Tjerk de Vries
Tjerk de Vries Nieuws 27 mei 2015 / 12:33 uur

60 procent gevangenen is allochtoon

Zes op de tien gevangenen in Nederland is van allochtone afkomst. Dat staat niet in verhouding tot het percentage allochtonen dat hier woont, want dat is slechts 20.

In totaal ging het om bijna 27 duizend allochtone gedetineerden in 2014. Het gaat dan om gedetineerden die vast zitten wegens een criminele activiteit. Degenen die in vreemdelingenbewaring zitten, worden niet meerekend.

Van alle gedetineerden was 10,7 procent van Marokkaanse herkomst, terwijl het percentage Marokkanen dat in Nederland woont 2,2 is. 9,7 Procent was van Surinaamse herkomst tegen 2,1 procent van de Nederlandse bevolking. Ook is het aandeel mensen van Antilliaanse en Arubaanse herkomst (8,6 procent) en mensen van Turkse herkomst (4,8 procent) relatief groot als je het afzet tegen hun aandeel in de Nederlandse bevolking, respectievelijk 0,9 procent en 2,4 procent.

Kortere straffen

Vorig jaar hebben er 43.240 personen op strafrechtelijke grond in detentie gezeten. Dat is een stijging van 1,3 procent vergeleken met 2013. De duur van de straf nam wel af, door een toename van het aantal gijzelingen wegens het niet betalen van een boete. Daar staan nu eenmaal niet heel lange celstraffen op. Bovendien was er een afname van het aantal mensen in voorlopige hechtenis, zo becijferde het CBS.

Lees ook: Pedo wordt vrouw om aan gevangenis te ontkomen

Het aandeel gedetineerde jongeren tot 25 jaar is in de afgelopen tien jaar gedaald. De grootste leeftijdsgroep was in deze periode de 25-45 jarigen. In 2014 telde deze groep 24 duizend personen. Dat is 56,6 procent van het totaal. Dit aandeel vertoont de laatste jaren een dalende trend. Het aantal 45-plussers neemt juist toe.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
60 procent gevangenen is allochtoon
Sluiten