Hester Ramaker
Hester Ramaker Nieuws 12 sep 2017
Leestijd: 2 minuten

Hanze en RUG schorten bestuursbeurs Vindicat op

De studiebeurzen van de bestuurders van de Groningse studentenvereniging Vindicat zijn voor een jaar opgeschort. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen komen dinsdag met dat persbericht naar buiten. De afgelopen dagen hebben zij onderzoek gedaan naar twee recente voorvallen waar leden van Vindicat bij betrokken waren. Dat feitenonderzoek is nog gaande. Duidelijk is dat beide gebeurtenissen niet stroken met de gedragscode en de gewenste cultuurverandering van de studentenvereniging volgens de accreditatie die zij eerder met de RUG en Hanzehogeschool hebben ondertekend. Zij hebben daarom besloten om de uitbetaling van de bestuursbeurzen aan Vindicat voor dit studiejaar op te schorten.

Aan het eind van het studiejaar wordt beoordeeld of de huidige bestuursleden van Vindicat aanspraak kunnen maken op de financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. De voorwaarde die RUG en Hanzehogeschool hieraan verbinden, is dat zich geen nieuwe incidenten mogen voordoen. De uitkomsten van het feitenonderzoek naar de voorvallen van afgelopen week wegen hierbij ook zwaar mee.

Voldoen aan de voorwaarden

Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG: „Wij willen het accreditatieproces van Vindicat en de dialoog hierover in ieder geval voortzetten. Vindicat moet wel meer dan ooit aantonen dat ze onacceptabel gedrag van leden wil voorkomen en veel energie wil steken in het benodigde cultuurveranderingsproces.” De accreditatiecommissie gaf in juli 2017 het eindoordeel voldoende, mits. Vindicat zal binnen een jaar moeten voldoen aan enkele strikte voorwaarden. Voldoet zij niet aan deze voorwaarden in augustus 2018, dan wordt de accreditatie niet verlengd. Dit kan betekenen dat de vereniging definitief uitgesloten wordt van financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds.

Het Profileringsfonds

De RUG en de Hanzehogeschool verstrekken uit het Profileringsfonds financiële ondersteuning aan studenten die studievertraging oplopen door bijzondere (familie-)omstandigheden, een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie of het beoefenen van topsport. Een studentbestuurder kan aanspraak maken op 6 beursmaanden. Eén beursmaand is goed voor €444,20. Het gaat dus om een maximaal bedrag van €2.665,- p.p., en een totaalbedrag van € 33.315 euro (9 bestuurders).

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het beste van Metro in je inbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang twee keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reageer op artikel:
Hanze en RUG schorten bestuursbeurs Vindicat op
Sluiten