tijd moeten ze veel presteren en er uithalen wat erin zit. Dat is een neoliberaal sprookje dat lang niet bij iedereen werkt. In combinatie met oplopende schulden wordt die druk alleen maar vergoot.”

Sociale druk

Daar komt bij, zegt Segers, de invloed van sociale media. „Er is soms een kloof tussen dat wat we van elkaar zien op Instagram en Snapchat, en hoe je je van binnen voelt. Veel studenten noemen een sociale media ook als een bron van onbehagen, dat er een zekere sociale druk vanuit gaat waar ze mee moeten dealen. Hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Wat houden we elkaar voor wat niet echt is? Dat is wel een issue.”

Wat de ChristenUnie betreft blijft het niet bij één politieke partij en de zes jongerenorganisaties. „We starten met honderd jongeren, maar willen uitgroeien tot een coalitie die breed gedragen wordt door de samenleving.” Via de website coalitie-y.nl kunnen jongeren, organisaties voor oud en jong én iedereen die begaan is met jonge mensen meedenken en zich aansluiten bij dit initiatief. „Het zou mooi zijn als we in de volgende kabinetsformatie tien concrete aanbevelingen kunnen waarmaken.”

Deze zes jongerenorganisaties doen mee:

‘We moeten tijd nemen voor dit proces’

Tom van den Brink (24)
Voorzitter van ISO, belangenbehartiger voor studenten van hogescholen en universiteiten

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Tom van den Brink.

Waarom doen jullie mee?
De prestatiedruk, financiële onzekerheid en de klachten die daarbij komen kijken moeten worden aangepakt. Studeren moet steeds sneller en effectiever. De druk rondom de masterselectie is toegenomen en er geldt een strakke BSA-norm. Er heerst een machinementaliteit, maar die druist in tegen persoonlijke ontwikkeling.

Hoe komt dat?
Allereerst vanwege de financiële druk die met het leenstelsel is begonnen. Dat zorgt voor leenangst en de vraag: kan ik nog rondkomen? Kan ik straks een hypotheek krijgen? Aan de andere kant zien we ook de excellentie-maatschappij die veel invloed heeft op studenten. Steeds meer studenten proberen zich te profileren. Dat komt doordat de arbeidsdruk hoog is. Ondertussen bleek onlangs uit onderzoek van ISO dat meer dan de helft van de studenten niet meer naar sociale en nevenactiviteiten gaan, omdat ze die financiële drempel ervaren. Dus enerzijds moeten we excelleren, maar wel in steeds kortere tijd en ten koste van sociale activiteiten. Dat moet anders.

Hoe willen jullie dat aanpakken?
Het is heel belangrijk te beseffen dat brede betrokkenheid heel belangrijk is. We zijn blij dat de ChristenUnie een eerste stap zet om te luisteren. Maar we moeten nu niet met elkaar op een stulpje gaan zitten, maar juist groeien in deelnemers. Ik hoop dat er meerdere politieke partijen aansluiten bij het initiatief, zodat we een breed geluid kunnen laten horen en een rots in de branding kunnen zijn voor al die jongeren in Nederland die het gevoel hebben dat ze niet weten waar ze het moeten zoeken.

Gaat het lukken?
We hebben in deze regering het kinderpardon en de dividendbelasting gehad, daar kan de afschaffing van de renteverhoging op studieschulden ook wel bij. Maar op de lange termijn is een breed actieplan noodzakelijk. Maar het belangrijkste is het belang van luisteren en het gesprek met elkaar aangaan. We moeten tijd pakken voor het proces en kunnen dan over een tijdje aankomen met mooie aanbevelingen.

‘Mbo’ers moeten meer erkenning krijgen’

Lisanne den Hartog (19)
Secretaris bij JOB, de landelijke organisatie voor mbo-studenten

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Lisanne den Hartog.

Waarom doen jullie mee?
Wij vinden het belangrijk dat de problemen waar mbo’ers tegenaan lopen, bespreekbaar worden gemaakt. Wat wij merken is dat jongeren de problemen vaak voor lief nemen. Wij willen dat aanpakken.

Op welke problemen doel je?
Studenten krijgen vaak te horen dat ze ‘maar’ een mbo-opleiding doen. Daarnaast kunnen mbo’ers vaak geen studentenkamer vinden, omdat studentenhuizen vaak alleen een plek bieden aan hbo’ers of wo’ers. En ook het schuldenstelsel is geen drijfveer om door te studeren. Je weet dat je dan van school af gaat met een grote schuld.

Wat merk jij zelf van de toenemende druk op mbo’ers?
Ze willen bewijzen dat een mbo’er niet dom is of minder is dan een hbo’er. Daarnaast moeten mbo’ers een leven lang leren. Na een mbo-opleiding elektrotechniek, moet je jezelf een leven lang blijven bijspijkeren. Daar mag meer erkenning voor komen. Bovendien durf ik te wedden dat mensen vaker een automonteur nodig hebben dan een advocaat.

Wat moet er volgens jou echt veranderen?
Wij hopen dat het schuldenstelsel en de sociale druk bespreekbaar wordt gemaakt en minder wordt. Daarnaast moeten mbo’ers meer erkenning krijgen, zodat de stap om door te studeren naar het hbo niet komt door een druk van buitenaf, maar omdat ze het zelf echt willen. Daarnaast moeten er andere mogelijkheden komen dan alleen maar lenen. Zodat studenten niet eerst tien jaar moeten werken, voordat ze kunnen beginnen met sparen.

‘Het helpt dat we er met zoveel partijen druk op zetten’

Carline van Breugel (24)
Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Carline van Breugel.

Waarom doen jullie mee?
We maken ons zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en de financiële positie van de student. Daar is op dit moment te weinig aandacht voor. Jongeren beginnen na hun studie met een hoge schuld van gemiddeld 21.000 euro, met de verhoging van de rente kan deze oplopen toto 26.000 euro. Toen de basisbeurs er nog was, hadden studenten gemiddeld nog 15.000 euro schuld. We leren jongeren hierdoor aan dat lenen normaal is. Met elkaar moeten we nu de krachten binden en een statement maken, zodat er wat gaat veranderen.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
Aan de ene kant zien we dat studenten te maken met financiële druk; ze moeten werken om de lening te drukken. Tegelijkertijd pushen instellingen studenten om hen zo snel mogelijk te laten afstuderen, waardoor studenten niet het gevoel krijgen wat langer over de studie te kunnen doen wanneer ze dat eigenlijk wel nodig hebben.

Wat moet er concreet veranderen?
De basisbeurs moet worden heringevoerd zodat iedereen weer kan studeren. Nu zie je dat kwetsbare groepen zoals jongeren met een migratieachtergrond, functiebeperkingen, studenten waarvan de ouders niet hebben gestudeerd en studenten die doorstromen van het mbo naar het hbo door de afschaffing van de basisbeurs soms überhaupt niet meer gaan studeren of doorstuderen. En dat terwijl het onderwijs er juist voor moet zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Er moet snel iets aan veranderen, anders wordt de kloof steeds groter. Daarnaast moet er meer worden geïnvesteerd in het onderwijs. Er is geld, investeer het in de toekomst.

Wanneer is dit initiatief volgens jou geslaagd?
We zijn met elkaar bezig met doelen op te stellen. Dezen gaan bijvoorbeeld ook over het tekort aan studentenkamers, op dit moment 50.000. Het is heel moeilijk om een betaalbare kamer te vinden. We kunnen van een geslaagd initiatief spreken als de positie van jongeren daadwerkelijk is verbeterd. Het helpt als je er met zoveel partijen druk op zet.

‘Je bent keihard aan het ploeteren’

Siewerd de Jong (27)
Voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Siewerd de Jong.

Waarom doen jullie mee?
Als ik kijk naar de mensen die je spreekt, komt iedereen wel een probleem tegen. Of het nu gaat om een flinke studieschuld of omdat het moeilijk is om een huis te vinden. Ik zie het verband tussen deze problemen, ze versterken elkaar. Zo ontstaat er een zorgwekkende situatie.

Wat merk je zelf van de toenemende druk onder jongeren?
Ik ben zelf een burn-out gehad. Ik had een baan waar ik niet heel veel plezier uit haalde. Maar omdat ik wel mijn huur wilde kunnen blijven betalen, kon ik niet zomaar switchen. Op het moment dat je land in zicht hebt, ben je bereid om hard te zwemmen, maar dit voelde als eindeloos blijven watertrappelen op open zee. Toen ik met anderen deelde dat ik keihard aan het ploeteren was, merkte ik dat dit voor heel veel mensen herkenbaar is.

Wat moet er concreet veranderen?
We hoeven natuurlijk niet terug naar een zorgstaat, waar de overheid alles voor je regelt. De balans is nu echter helemaal zoek en onze generatie staat er op vele fronten slecht voor. Je bent daarmee je toekomstige generatie aan het afzwakken. Wat zou helpen is meer bescherming. Ik zou graag zien dat er aan arbeidsvoorwaarden voor jonge mensen meer vaste regels komen. Maar ook de woningmarkt is iets waar de overheid meer structuur in moet aanbrengen. Stel eisen aan vastgoedeigenaren. Dat bijvoorbeeld dertig procent van de woningen in een portefeuille sociale huurwoningen moeten zijn, dertig procent midden huur en de rest vrije sector. Dan zou je al zoveel ademruimte creëren.

Wanneer is dit initiatief geslaagd?
Als er concrete hervormingen uitkomen die we kunnen doorvoeren en implementeren in onze samenleving. Ik denk dat dit gaat lukken, omdat het een onderwerp is waarbij je buiten politieke kleuren veel mensen kunt laten inzien dat het geen goed idee is om jongeren te laten worstelen. Het is niet langer één generatie die het even lastig heeft en allemaal eisen gaat stellen. De druk is wezenlijk anders dan vroeger. Als we niets doen, neemt de druk alleen maar toe. Voor deze generatie en de generaties die volgen.

‘We zijn niet zielig, het gaat om de laag daaronder’

Luce van Kempen (24)
Voorzitter van de Nationale Jeugdraad, de koepelorganisatie van 43 jongerenorganisaties, de schakel tussen lokale, nationale en internationale overheden en jongeren.

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Luce van Kempen. Foto: Lin Woldendorp.

Waarom doen jullie mee?
We zien dat er de afgelopen jaren heel veel maatregelen zijn genomen, zoals het leenstelsel, die politiek gezien best te verantwoorden zijn. Maar opgeteld blijkt nu dat het lastig wordt om zelfstandig je leven vorm te geven. Het is lastiger geworden om een huis te vinden, zeker als je geen vast contract krijgt. Niet alleen het kopen van een huis wordt uitgesteld, maar ook het starten van een gezin. Dat wordt alleen maar erger.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
De huizenmarkt is echt wel een ding. Niet alleen in de Randstad, maar ook in dorpen zie je dat er niks beschikbaar is voor starters. Maar ook de cijfers over mentale gezondheid die achteruitgaan is een zorg. Als je iedere keer de generatie die het in de toekomst moet doen, zwaardere dingen legt, dan leg je je eigen toekomst vleugellam.

Wanneer is het initiatief voor jullie geslaagd?
Als we een hele brede coalitie krijgen. Het gaat er niet om dat we willen zeggen dat onze generatie zielig is. Het moet ook geen generatieconflict worden, in de trant van ‘in onze tijd was er ook woningnood’. Het gaat om de laag die eronder ligt. Dat we als land een welvarende en werkende democratie blijven. Electoraal gezien zijn jongeren voor politieke partijen niet heel interessant, want we zijn de kleinste groep. Daarnaast hebben we ook niet het geld én zitten niet aan de knoppen. Het is daarom mooi om te zien dat ook coalitiepartij ChristenUnie aandacht heeft voor jongeren.

‘We willen jongeren een toekomstperspectief kunnen bieden’

Semih Eski (29)
Voorzitter van vakbond CNV Jongeren

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Semih Eski.

Waarom doen jullie mee?
Wij vinden het belangrijk dat de problemen van jongeren hoog op de politieke agenda staat. Jongeren bouwen studieschulden op, hebben daarna vaak een tijdelijk contract op de arbeidsmarkt, en ondertussen wordt ook een eigen vermogen gevraagd op de woningmarkt. Die twee gaan niet samen.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
Onzekerheid over werk en inkomen is meer de regel dan de uitzondering. Dan moet je denken aan studieschulden, tijdelijk werk, werkstress, burn-out. Met als gevolg dat veel jongeren het stichten van een gezin uitstellen en ze moeilijk een woning kunnen kopen. Daarnaast bouwen ze niet altijd voldoende pensioen op. Het gaat om een opeenstapeling van problemen die zorgen voor veel onzekerheid bij jongeren. Dat doet wat met jongeren.

Wat hopen jullie te bereiken?
Dat dit een brede coalitie gaat worden van politieke en maatschappelijke organisaties, zodat we jongeren een toekomstperspectief kunnen bieden. Gelukkig is het kabinet er ook mee bezig, doordat minister Koolmees de Sociaal-Economische Raad heeft gevraagd om te onderzoeken welke problemen bij jongeren spelen.

Gaat het lukken?
Deze coalitie is een eerste stap. Ik hoop dat we deze beweging verder met elkaar kunnen brengen zodat dit initiatief niet alleen iets wordt van de jongerenorganisaties en één coalitiepartij, maar iets van veel meer politieke partijen en maatschappelijke organisaties.


Producer Carpool Karaoke: 'James Corden rijdt wél zelf'

Producer Carpool Karaoke: 'James Corden rijdt wél zelf'

Een producer van de show doet een boekje open en reageert op alle heisa. / ANP

Foto van 'Metro'

3 MIN

Toen afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat James Corden niet zelf rijdt tijdens zijn populaire Carpool Karaoke, ontplofte het internet. Een producer van de show doet nu een boekje open en reageert op alle heisa. 

Op een video die een fan op Twitter deelde, is te zien dat de auto van James Corden tijdens de opnames van het populaire onderdeel van The Late Late Show op extra wielen staat en voortgetrokken wordt door een vrachtwagen.

Leugen


Chinese president waarschuwt: coronavirus verspreidt zich heel snel

Chinese president waarschuwt: coronavirus verspreidt zich heel snel

Foto van 'Metro en ANP'

33 MIN

De Chinese president Xi Jinping waarschuwt dat de verspreiding van het dodelijke coronavirus „versnelt".

China wordt volgens hem geconfronteerd met een „ernstige situatie". Dat meldden staatsmedia zaterdag. Inmiddels zijn er al ruim 1300 mensen besmet met coronavirus, ook in Frankrijk, de Verenigde Staten, Singapore en Japan. Er zijn al 41 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Evenementen geannuleerd


Honderden demonstranten op de Dam tegen 5G

Honderden demonstranten op de Dam tegen 5G

De deelnemers zijn bang dat dit tot allerlei gezondheidsproblemen gaat leiden. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

1 UUR

Honderden mensen hebben zich zaterdagmiddag op de Dam in Amsterdam verzameld om te demonstreren tegen de komst van het 5G-netwerk. De actievoerders zijn bang voor de straling van antennes die er voor het netwerk bij zullen komen.

Deze straling zou niet goed zijn voor mensen en het milieu.

Wereldwijd


Tiener (16) slingert over snelweg met lachgas in auto

Tiener (16) slingert over snelweg met lachgas in auto

Er lagen in de auto dertien lachgasflessen. / ANP

Foto van 'Metro'

1 UUR

Een 16-jarige jongen uit Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere bekeuringen gekregen. De tiener reed zonder rijbewijs en mogelijk onder invloed van lachgas over de snelweg.

Dat schrijft de Landelijke Eenheid Noordwest van de politie op Facebook.

Lachgasflessen


UMCG trekt eerdere waarschuwing over vitamine B12 in

UMCG trekt eerdere waarschuwing over vitamine B12 in

De onderzoekers zeggen nu dat mensen met een tekort aan vitamine B12 juist wél voedingssupplementen moeten slikken. / Getty Images

Foto van 'Metro'

2 UUR

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waarschuwden eerder voor de gezondheidsrisico's van te veel vitamine B12. Inmiddels komt het UMCG hier op terug.

De onderzoekers zeggen nu dat mensen met een tekort aan vitamine B12 juist wél voedingssupplementen moeten slikken.

Onrust


Steeds meer vraag naar mondkapjes op Schiphol vanwege coronavirus

Steeds meer vraag naar mondkapjes op Schiphol vanwege coronavirus

De kapjes worden vooral preventief aangeschaft. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

3 UUR

Er is steeds meer vraag naar mondkapjes bij de apotheken op Schiphol vanwege het coronavirus. Volgens een medewerkster van de Boots apotheek op de luchthaven is de verkoop van de kapjes flink toegenomen.

„Je merkt wel dat mensen bang zijn", zegt ze. „De kapjes worden vooral preventief aangeschaft. Normaal zijn er ook wel zeven verschillende soorten mondkapjes te bestellen, maar nu kunnen we nog maar één soort krijgen. Er is ook meer vraag naar desinfecterende gel." Ook bij de apotheek van KLM Health Services is meer vraag naar mondkapjes.

Naast Aziatische mensen komen ook steeds meer crews van luchtvaartmaatschappijen langs voor de kapjes. Op Schiphol zijn geen maatregelen genomen vanwege het coronavirus. De KLAM geeft de reizigers wel het advies goed op hun hygiëne te letten en goed de handen te wassen.


Nederlanders opgepakt na illegale straatrace in Duitsland.

Nederlanders opgepakt na illegale straatrace in Duitsland

Nederlanders opgepakt na illegale straatrace in Duitsland. Foto: ANP.

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 12:45

De Nederlandse bestuurders van vijf auto's hebben in Zuid-Duitsland voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd door met hoge snelheden over een snelweg en door een stad te scheuren. 

De vijf mannen reden met opvallende gesponsorde bolides, negeerden een rood licht en gooiden een rookbom uit de auto, melden Duitse media. De Duitse politie kon de racende Nederlanders in Weilheim tot stoppen dwingen.


Chaos in China; bewusteloze mensen op straat en tekort doktoren.

Chaos in China; bewusteloze mensen op straat en tekort doktoren

Chaos in China; bewusteloze mensen op straat en tekort doktoren. Foto: ANP.

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 11:00

Er heerst chaos in China. Door de uitbraak van het coronavirus worden onderbemande ziekenhuizen overspoeld met mensen en liggen er bewusteloze mensen op straat. Ook is er een groot tekort aan beschermende pakken.

Ziekenhuizen in Wuhan, de grootste besmettingshaard, zouden de toestroom van patiënten niet meer aankunnen. Er zijn niet genoeg bedden om alle mensen op te kunnen vangen en er is een groot tekort aan doktoren en ander medisch personeel.

Inmiddels zijn er al ruim 1300 mensen besmet met het coronavirus. Daarnaast zijn er al 41 mensen overleden als gevolg van de ziekte. Ook het personeel dat in de ziekenhuizen werkt, loopt gevaar. Infectieziektenspecialist Jiang Jijun overleed aan een hartstilstand tijdens het verzorgen van de patiënten en een zwangere verpleegster kreeg het virus.


Likeability of6

Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


likelove
user_025c4c0ef950b5c1bb712ce3b6799df36b85ba8a_avataruser_2895189b950331c781bc37ce073361230ac0b69c_avataruser_e873a16bc9365ca54e429854a44c5ab39150346d_avatar

+3


Film Bad Boys for Life trekt volle zalen.

Film Bad Boys for Life trekt volle zalen

Film Bad Boys for Life trekt volle zalen. Foto: ANP.

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 10:45

De nieuwe actiefilm Bad Boys for Life blijft het onverminderd goed doen in de Nederlandse bioscopen. Het derde deel in de actiereeks met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrollen trok in twee dagen tijd al meer dan 66.000 bezoekers.

De film staat daarmee boven aan de lijst met best bekeken titels van dit moment. Dat blijkt zaterdag uit de cijfers van de Nederlandse bioscopen.

Het is het eerste deel in dertien jaar tijd in de reeks. De film werd geregisseerd door het Belgische dertigersduo Bilall Fallah en Adil El Arbi, die doorbraken met de rauwe dramafilms Black en Patser (waarin Ali B een bijrol speelde). Actieproducent Jerry Bruckheimer vroeg het tweetal daarna Bad Boys III te maken.


Man vlucht van operatietafel na blunder chirurg.

Man vlucht van operatietafel na blunder chirurg

Man vlucht van operatietafel na blunder chirurg. Foto: ANP.

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 10:05

Voor veel mensen is dit hun grootste angst; je ligt op de operatietafel op het punt om onder zeil gebracht te worden en de chirurg die de operatie uitvoert, leest in plaats van jouw naam de naam van een andere patiënt voor. Het overkwam Henk Hesen (53).

Hesen lag op de operatietafel van een ziekenhuis in Arnhem toen men erachter kwam dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Hij had een afspraak voor een dotterbehandeling.

Eenmaal op de operatietafel werd hij steeds aangesproken als 'meneer Poort'. Toen de arts ook nog vroeg hoe het hem na zijn hartoperatie was vergaan, besloot Hesen de benen te nemen. Hij had namelijk nog nooit een hartoperatie gehad.


Coronavirus nu ook aangetroffen in Frankrijk, Australië en Maleisië.

Coronavirus nu ook aangetroffen in Frankrijk, Australië en Maleisië

Coronavirus nu ook aangetroffen in Frankrijk, Australië en Maleisië. Foto: ANP.

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 09:15

Het coronavirus is nu ook voor het eerst vastgesteld in Australië, Maleisië en Frankrijk. 

Een persoon die vorige week van Wuhan naar Melbourne is gereisd, draagt het virus bij zich. Nog zeven mensen worden onderzocht in Australië. Dat schrijft de krant Herald Sun. In Maleisië is de ziekte bij drie mensen aangetroffen.

Het coronavirus brak uit in China en heeft aan zeker 41 mensen het leven gekost. In China hebben 1287 mensen het virus. Zaterdag werd bekend dat ook een dokter uit Wuhan aan de gevolgen van het virus is overleden.


Doden door zware aardbeving Zuidoost-Turkije.

Doden door zware aardbeving Zuidoost-Turkije

Doden door zware aardbeving Zuidoost-Turkije. Foto: ANP.

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 08:40

In het zuidoosten van Turkije zijn vrijdag mensen om het leven gekomen doordat het gebied werd getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6.8.

Het dodental is inmiddels opgelopen naar twintig, meldt de rampenbestrijdingsdienst. Er zijn zeker 920 mensen gewond geraakt.

Het epicentrum lag zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Gaziantep. Volgens het European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) vond de beving plaats op een diepte van 15 kilometer.


Meer boetes uitgedeeld voor wangedrag in het verkeer.

Meer boetes uitgedeeld voor wangedrag in het verkeer

Meer boetes uitgedeeld voor wangedrag in het verkeer. Foto: ANP.

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 08:30

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat geven steeds vaker boetes voor wangedrag in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers die Rijkswaterstaat voor De Telegraaf verzamelde.

De zogenoemde snelwegboa’s schreven het afgelopen jaar een recordaantal van 3447 boetes uit voor zaken als het negeren van een rood kruis, oneigenlijk stilstaan of rijden op de vluchtstrook.

„Het aantal bekeuringen dat onze collega’s uitschreven is daarmee verdubbeld. Dat betekent dat het gedrag van weggebruikers er niet beter op is geworden", aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat.


Instagrammer laat zien hoe influencers content maken

Het perfecte kiekje schiet je niet zomaar / Pexels

Foto van 'Ingelise de Vries'

GISTEREN

De meest mooie foto's worden ons dagelijks op Instagram voorgeschoteld. Maar net als bij een professionele fotoshoot, is het soms knap lastig om het perfecte kiekje te schieten.

Tank Sinatra vond het daarom tijd om de consument eens een kijkje achter de schermen te geven. Op 10 januari lanceerde hij een Instagram-account waarop te zien is hoe mensen zich laten filmen en fotograferen.

De meest opvallende dingen komen voorbij. Mensen die fanatiek aan het dansen zijn zonder muziek, dieren in de spotlights en er wordt op heel wat objecten geklommen voor de beste hoek.


Likeability of5

Wetenschappers ontdekken wandelende haai

We kennen haaien vooral in deze variant / Pexels

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Haaien hebben niet bepaald een goede reputatie. We denken al snel aan de Jaws-films of brute aanvallen. Maar sommige haaien zijn zo slecht nog niet.

Wetenschappers hebben namelijk een nieuwe haai ontdekt, en wel eentje die graag een wandeling maakt. Letterlijk, deze haai heeft namelijk pootjes. Wetenschappers vonden de nieuwe soort en presenteerden hun bevindingen in Marine and Freshwater Research.

Hele oude dieren


like
user_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Likeability of5

Kilo's cocaïne gevonden in Breda en Rotterdam

Beeld ter illustratie / Pixabay

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De douane heeft vrijdag bij een controle een partij van ongeveer 150 kilo cocaïne aangetroffen. Dat gebeurde bij een transportbedrijf in de Botlek. Vermoedelijk heeft dit bedrijf niets met de drugssmokkel te maken, aldus de douane.

De drug zat verstopt in plastic emmers met strooizout. De lading had als bestemming het Verenigd Koninkrijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

Italiaanse bestuurder


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Likeability of5

Medische herkeuringen CBR niet versoepeld

Beeld ter illustratie / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Mensen die zich periodiek moeten laten keuren voor hun rijbewijs, moeten dat blijven doen. De lijst met aandoeningen waarbij mensen zich moeten laten herkeuren, blijft hetzelfde.

De Gezondheidsraad ziet geen mogelijkheden om te snoeien in de lijst. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Versoepeling


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Deze man probeert een oplossing te vinden voor het coronavirus

Deze man probeert een oplossing te vinden voor het coronavirus

Autoriteiten op een Thais vliegveld bekijken een scanner om de lichaamstemperatuur van reizigers te meten. / EPA

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Metro sprak met professor Anthony Fehr, van de afdeling moleculaire biowetenschappen aan de Amerikaanse universiteit van Kansas.

Autoriteiten zijn bezorgd dat het coronavirus, voor het eerst vastgesteld op een vismarkt in de Oost-Chinese stad Wuhan, zich zal verspreiden met wereldwijde besmetting tot gevolg. Het virus veroorzaakt een longontsteking. Patiënten hebben last van hoesten, ademhalingsproblemen en koorts. Dat is vervelend, omdat voor het aansterken een sterk immuunsysteem van belang is.

Anthony Fehr, assistent-professor bij de afdeling moleculaire biowetenschappen aan de universiteit van Kansas, werkt aan het ontwikkelen van een medicijn dat zich richt op een deel van het virus dat vergelijkbaar is onder alle coronavirussen.