In het nieuws

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Gert-Jan Segers maakt zich grote zorgen over de toenemende druk onder jongeren. Foto: Anne Paul Roukema.

Foto van 'Amarins de Boer'

22 FEB 2019

Zes jongerenorganisaties slaan vanaf vandaag samen met de ChristenUnie de handen ineen en vormen coalitie-Y. Ze maken zich grote zorgen over de toenemende druk onder jongeren. Ze willen toebouwen naar een grotere coalitie om zo concrete oplossingen te kunnen aandragen en daar politiek draagvlak voor zoeken.

Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, wil dat zijn partij zich hard maakt voor millennials. „Het is een onderwerp dat zichzelf heeft opgedrongen”, zegt fractievoorzitters Segers. „Het begon aan de keukentafel. Mijn drie dochters zeiden: wij zijn de sjaak. We krijgen geen basisbeurs, hebben minder kans op een vaste baan en huis en de prestatiedruk is groot.”

Rol voor de overheid

Segers hoopt hetzelfde te bereiken als wat de partij twee jaar geleden voor ouderen voor elkaar kreeg met het manifest 'Waardig ouder worden'. Tien aanbevelingen werden toen opgenomen in het regeerakkoord. „Hoe mooi zou het zijn om hetzelfde te bereiken voor jongeren.”

Hoog op de agenda komen de onderwerpen prestatiedruk en schulden. „Jongeren moeten presteren in studie en werk, terwijl ze amper kans hebben op een vaste baan en een woning. Ondertussen nemen lichamelijke klachten als stress en burn-outs toe. Het is een generatie met veel talent, maar de samenleving werkt niet altijd mee. Daar ligt een rol voor de overheid.”

Hoewel Nederlandse jongeren al jaren behoren tot de meest gelukkige jongeren van Europa, leven we volgens Segers in een complexe tijd. „Jongeren raken uitgeput. In korte tijd moeten ze veel presteren en er uithalen wat erin zit. Dat is een neoliberaal sprookje dat lang niet bij iedereen werkt. In combinatie met oplopende schulden wordt die druk alleen maar vergoot.”

Sociale druk

Daar komt bij, zegt Segers, de invloed van sociale media. „Er is soms een kloof tussen dat wat we van elkaar zien op Instagram en Snapchat, en hoe je je van binnen voelt. Veel studenten noemen een sociale media ook als een bron van onbehagen, dat er een zekere sociale druk vanuit gaat waar ze mee moeten dealen. Hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Wat houden we elkaar voor wat niet echt is? Dat is wel een issue.”

Wat de ChristenUnie betreft blijft het niet bij één politieke partij en de zes jongerenorganisaties. „We starten met honderd jongeren, maar willen uitgroeien tot een coalitie die breed gedragen wordt door de samenleving.” Via de website coalitie-y.nl kunnen jongeren, organisaties voor oud en jong én iedereen die begaan is met jonge mensen meedenken en zich aansluiten bij dit initiatief. „Het zou mooi zijn als we in de volgende kabinetsformatie tien concrete aanbevelingen kunnen waarmaken.”

Deze zes jongerenorganisaties doen mee:

‘We moeten tijd nemen voor dit proces’

Tom van den Brink (24)
Voorzitter van ISO, belangenbehartiger voor studenten van hogescholen en universiteiten

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Tom van den Brink.

Waarom doen jullie mee?
De prestatiedruk, financiële onzekerheid en de klachten die daarbij komen kijken moeten worden aangepakt. Studeren moet steeds sneller en effectiever. De druk rondom de masterselectie is toegenomen en er geldt een strakke BSA-norm. Er heerst een machinementaliteit, maar die druist in tegen persoonlijke ontwikkeling.

Hoe komt dat?
Allereerst vanwege de financiële druk die met het leenstelsel is begonnen. Dat zorgt voor leenangst en de vraag: kan ik nog rondkomen? Kan ik straks een hypotheek krijgen? Aan de andere kant zien we ook de excellentie-maatschappij die veel invloed heeft op studenten. Steeds meer studenten proberen zich te profileren. Dat komt doordat de arbeidsdruk hoog is. Ondertussen bleek onlangs uit onderzoek van ISO dat meer dan de helft van de studenten niet meer naar sociale en nevenactiviteiten gaan, omdat ze die financiële drempel ervaren. Dus enerzijds moeten we excelleren, maar wel in steeds kortere tijd en ten koste van sociale activiteiten. Dat moet anders.

Hoe willen jullie dat aanpakken?
Het is heel belangrijk te beseffen dat brede betrokkenheid heel belangrijk is. We zijn blij dat de ChristenUnie een eerste stap zet om te luisteren. Maar we moeten nu niet met elkaar op een stulpje gaan zitten, maar juist groeien in deelnemers. Ik hoop dat er meerdere politieke partijen aansluiten bij het initiatief, zodat we een breed geluid kunnen laten horen en een rots in de branding kunnen zijn voor al die jongeren in Nederland die het gevoel hebben dat ze niet weten waar ze het moeten zoeken.

Gaat het lukken?
We hebben in deze regering het kinderpardon en de dividendbelasting gehad, daar kan de afschaffing van de renteverhoging op studieschulden ook wel bij. Maar op de lange termijn is een breed actieplan noodzakelijk. Maar het belangrijkste is het belang van luisteren en het gesprek met elkaar aangaan. We moeten tijd pakken voor het proces en kunnen dan over een tijdje aankomen met mooie aanbevelingen.

‘Mbo’ers moeten meer erkenning krijgen’

Lisanne den Hartog (19)
Secretaris bij JOB, de landelijke organisatie voor mbo-studenten

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Lisanne den Hartog.

Waarom doen jullie mee?
Wij vinden het belangrijk dat de problemen waar mbo’ers tegenaan lopen, bespreekbaar worden gemaakt. Wat wij merken is dat jongeren de problemen vaak voor lief nemen. Wij willen dat aanpakken.

Op welke problemen doel je?
Studenten krijgen vaak te horen dat ze ‘maar’ een mbo-opleiding doen. Daarnaast kunnen mbo’ers vaak geen studentenkamer vinden, omdat studentenhuizen vaak alleen een plek bieden aan hbo’ers of wo’ers. En ook het schuldenstelsel is geen drijfveer om door te studeren. Je weet dat je dan van school af gaat met een grote schuld.

Wat merk jij zelf van de toenemende druk op mbo’ers?
Ze willen bewijzen dat een mbo’er niet dom is of minder is dan een hbo’er. Daarnaast moeten mbo’ers een leven lang leren. Na een mbo-opleiding elektrotechniek, moet je jezelf een leven lang blijven bijspijkeren. Daar mag meer erkenning voor komen. Bovendien durf ik te wedden dat mensen vaker een automonteur nodig hebben dan een advocaat.

Wat moet er volgens jou echt veranderen?
Wij hopen dat het schuldenstelsel en de sociale druk bespreekbaar wordt gemaakt en minder wordt. Daarnaast moeten mbo’ers meer erkenning krijgen, zodat de stap om door te studeren naar het hbo niet komt door een druk van buitenaf, maar omdat ze het zelf echt willen. Daarnaast moeten er andere mogelijkheden komen dan alleen maar lenen. Zodat studenten niet eerst tien jaar moeten werken, voordat ze kunnen beginnen met sparen.

‘Het helpt dat we er met zoveel partijen druk op zetten’

Carline van Breugel (24)
Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Carline van Breugel.

Waarom doen jullie mee?
We maken ons zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en de financiële positie van de student. Daar is op dit moment te weinig aandacht voor. Jongeren beginnen na hun studie met een hoge schuld van gemiddeld 21.000 euro, met de verhoging van de rente kan deze oplopen toto 26.000 euro. Toen de basisbeurs er nog was, hadden studenten gemiddeld nog 15.000 euro schuld. We leren jongeren hierdoor aan dat lenen normaal is. Met elkaar moeten we nu de krachten binden en een statement maken, zodat er wat gaat veranderen.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
Aan de ene kant zien we dat studenten te maken met financiële druk; ze moeten werken om de lening te drukken. Tegelijkertijd pushen instellingen studenten om hen zo snel mogelijk te laten afstuderen, waardoor studenten niet het gevoel krijgen wat langer over de studie te kunnen doen wanneer ze dat eigenlijk wel nodig hebben.

Wat moet er concreet veranderen?
De basisbeurs moet worden heringevoerd zodat iedereen weer kan studeren. Nu zie je dat kwetsbare groepen zoals jongeren met een migratieachtergrond, functiebeperkingen, studenten waarvan de ouders niet hebben gestudeerd en studenten die doorstromen van het mbo naar het hbo door de afschaffing van de basisbeurs soms überhaupt niet meer gaan studeren of doorstuderen. En dat terwijl het onderwijs er juist voor moet zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Er moet snel iets aan veranderen, anders wordt de kloof steeds groter. Daarnaast moet er meer worden geïnvesteerd in het onderwijs. Er is geld, investeer het in de toekomst.

Wanneer is dit initiatief volgens jou geslaagd?
We zijn met elkaar bezig met doelen op te stellen. Dezen gaan bijvoorbeeld ook over het tekort aan studentenkamers, op dit moment 50.000. Het is heel moeilijk om een betaalbare kamer te vinden. We kunnen van een geslaagd initiatief spreken als de positie van jongeren daadwerkelijk is verbeterd. Het helpt als je er met zoveel partijen druk op zet.

‘Je bent keihard aan het ploeteren’

Siewerd de Jong (27)
Voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Siewerd de Jong.

Waarom doen jullie mee?
Als ik kijk naar de mensen die je spreekt, komt iedereen wel een probleem tegen. Of het nu gaat om een flinke studieschuld of omdat het moeilijk is om een huis te vinden. Ik zie het verband tussen deze problemen, ze versterken elkaar. Zo ontstaat er een zorgwekkende situatie.

Wat merk je zelf van de toenemende druk onder jongeren?
Ik ben zelf een burn-out gehad. Ik had een baan waar ik niet heel veel plezier uit haalde. Maar omdat ik wel mijn huur wilde kunnen blijven betalen, kon ik niet zomaar switchen. Op het moment dat je land in zicht hebt, ben je bereid om hard te zwemmen, maar dit voelde als eindeloos blijven watertrappelen op open zee. Toen ik met anderen deelde dat ik keihard aan het ploeteren was, merkte ik dat dit voor heel veel mensen herkenbaar is.

Wat moet er concreet veranderen?
We hoeven natuurlijk niet terug naar een zorgstaat, waar de overheid alles voor je regelt. De balans is nu echter helemaal zoek en onze generatie staat er op vele fronten slecht voor. Je bent daarmee je toekomstige generatie aan het afzwakken. Wat zou helpen is meer bescherming. Ik zou graag zien dat er aan arbeidsvoorwaarden voor jonge mensen meer vaste regels komen. Maar ook de woningmarkt is iets waar de overheid meer structuur in moet aanbrengen. Stel eisen aan vastgoedeigenaren. Dat bijvoorbeeld dertig procent van de woningen in een portefeuille sociale huurwoningen moeten zijn, dertig procent midden huur en de rest vrije sector. Dan zou je al zoveel ademruimte creëren.

Wanneer is dit initiatief geslaagd?
Als er concrete hervormingen uitkomen die we kunnen doorvoeren en implementeren in onze samenleving. Ik denk dat dit gaat lukken, omdat het een onderwerp is waarbij je buiten politieke kleuren veel mensen kunt laten inzien dat het geen goed idee is om jongeren te laten worstelen. Het is niet langer één generatie die het even lastig heeft en allemaal eisen gaat stellen. De druk is wezenlijk anders dan vroeger. Als we niets doen, neemt de druk alleen maar toe. Voor deze generatie en de generaties die volgen.

‘We zijn niet zielig, het gaat om de laag daaronder’

Luce van Kempen (24)
Voorzitter van de Nationale Jeugdraad, de koepelorganisatie van 43 jongerenorganisaties, de schakel tussen lokale, nationale en internationale overheden en jongeren.

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Luce van Kempen. Foto: Lin Woldendorp.

Waarom doen jullie mee?
We zien dat er de afgelopen jaren heel veel maatregelen zijn genomen, zoals het leenstelsel, die politiek gezien best te verantwoorden zijn. Maar opgeteld blijkt nu dat het lastig wordt om zelfstandig je leven vorm te geven. Het is lastiger geworden om een huis te vinden, zeker als je geen vast contract krijgt. Niet alleen het kopen van een huis wordt uitgesteld, maar ook het starten van een gezin. Dat wordt alleen maar erger.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
De huizenmarkt is echt wel een ding. Niet alleen in de Randstad, maar ook in dorpen zie je dat er niks beschikbaar is voor starters. Maar ook de cijfers over mentale gezondheid die achteruitgaan is een zorg. Als je iedere keer de generatie die het in de toekomst moet doen, zwaardere dingen legt, dan leg je je eigen toekomst vleugellam.

Wanneer is het initiatief voor jullie geslaagd?
Als we een hele brede coalitie krijgen. Het gaat er niet om dat we willen zeggen dat onze generatie zielig is. Het moet ook geen generatieconflict worden, in de trant van ‘in onze tijd was er ook woningnood’. Het gaat om de laag die eronder ligt. Dat we als land een welvarende en werkende democratie blijven. Electoraal gezien zijn jongeren voor politieke partijen niet heel interessant, want we zijn de kleinste groep. Daarnaast hebben we ook niet het geld én zitten niet aan de knoppen. Het is daarom mooi om te zien dat ook coalitiepartij ChristenUnie aandacht heeft voor jongeren.

‘We willen jongeren een toekomstperspectief kunnen bieden’

Semih Eski (29)
Voorzitter van vakbond CNV Jongeren

CU en jongerenorganisaties slaan handen ineen

Semih Eski.

Waarom doen jullie mee?
Wij vinden het belangrijk dat de problemen van jongeren hoog op de politieke agenda staat. Jongeren bouwen studieschulden op, hebben daarna vaak een tijdelijk contract op de arbeidsmarkt, en ondertussen wordt ook een eigen vermogen gevraagd op de woningmarkt. Die twee gaan niet samen.

Wat merk je zelf van de toenemende druk?
Onzekerheid over werk en inkomen is meer de regel dan de uitzondering. Dan moet je denken aan studieschulden, tijdelijk werk, werkstress, burn-out. Met als gevolg dat veel jongeren het stichten van een gezin uitstellen en ze moeilijk een woning kunnen kopen. Daarnaast bouwen ze niet altijd voldoende pensioen op. Het gaat om een opeenstapeling van problemen die zorgen voor veel onzekerheid bij jongeren. Dat doet wat met jongeren.

Wat hopen jullie te bereiken?
Dat dit een brede coalitie gaat worden van politieke en maatschappelijke organisaties, zodat we jongeren een toekomstperspectief kunnen bieden. Gelukkig is het kabinet er ook mee bezig, doordat minister Koolmees de Sociaal-Economische Raad heeft gevraagd om te onderzoeken welke problemen bij jongeren spelen.

Gaat het lukken?
Deze coalitie is een eerste stap. Ik hoop dat we deze beweging verder met elkaar kunnen brengen zodat dit initiatief niet alleen iets wordt van de jongerenorganisaties en één coalitiepartij, maar iets van veel meer politieke partijen en maatschappelijke organisaties.


Acht jaar cel voor fataal ongeval jeugdhockeyteam

ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De bestuurder van een vrachtwagen die in april vorig jaar een ongeval in Canada veroorzaakte, waarbij zestien inzittenden omkwamen en tien anderen gewond raakten, is vrijdag veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Dat melden Canadese media. In de bus zaten onder andere leden van een jeugdijshockeyteam.

De 30-jarige chauffeur verklaarde schuldig te zijn aan 29 aanklachten voor het roekeloos besturen van een motorvoertuig met de dood of letsel tot gevolg. De aanklager had 10 jaar cel geëist, maar de straf is dus lager uitgevallen.

De bus met 28 passagiers aan boord kwam een jaar geleden in botsing met de vrachtwagen bij de plaats Tisdale in centraal Canada. Het Humboldt Broncos hockeyteam was op weg naar een play-offwedstrijd voor de crash afgelopen april, waarbij spelers, personeel, een radio-omroeper en de buschauffeur om het leven kwamen. De spelers van het team waren tussen de 18 en 21 jaar.


Goede winter: meer poolijs dan vorig jaar

ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

Het opwarmen van de aarde en vooral het bijbehorende smelten van de poolkappen lijkt in het afgelopen jaar in ieder geval een rem te zijn opgelegd. Voor het eerst in jaren was er geen diepterecord.

Het maximaal oppervlak van het poolijs wordt iedereen jaar gemeten (berekend) en dit jaar kwam de teller aan het eind van de winter (13 maart) op 14,78 vierkante kilometer en dat is meer dan de 14,48 miljoen vierkante kilometer van afgelopen jaar, zo meldt de wetenschappelijke website Scientias.

Twintig keer Nederland


South African Dance Battle: Dansers blazen je omver

Camera videoSouth African Dance Battle: Dansers blazen je omver

Precious Alvares: Afrikaanse dansen zijn voor ons allemaal. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. / Southbank

In samenwerking met South African Tourism

GISTEREN

Afrikaanse dansers gaan zaterdag 23 maart los in Zaandam. Zij strijden in de South African Dance Battle, georganiseerd door South African Tourism. Zonder (spetterende) choreografie geen dans natuurlijk. Metro spreekt één van de swingende krachten, Precious Alvares.

21 jaar is Precious nog maar (‘natuurlijk mag je mijn leeftijd vragen!’), woonachtig in Utrecht en van Surinaamse afkomst. Precious werkt bij de Touchée Dance Company, een dansschool in haar woonplaats. „Het is overigens een familiebedrijf, met een warme en gezellige sfeer. Mijn oom is de oprichter van dit bedrijf en ben hier dan ook door mijn moeder, zijn zus ingerold. Ik ben in Touchée als klein meisje en als hobby met amateurlessen begonnen. Nu, een aantal jaren verder, coördineer ik de Afrikaanse tak binnen de dansschool. Ik verzorg danslessen, World en Afro, workshops en events.”

South African Dance Battle: Dansers blazen je omver

Precious en haar studenten.


Trump niet bang voor Mueller-rapport: Een hoax

Donald Trump/ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

Het is iets waar veel Amerikanen - om verschillende redenen - al tijden reikhalzend naar uitkijken en het is er nu dan echt bijna: het rapport van Robert Mueller over (eventuele) Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016.

Laat maar komen

President Donald Trump ziet het rapport met vertrouwen tegemoet. Hij liet vrijdag tijdens het pers weten geen problemen te hebben met het feit als het document openbaar wordt gemaakt. Tegelijkertijd doet hij de bevindingen van Mueller op voorhand al af als onzin. „Laat het maar naar buiten komen. Laat het zien aan de mensen."


Elf aanslagberamers aangehouden in Duitsland

ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

Speciale eenheden van de Duitse politie hebben elf verdachten aangehouden die een aanslag zouden willen plegen. Duitse media meldden dat in twee deelstaten, Hessen en Rijnland-Palts, mensen uit kringen van islamitische extremisten zijn aangehouden omdat ze voorbereidingen zouden treffen voor „een zeer ernstige staatsgevaarlijke misdaad."

Volgens een woordvoerder van justitie in Frankfurt gaat het om „een zeer grote politieactie'' die vroeg in de morgen is begonnen en vrijdagmiddag nog niet is afgelopen. De verdachten zijn tussen de 20 en 42 jaar.

Hoewel het Duitse Openbaar Ministerie verder vrij weinig wil prijsgeven over hun verdere identiteit, lijkt het er op dat het om aanhangers van radicaal-islamitisch gedachtegoed gaat. Het OM gaf namelijk wel prijs dat het hun doel was om zoveel mogelijk 'ongelovigen' te raken. Een term waarmee door geradicaliseerde moslims vaak niet-moslims worden aangeduid.


Wereld heeft voor het eerst twee hectomiljardairs

Bill Gates/ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Voor het eerst sinds Bill Gates in 2017 werd ingehaald door Amazon-baas Jeff Bezos als rijkste man op aarde mag hij zich weer even min of meer diens gelijke voelen. De Microsoft-oprichter zag zijn vermogen toenemen tot meer dan 100 miljard dollar, waarmee er voor het eerst twee zogenoemde hectomiljardairs tegelijk zijn.

Anderhalf keer zoveel

Dat Gates zich nu ook weer lid van de hectoclub mag noemen betekent overigens niet dat hij Bezos in de nabije toekomst weer lijkt te kunnen achterhalen. Waar Gates het moet doen met een vermogen van 100,6 miljard dollar blijft Bezos hem met 150,1 miljard dollar ruim voor, zo blijkt uit de miljardairslijst van persbureau Bloomberg.


Docent op non-actief na: 'Volkert waar ben je?'

UU/ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

De Universiteit Utrecht heeft de medewerker op non-actief gezet die onder een Facebook-artikel over Forum voor Democratie had opgemerkt: 'Volkert waar ben je?' Dat heeft de universiteit vrijdag laten weten.

Naar het buitenland

De opmerking van de docent is een verwijzing naar Volkert van der G. die de politicus Pim Fortuyn doodschoot. Van der G. kwam een paar jaar terug vrij en kreeg vorig jaar toestemming om naar het buitenland te emigreren.


Gökmen T. bekent en zegt alleen te hebben gehandeld

Gökmen T./ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

Gökmen T. heeft vrijdag tijdens de eerste zitting zijn schuld met betrekking tot de aanslag van afgelopen maandag in de tram van Utrecht bekend. Daarbij gaf hij ook aan alleen te hebben gehandeld, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Door het bekennen van de aanslag is er nu ook een duidelijke eis van het Openbaar Ministerie. De 37-jarige man wordt onder meer meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk ten laste gelegd.

Andere verdachte


Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

19 MRT 2018

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


Gezocht: oppas die zich als Disney-prinses verkleedt

Gezocht: oppas die zich als Disney-prinses verkleedt

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Een bijzonder verzoek uit het Engelse Hertfordshire. Daar hebben de ouders van twee vijfjarige meisjes op de website childcare.co.uk een vacature gezet voor een baantje als oppas. Het bijzondere: de gegadigde moet bereid zijn om elke maand als een andere Disney-prinses verkleed te zijn.

„Zoals veel 5-jarigen zijn onze meisjes geobsedeerd door Disney en wij vinden dat dit de beste manier is om een aantal belangrijke waarden te communiceren”, zo valt te lezen in de vacature. „We weten dat dit geen normaal verzoek is voor oppassen, maar wij vinden het een goede manier om onze meiden te leren over doorzettingsvermogen, compassie, onbevreesdheid en ambitie van sterke rolmodellen zoals princes Belle en Assepoester.”

Knutselen, bakken en zingen


Klachten na bericht docent: 'Volkert waar ben je?'

De Universiteit Utrecht. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

De universiteit Utrecht heeft tientallen klachten ontvangen, nadat docent Geesteswetenschappen Corné Hanssen, op Facebook schreef: „Volkert, waar ben je?" De docent plaatste deze reactie na bekendmaking van de winst van de partij van Thierry Baudet.

Hanssen doelde met zijn opmerking op Volkert van der G., de man die Pim Fortuyn doodschoot. Woordvoerder van de universiteit Utrecht, Maarten Post, laat aan het AD weten dat de klachten in behandeling worden genomen. „Het college van bestuur van de universiteit gaat kijken of er eventuele sancties worden opgelegd.”

Voorbeeldfunctie


Voorarrest Gökmen Tanis maximaal verlengd

De trams rijden weer op het 24 Oktoberplein, de dag na de aanslag waarbij drie mensen om het leven kwamen. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Gökmen Tanis, de vermeende pleger van de aanslag in Utrecht, blijft in de cel. De rechter-commissaris heeft vrijdag het voorarrest met de maximale termijn van twee weken verlengd. Hij blijft in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Onderzoek naar persoonlijkheid

Tanis wordt verdacht van meervoudige moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk. Ook wordt hij verdacht van poging daartoe en van bedreiging, alles vanuit een terroristisch oogmerk. Waarschijnlijk handelde hij alleen.


2,5 miljoen Britten tekenen petitie tegen brexit

Britten demonstreren tegen de brexit. / EPA

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Een petitie waarin het Britse volk de regering vraagt niet uit de Europese Unie te stappen is inmiddels al meer dan 2,5 miljoen keer ondertekend.

Inwoner van het Verenigd Koninkrijk

De petitie is te vinden op de website van het Britste parlement. Het parlement is verplicht in debat te gaan over alle petities die meer dan 100.000 keer worden ondertekend.


Duizenden mensen verwacht bij stille tocht Utrecht

Bloemen, kaartjes en steunbetuigingen op de plek waar een schietincident plaatsvond op het 24 Oktoberplein. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Naar verwachting zullen vrijdagavond bij de herdenking van de slachtoffers van de dodelijke aanslag maandag in Utrecht, tussen de tien- en vijftigduizend mensen meelopen. Ook premier Mark Rutte en minister Grapperhaus lopen mee, net als de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen.

Toespraak en minuut stilte

De stille tocht begint om 19.00 bij het Jaarbeursplein, in de buurt van het beginpunt van de sneltram, en gaat naar het 24 Oktoberplein, waar de aanslag was. De tocht wordt georganiseerd door Dominique Bos en Samantha Dort, twee bekenden van de 19-jarige Roos Verschuur, een van de drie dodelijke slachtoffers van de schietpartij.


Festivalpannenkoek en de nostalgische: het is P-dag!

Het lijken net pizza's, maar het zijn toch echt pannenkoeken, made by Demian in de Pannenkoe in Gouda

Foto van 'Iris Hermans'

GISTEREN

Het is Nationale Pannenkoekendag! Metro sprak twee liefhebbers die van die goeie ouwe pannenkoek hun vak hebben gemaakt.

'Maximaal bakken'

Op een goede dag had Bas het: ik ga in de pannenkoeken. Hij richtte Rolled op en gaat nu met zijn pannenkoek op wielen de festivals af.


Mensen zien ex-verdachte nog als terrorist

Onderzoek bij een woning na de schietpartij in Utrecht. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Nog steeds wordt de 27-jarige man die werd opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de aanslag in Utrecht, op straat aangesproken als terrorist. Dat zegt hij tegen het AD. „Op sociale media ben ik uitgescholden voor verrader en op straat word ik aangesproken als terrorist. Ook vrienden zeggen dat tegen me, al ga ik ervan uit dat ze dat grappig bedoelen. (..) Veel erger is dat mijn moeder wordt nagekeken in de buurt, iedereen heeft het erover." Inmiddels is hij geen verdachte meer en is hij vrijgelaten.

Verdacht van hulp bij de aanslag

De man werd samen met zijn 23-jarige broer verdacht van betrokkenheid bij moord met een terroristisch oogmerk. Het duo zou betrokken zijn bij de aanslag waarbij Gökmen Tanis maandag het vuur opende in een tram. Drie mensen kwamen om, meerderen raakten gewond. „Mensen denken dat mijn broertje en ik er iets mee te maken hebben. Dat we geholpen hebben bij de aanslag."


Met wie gaat Forum voor Democratie de zetels vullen?

Thierry Baudet en Theo Hiddema tijdens de ledendag van het Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Na de winst van Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen, de partij schoot van nul naar dertien zetels in de Eerste Kamer, is nagenoeg onbekend wie deze zetels gaan opvullen. Het gezelschap blijkt te bestaan uit ondernemers, hoogleraren, maar ook een schaakkampioen.

Naast de dertien zetels in de Eerste Kamer, zullen ook 85 FvD’ers de provinciehuizen intrekken. Tot nu toe was alleen Thierry Baudet, voorman van de partij en het gezicht van de campagne, te zien. Daarnaast was ook Henk Otten, de lijsttrekker voor de partij voor de Eerste Kamer, af en toe zichtbaar.

Onbekend bij publiek


Het Hiltonhotel herdenkt John Lennon en Yoko Ono

De fototentoonstelling in de lobby van Hilton Amsterdam. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Het Hiltonhotel in Amsterdam staat met een fototentoonstelling, die maar kort te zien is, stil bij de beroemde ‘bed-in voor de vrede’ van Beatle John Lennon en Yoko Ono, met wie hij kort daarvoor in Gibraltar was getrouwd. Bij wijze van huwelijksreis bleef het stel in maart 1969 daar een hele week in bed, op kamer 902, en ontving de wereldpers.

Er zijn vijftig grote foto's te zien van fotografen Cor Jaring, Nico Koster, Govert de Roos, Claude Vanheye en de Duitser Elmar Welge. Ook worden niet eerder getoonde foto’s uit het archief van Spaarnestad tentoongesteld. De expo is getiteld 'Wat gebeurde er in Room 902' en loopt van 22 tot en met 31 maart.

Concertgebouw


Verdachte aanslag Utrecht voor de rechter

Gökman Tanis. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Gökmen Tanis, de vermeende schutter van de aanslag in Utrecht zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het OM zal deze onderzoeksrechter verzoeken Tanis in bewaring te nemen.

Tanis wordt verdacht van meervoudige moord danwel doodslag met een terroristisch oogmerk. Ook wordt hij verdacht van poging daartoe en van bedreiging, alles vanuit een terroristisch oogmerk. Waarschijnlijk handelde hij alleen.

Onderzoek naar motief