In het nieuws

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Gert-Jan Segers maakt zich grote zorgen over de toenemende druk onder jongeren. Foto: Anne Paul Roukema.

Foto van 'Amarins de Boer'

22 FEB 2019

Zes jongerenorganisaties slaan vanaf vandaag samen met de ChristenUnie de handen ineen en vormen coalitie-Y. Ze maken zich grote zorgen over de toenemende druk onder jongeren. Ze willen toebouwen naar een grotere coalitie om zo concrete oplossingen te kunnen aandragen en daar politiek draagvlak voor zoeken.

Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, wil dat zijn partij zich hard maakt voor millennials. „Het is een onderwerp dat zichzelf heeft opgedrongen”, zegt fractievoorzitters Segers. „Het begon aan de keukentafel. Mijn drie dochters zeiden: wij zijn de sjaak. We krijgen geen basisbeurs, hebben minder kans op een vaste baan en huis en de prestatiedruk is groot.”

Rol voor de overheid

Segers hoopt hetzelfde te bereiken als wat de partij twee jaar geleden voor ouderen voor elkaar kreeg met het manifest 'Waardig ouder worden'. Tien aanbevelingen werden toen opgenomen in het regeerakkoord. „Hoe mooi zou het zijn om hetzelfde te bereiken voor jongeren.”

Hoog op de agenda komen de onderwerpen prestatiedruk en schulden. „Jongeren moeten presteren in studie en werk, terwijl ze amper kans hebben op een vaste baan en een woning. Ondertussen nemen lichamelijke klachten als stress en burn-outs toe. Het is een generatie met veel talent, maar de samenleving werkt niet altijd mee. Daar ligt een rol voor de overheid.”

Hoewel Nederlandse jongeren al jaren behoren tot de meest gelukkige jongeren van Europa, leven we volgens Segers in een complexe tijd. „Jongeren raken uitgeput. In korte tijd moeten ze veel presteren en er uithalen wat erin zit. Dat is een neoliberaal sprookje dat lang niet bij iedereen werkt. In combinatie met oplopende schulden wordt die druk alleen maar vergoot.”

Sociale druk

Daar komt bij, zegt Segers, de invloed van sociale media. „Er is soms een kloof tussen dat wat we van elkaar zien op Instagram en Snapchat, en hoe je je van binnen voelt. Veel studenten noemen een sociale media ook als een bron van onbehagen, dat er een zekere sociale druk vanuit gaat waar ze mee moeten dealen. Hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Wat houden we elkaar voor wat niet echt is? Dat is wel een issue.”

Wat de ChristenUnie betreft blijft het niet bij één politieke partij en de zes jongerenorganisaties. „We starten met honderd jongeren, maar willen uitgroeien tot een coalitie die breed gedragen wordt door de samenleving.” Via de website coalitie-y.nl kunnen jongeren, organisaties voor oud en jong én iedereen die begaan is met jonge mensen meedenken en zich aansluiten bij dit initiatief. „Het zou mooi zijn als we in de volgende kabinetsformatie tien concrete aanbevelingen kunnen waarmaken.”

Deze zes jongerenorganisaties doen mee:

‘We moeten tijd nemen voor dit proces’

Tom van den Brink (24)
Voorzitter van ISO, belangenbehartiger voor studenten van hogescholen en universiteiten

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Tom van den Brink.

Waarom doen jullie mee?
De prestatiedruk, financiële onzekerheid en de klachten die daarbij komen kijken moeten worden aangepakt. Studeren moet steeds sneller en effectiever. De druk rondom de masterselectie is toegenomen en er geldt een strakke BSA-norm. Er heerst een machinementaliteit, maar die druist in tegen persoonlijke ontwikkeling.

Hoe komt dat?
Allereerst vanwege de financiële druk die met het leenstelsel is begonnen. Dat zorgt voor leenangst en de vraag: kan ik nog rondkomen? Kan ik straks een hypotheek krijgen? Aan de andere kant zien we ook de excellentie-maatschappij die veel invloed heeft op studenten. Steeds meer studenten proberen zich te profileren. Dat komt doordat de arbeidsdruk hoog is. Ondertussen bleek onlangs uit onderzoek van ISO dat meer dan de helft van de studenten niet meer naar sociale en nevenactiviteiten gaan, omdat ze die financiële drempel ervaren. Dus enerzijds moeten we excelleren, maar wel in steeds kortere tijd en ten koste van sociale activiteiten. Dat moet anders.

Hoe willen jullie dat aanpakken?
Het is heel belangrijk te beseffen dat brede betrokkenheid heel belangrijk is. We zijn blij dat de ChristenUnie een eerste stap zet om te luisteren. Maar we moeten nu niet met elkaar op een stulpje gaan zitten, maar juist groeien in deelnemers. Ik hoop dat er meerdere politieke partijen aansluiten bij het initiatief, zodat we een breed geluid kunnen laten horen en een rots in de branding kunnen zijn voor al die jongeren in Nederland die het gevoel hebben dat ze niet weten waar ze het moeten zoeken.

Gaat het lukken?
We hebben in deze regering het kinderpardon en de dividendbelasting gehad, daar kan de afschaffing van de renteverhoging op studieschulden ook wel bij. Maar op de lange termijn is een breed actieplan noodzakelijk. Maar het belangrijkste is het belang van luisteren en het gesprek met elkaar aangaan. We moeten tijd pakken voor het proces en kunnen dan over een tijdje aankomen met mooie aanbevelingen.

‘Mbo’ers moeten meer erkenning krijgen’

Lisanne den Hartog (19)
Secretaris bij JOB, de landelijke organisatie voor mbo-studenten

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Lisanne den Hartog.

Waarom doen jullie mee?
Wij vinden het belangrijk dat de problemen waar mbo’ers tegenaan lopen, bespreekbaar worden gemaakt. Wat wij merken is dat jongeren de problemen vaak voor lief nemen. Wij willen dat aanpakken.

Op welke problemen doel je?
Studenten krijgen vaak te horen dat ze ‘maar’ een mbo-opleiding doen. Daarnaast kunnen mbo’ers vaak geen studentenkamer vinden, omdat studentenhuizen vaak alleen een plek bieden aan hbo’ers of wo’ers. En ook het schuldenstelsel is geen drijfveer om door te studeren. Je weet dat je dan van school af gaat met een grote schuld.

Wat merk jij zelf van de toenemende druk op mbo’ers?
Ze willen bewijzen dat een mbo’er niet dom is of minder is dan een hbo’er. Daarnaast moeten mbo’ers een leven lang leren. Na een mbo-opleiding elektrotechniek, moet je jezelf een leven lang blijven bijspijkeren. Daar mag meer erkenning voor komen. Bovendien durf ik te wedden dat mensen vaker een automonteur nodig hebben dan een advocaat.

Wat moet er volgens jou echt veranderen?
Wij hopen dat het schuldenstelsel en de sociale druk bespreekbaar wordt gemaakt en minder wordt. Daarnaast moeten mbo’ers meer erkenning krijgen, zodat de stap om door te studeren naar het hbo niet komt door een druk van buitenaf, maar omdat ze het zelf echt willen. Daarnaast moeten er andere mogelijkheden komen dan alleen maar lenen. Zodat studenten niet eerst tien jaar moeten werken, voordat ze kunnen beginnen met sparen.

‘Het helpt dat we er met zoveel partijen druk op zetten’

Carline van Breugel (24)
Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Carline van Breugel.

Waarom doen jullie mee?
We maken ons zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en de financiële positie van de student. Daar is op dit moment te weinig aandacht voor. Jongeren beginnen na hun studie met een hoge schuld van gemiddeld 21.000 euro, met de verhoging van de rente kan deze oplopen toto 26.000 euro. Toen de basisbeurs er nog was, hadden studenten gemiddeld nog 15.000 euro schuld. We leren jongeren hierdoor aan dat lenen normaal is. Met elkaar moeten we nu de krachten binden en een statement maken, zodat er wat gaat veranderen.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
Aan de ene kant zien we dat studenten te maken met financiële druk; ze moeten werken om de lening te drukken. Tegelijkertijd pushen instellingen studenten om hen zo snel mogelijk te laten afstuderen, waardoor studenten niet het gevoel krijgen wat langer over de studie te kunnen doen wanneer ze dat eigenlijk wel nodig hebben.

Wat moet er concreet veranderen?
De basisbeurs moet worden heringevoerd zodat iedereen weer kan studeren. Nu zie je dat kwetsbare groepen zoals jongeren met een migratieachtergrond, functiebeperkingen, studenten waarvan de ouders niet hebben gestudeerd en studenten die doorstromen van het mbo naar het hbo door de afschaffing van de basisbeurs soms überhaupt niet meer gaan studeren of doorstuderen. En dat terwijl het onderwijs er juist voor moet zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Er moet snel iets aan veranderen, anders wordt de kloof steeds groter. Daarnaast moet er meer worden geïnvesteerd in het onderwijs. Er is geld, investeer het in de toekomst.

Wanneer is dit initiatief volgens jou geslaagd?
We zijn met elkaar bezig met doelen op te stellen. Dezen gaan bijvoorbeeld ook over het tekort aan studentenkamers, op dit moment 50.000. Het is heel moeilijk om een betaalbare kamer te vinden. We kunnen van een geslaagd initiatief spreken als de positie van jongeren daadwerkelijk is verbeterd. Het helpt als je er met zoveel partijen druk op zet.

‘Je bent keihard aan het ploeteren’

Siewerd de Jong (27)
Voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Siewerd de Jong.

Waarom doen jullie mee?
Als ik kijk naar de mensen die je spreekt, komt iedereen wel een probleem tegen. Of het nu gaat om een flinke studieschuld of omdat het moeilijk is om een huis te vinden. Ik zie het verband tussen deze problemen, ze versterken elkaar. Zo ontstaat er een zorgwekkende situatie.

Wat merk je zelf van de toenemende druk onder jongeren?
Ik ben zelf een burn-out gehad. Ik had een baan waar ik niet heel veel plezier uit haalde. Maar omdat ik wel mijn huur wilde kunnen blijven betalen, kon ik niet zomaar switchen. Op het moment dat je land in zicht hebt, ben je bereid om hard te zwemmen, maar dit voelde als eindeloos blijven watertrappelen op open zee. Toen ik met anderen deelde dat ik keihard aan het ploeteren was, merkte ik dat dit voor heel veel mensen herkenbaar is.

Wat moet er concreet veranderen?
We hoeven natuurlijk niet terug naar een zorgstaat, waar de overheid alles voor je regelt. De balans is nu echter helemaal zoek en onze generatie staat er op vele fronten slecht voor. Je bent daarmee je toekomstige generatie aan het afzwakken. Wat zou helpen is meer bescherming. Ik zou graag zien dat er aan arbeidsvoorwaarden voor jonge mensen meer vaste regels komen. Maar ook de woningmarkt is iets waar de overheid meer structuur in moet aanbrengen. Stel eisen aan vastgoedeigenaren. Dat bijvoorbeeld dertig procent van de woningen in een portefeuille sociale huurwoningen moeten zijn, dertig procent midden huur en de rest vrije sector. Dan zou je al zoveel ademruimte creëren.

Wanneer is dit initiatief geslaagd?
Als er concrete hervormingen uitkomen die we kunnen doorvoeren en implementeren in onze samenleving. Ik denk dat dit gaat lukken, omdat het een onderwerp is waarbij je buiten politieke kleuren veel mensen kunt laten inzien dat het geen goed idee is om jongeren te laten worstelen. Het is niet langer één generatie die het even lastig heeft en allemaal eisen gaat stellen. De druk is wezenlijk anders dan vroeger. Als we niets doen, neemt de druk alleen maar toe. Voor deze generatie en de generaties die volgen.

‘We zijn niet zielig, het gaat om de laag daaronder’

Luce van Kempen (24)
Voorzitter van de Nationale Jeugdraad, de koepelorganisatie van 43 jongerenorganisaties, de schakel tussen lokale, nationale en internationale overheden en jongeren.

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Luce van Kempen. Foto: Lin Woldendorp.

Waarom doen jullie mee?
We zien dat er de afgelopen jaren heel veel maatregelen zijn genomen, zoals het leenstelsel, die politiek gezien best te verantwoorden zijn. Maar opgeteld blijkt nu dat het lastig wordt om zelfstandig je leven vorm te geven. Het is lastiger geworden om een huis te vinden, zeker als je geen vast contract krijgt. Niet alleen het kopen van een huis wordt uitgesteld, maar ook het starten van een gezin. Dat wordt alleen maar erger.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
De huizenmarkt is echt wel een ding. Niet alleen in de Randstad, maar ook in dorpen zie je dat er niks beschikbaar is voor starters. Maar ook de cijfers over mentale gezondheid die achteruitgaan is een zorg. Als je iedere keer de generatie die het in de toekomst moet doen, zwaardere dingen legt, dan leg je je eigen toekomst vleugellam.

Wanneer is het initiatief voor jullie geslaagd?
Als we een hele brede coalitie krijgen. Het gaat er niet om dat we willen zeggen dat onze generatie zielig is. Het moet ook geen generatieconflict worden, in de trant van ‘in onze tijd was er ook woningnood’. Het gaat om de laag die eronder ligt. Dat we als land een welvarende en werkende democratie blijven. Electoraal gezien zijn jongeren voor politieke partijen niet heel interessant, want we zijn de kleinste groep. Daarnaast hebben we ook niet het geld én zitten niet aan de knoppen. Het is daarom mooi om te zien dat ook coalitiepartij ChristenUnie aandacht heeft voor jongeren.

‘We willen jongeren een toekomstperspectief kunnen bieden’

Semih Eski (29)
Voorzitter van vakbond CNV Jongeren

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Semih Eski.

Waarom doen jullie mee?
Wij vinden het belangrijk dat de problemen van jongeren hoog op de politieke agenda staat. Jongeren bouwen studieschulden op, hebben daarna vaak een tijdelijk contract op de arbeidsmarkt, en ondertussen wordt ook een eigen vermogen gevraagd op de woningmarkt. Die twee gaan niet samen.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
Onzekerheid over werk en inkomen is meer de regel dan de uitzondering. Dan moet je denken aan studieschulden, tijdelijk werk, werkstress, burn-out. Met als gevolg dat veel jongeren het stichten van een gezin uitstellen en ze moeilijk een woning kunnen kopen. Daarnaast bouwen ze niet altijd voldoende pensioen op. Het gaat om een opeenstapeling van problemen die zorgen voor veel onzekerheid bij jongeren. Dat doet wat met jongeren.

Wat hopen jullie te bereiken?
Dat dit een brede coalitie gaat worden van politieke en maatschappelijke organisaties, zodat we jongeren een toekomstperspectief kunnen bieden. Gelukkig is het kabinet er ook mee bezig, doordat minister Koolmees de Sociaal-Economische Raad heeft gevraagd om te onderzoeken welke problemen bij jongeren spelen.

Gaat het lukken?
Deze coalitie is een eerste stap. Ik hoop dat we deze beweging verder met elkaar kunnen brengen zodat dit initiatief niet alleen iets wordt van de jongerenorganisaties en één coalitiepartij, maar iets van veel meer politieke partijen en maatschappelijke organisaties.


Criminelen beroven ouderen met bloedpriktruc

Beeld ter illustratie / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

2 UUR

Een aantal ouderen zijn op brute wijze beroofd door vermoedelijk een criminele bende. Met een babbeltruc nemen de bendeleden bloed af en wordt het slachtoffer door een 'collega' beroofd.

De politie vermoedt dat een criminele groep achter een aantal babbeltrucs zit. De daders doen zich voor als zorgverleners die bloed komen prikken. Inmiddels zijn vier gevallen bekend waarbij ouderen het slachtoffer zijn geworden. Bij de slachtoffers werd daadwerkelijk bloed afgenomen en tegelijk werden ze beroofd van hun geld.

Lichamelijke integriteit aangetast


Hoogste percentage vrouwelijke filmmakers ooit op IDFA

Publiek tijdens de openingsavond van IDFA 2018 / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

3 UUR

Een mijlpaal voor het internationale documentairefestival IDFA: nog nooit werden er zoveel films van vrouwelijke filmmakers geprogrammeerd.

De organisatie van het documentairefestival in Amsterdam heeft dat woensdag bekendgemaakt. De 32e editie van het festival opent woensdag 20 november in Koninklijk Theater Carré met de wereldpremière van de film Sunless Shadows van de Iraanse filmmaker Mehrdad Oskouei.

Nog steeds niet de helft vrouw


Keurmerk: 40 miljoen dieren per jaar hebben ‘beter leven’

Keurmerk: 40 miljoen dieren per jaar hebben ‘beter leven’, maar...

Foto's: Dierenbescherming

Foto van 'Erik Jonk'

21 OKT 2019

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming blijft groeien en dus houden boeren hun dieren steeds diervriendelijker, zo blijkt uit maandag gepubliceerde jaarcijfers.

De Dierenbescherming verwacht komend jaar uit te komen op 40 miljoen dieren die per jaar volgens de criteria van het keurmerk worden gehouden. Dat zou een verdubbeling inhouden in nog geen vijf jaar tijd.

Is dat wel zo’n mooi getal?


Likeability of3

Amsterdamse uitbater doodgeschoten op Hugo de Grootplein

Plaats delict in Amsterdam / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

3 UUR

Door een schietpartij op het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West is een persoon gewond geraakt en een persoon overleden. Het dodelijke slachtoffer is een Amsterdamse uitbater van een restaurant aan het plein.

Het tweede slachtoffer raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft korte tijd later een verdachte aangehouden en houdt er rekening mee dat een tweede persoon is gevlucht na het schietincident.

Waarschuwingsschot


sad
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Likeability of3

Trump trekt sancties tegen Turkije in

Trump kondigt het nieuws aan / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat Amerikaanse sancties tegen Turkije worden ingetrokken. Hij had die strafmaatregelen eerder deze maand opgelegd vanwege de Turkse inval in buurland Syrië. Daar wilde Turkije Syrisch-Koerdische strijders verdrijven uit het grensgebied.

De Turkse regering heeft volgens Trump laten weten dat het offensief in het grensgebied wordt gestaakt. Turkije had eerder na Amerikaanse tussenkomst al ingestemd met een meerdaagse gevechtspauze. Ook heeft Ankara inmiddels een overeenkomst gesloten met Rusland die moet leiden tot het vertrek van Syrische-Koerdische strijders uit het grensgebied.

Permanent karakter


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Likeability of3

Lichaam vermiste Sacco Tange gevonden

Beeld ter illustratie / ANP

Foto van 'Ingelise de Vries'

GISTEREN

De politie heeft in een bos nabij het Brabantse Terheijden vermoedelijk het lichaam gevonden van de 53-jarige Sacco Tange uit Oosterhout die ruim een week werd vermist.

„Hij heeft de keuze gemaakt om uit het leven te stappen. Zijn gezin is op de hoogte gesteld. We leven intens met ze mee", zegt de politie.

Privacy


sad
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Elektrische fietsen via Uber te huur in Rotterdam

Rotterdam vanuit de lucht / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Geen zin om te lopen maar ook geen zin in een taxi? Goed nieuws: je kunt straks een elektrische fiets huren.

Vanaf donderdag kunnen mensen in Rotterdam de fiets als eerste huren. Taxibedrijf Uber breidt uit in Nederland en deze ontwikkeling maakt daar deel van uit.

Bedrijfsovername


Flexibele schooltijden: ‘Laat die keuze aan de scholen over'

Flexibele schooltijden: ‘Laat die keuze aan de scholen over'

Al jaren wordt er geëxperimenteerd met flexibele schooltijden binnen het basisonderwijs. ANP

Foto van 'Femke van Rooijen'

GISTEREN

Een schoolweek van vier dagen en vakantie wanneer het uitkomt. Misschien is het wel de toekomst van het basisonderwijs. 

Al jaren wordt er geëxperimenteerd met flexibele schooltijden binnen het basisonderwijs. Steeds meer docenten en schooldirecteuren vinden de huidige vaste schooltijden dan ook niet meer van deze tijd. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) hield een peiling onder 616 schooldirecteuren. Maar liefst 80 procent was voor flexibelere schooltijden. Met bijvoorbeeld scholen die vijftig weken per jaar geopend zijn tussen 08.00 en 18.00 uur en niet per se een vast rooster kennen.

'Keuze moet bij scholen liggen'


Likeability of6

Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


like
user_761825ac10beda546b153b852684b47b5b948517_avataruser_9d7413a65ac5be6e146a6a2cf93bd5e9f241a2e2_avataruser_29224ea528b8c532bb2b7cf10fd234a319228450_avatar

Flitspaal geeft geen boete maar beloning: remmen voor het goede doel

Flitspaal geeft geen boete maar beloning: remmen voor het goede doel

Wie zich netjes aan de snelheid houdt, spekt de buurtpot

Foto van 'Tim van der Steen'

GISTEREN

Een markante flitspaal haalt plotseling het nieuws: de Safety-Safe. De paal registreert of jij je aan de maximumsnelheid houdt maar geeft geen boete bij een overtreding, hij beloont je juist voor goed gedrag. Die aanpak blijkt verrassend goed te werken.

Je ontvangt het geld niet eens persoonlijk, wel wordt er een paar cent in een buurtpot gestort wanneer langsrijdend verkeer zich netjes aan de maximumsnelheid houdt. Het resultaat: bijna een kwart minder snelheidsovertredingen.

Flitspaal geeft geen boete maar beloning: remmen voor het goede doel

Buurtbewoners bepalen zelf waarvoor zij willen sparen.


Likeability of5

Romantisch! Verhaal getrouwde forenzen wordt verfilmd

In de trein werd Zoë verliefd op haar echtgenoot / Pexels

Foto van 'Metro'

GISTEREN

The Holiday, Nothing Hill, Crazy Stupid Love, Pretty Woman, Love Actually. Bijna allemaal hebben we op een onbewaakt moment wel eens gedroomd dat we zelf ooit de hoofdrol zouden spelen in deze bevlogen liefdesverhalen.

Helaas blijkt de liefde van je leven vinden in de realiteit vaak een stuk minder geschikt voor het witte doek. Maar er zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. Een Britse vrouw werd in 2003 tijdens haar dagelijkse treinreizen verliefd op een medereiziger en inmiddels zijn de twee gelukkig getrouwd.

Hartkloppingen


love
user_2955c27e6606324f433eb07a3c37405ce771d1a2_avatar

Likeability of5

Nieuw middel voor Alzheimer lijkt succesvol

Eén op de vijf mensen wordt dement / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Goed nieuws in de medische wereld: voor het eerst in vijftien jaar komt er misschien een nieuw medicijn tegen Alzheimer op de markt.

Een Amerikaans farmaceutisch bedrijf wil de toezichthouder FDA goedkeuring vragen voor een nieuw middel tegen de ziekte. Ook in Europa wil het bedrijf toestemming vragen. Dementie is op dit moment nog niet te voorkomen of te genezen, wel zijn er middelen om de ziekte te vertragen.

Geen effect


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Een overzicht van het boerenprotest op het Malieveld.
Likeability of5

Verbod op zware voertuigen op Malieveld

Een overzicht van het boerenprotest op het Malieveld. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

In Den Haag staat de gemeente niet meer toe dat er tractoren en andere zware voertuigen op het Malieveld komen. De gemeente heeft daartoe besloten omdat het dek van de parkeergarage die zich onder een groot deel van het Malieveld bevindt, maar beperkt mag worden belast met zware voertuigen.

In overleg met Staatsbosbeheer, eigenaar van het Malieveld, heeft de gemeente besloten het terrein nog wel beschikbaar te houden voor grote groepen demonstranten. Voorwaarde is wel dat die actievoerders te voet komen. Op die manier is er ruimte voor enkele tienduizenden personen.

Groot aantal zware landbouwvoertuigen


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Voorzitter EU-parlement steunt uitstel brexit

Voorzitter EU-parlement steunt uitstel brexit

Voorzitter EU-parlement steunt uitstel brexit. / EPA

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De voorzitter van het Europees Parlement vindt dat de EU-regeringsleiders het Britse verzoek om de brexit uit te stellen tot 31 januari moeten accepteren. David Sassoli sluit zich daarmee aan bij het advies van EU-president Donald Tusk aan de leiders.

„Dit uitstel staat het Verenigd Koninkrijk toe zijn positie te verhelderen, en het Europees Parlement om zijn rol te vervullen", zegt Sassoli in een verklaring. Het EU-parlement behandelt het brexitakkoord pas als het aan de Britse kant is geratificeerd. Het Lagerhuis heeft daar echter meer tijd voor nodig, zodat de geplande vertrekdatum van 31 oktober niet langer haalbaar lijkt.

Bijeenkomen niet nodig


Verplicht onbereikbaar zijn kan ook stress opleveren

Verplicht onbereikbaar zijn kan ook stress opleveren

Verplicht onbereikbaar zijn kan ook stress opleveren. / Foto: Unsplash

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Dachten we dat het goed voor ons was om af en toe die telefoon aan de kant te leggen, blijkt ook dát stress te kunnen veroorzaken. Uit Brits onderzoek volgt: ook verplicht onbereikbaar zijn kan stress opleveren.

De hele dag ben je aan telefoneren, appen en mailen. Lichtpuntje is dat je werkdag ooit een keer ten einde loopt en dat je dan niet meer voortdurend bereikbaar hoeft te zijn. Morgen weer een dag. In Nederland en de rest van Europa heerst namelijk het idee dat de hele dag door bereikbaar zijn stress oplevert.

Recht op onbereikbaarheid


39 doden gevonden in container in Engeland
Likeability of3

39 doden gevonden in container in Engeland

Foto ter illustratie. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

In het Engelse Grays zijn woensdagochtend 39 doden gevonden in een container die op een vrachtwagen stond. De politie van Essex meldt dat het gaat om 38 volwassenen en een tiener.

De vrachtwagen is vermoedelijk afkomstig uit Bulgarije en kwam zaterdag binnen in Wales. Een 25-jarige man uit Noord-Ierland is opgepakt op verdenking van moord.

„Dit is een tragisch incident waarbij een groot aantal mensen om het leven is gekomen", zegt een politiecommandant. „We onderzoeken wat er precies aan de hand is. Ik verwacht dat dit proces lang gaat duren."


sad
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Nieuwe opleiding voor automonteurs van de toekomst

Nieuwe opleiding voor automonteurs van de toekomst

De automonteur van de toekomst sleutelt niet meer in een dieselwalm onder ronkende motoren. / Unsplash

Foto van 'Amarins de Boer'

GISTEREN

Het werk van de automonteur verandert drastisch. Om toekomstige monteurs daarop voor te bereiden, start het Vista College in Heerlen een nieuwe opleiding.

De automonteur van de toekomst sleutelt niet meer in een dieselwalm onder ronkende motoren, maar kan zijn werk gewoon doen vanachter een laptop. De reden: de waterstofauto en elektrische auto zijn bezig met een flinke opmars.

En ja, aan een Tesla valt weinig te sleutelen. „De automonteur van de toekomst zit nog wel in een autogarage, maar wel in een hele schone”, zegt Gio Colombi. Hij is opleidingsmanager van de nieuwe opleiding tot elektro-automonteur in Heerlen, die start vanaf september 2020. Het Vista College gaat samenwerken met vijf dealerbedrijven uit de omgeving. „We zijn blij met deze samenwerking, want de bedrijven uit het werkveld hebben veel kennis.”


Marktplaats haalt advertenties met verboden dieren offline
Likeability of5

Marktplaats haalt advertenties met verboden dieren offline

Marktplaats haalt advertenties met verboden dieren offline. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Marktplaats heeft woensdag vier advertenties verwijderd waarin in Nederland verboden exotische plant- en diersoorten te koop werden aangeboden.

Aanleiding was een bericht van de organisatie Stop Invasieve Exoten. Deze groep had op 6 oktober al melding gedaan bij Marktplaats, maar daar werd toen niets mee gedaan.

Onderzoek


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

In België 'worden kinderen op school opgesloten in de kast'
Likeability of3

In België worden kinderen op school 'opgesloten in de kast'

In België 'worden kinderen op school opgesloten in de kast'. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Op Belgische kleuter- en lagere scholen worden nog steeds kinderen opgesloten als ze ‘lastig’ zijn. Dat meldt onderzoeker Elke Emmers van de Hogeschool Leuven-Limburg aan het programma De Wereld Vandaag op Radio 1. 

Aanleiding hiervoor was een opiniestuk over de gedwongen afzondering en isolatie van kinderen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, voorzieningen van de integrale jeugdhulp en het bijzonder onderwijs.

Taboe


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar