Commerciële redactie
Commerciële redactie Partnerbijdrage 18 jan 2022
Leestijd: 3 minuten

5- tot en met 11-jarigen zijn aan de beurt: ‘Ouders, waarom je kind laten vaccineren?’

Nog even en een prikuitnodiging valt op je deurmat als je de ouder bent van een kind van 5 tot en met 11 jaar. Daarmee gaat de vaccinatiecampagne van de overheid een nieuwe fase in. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad om vaccinatie tegen Covid-19 beschikbaar te stellen ‘aan (de ouders van) kinderen van 5 tot en met 11 jaar die dit willen’.

Dit artikel is een advertorial van Stichting Artsen Covid Collectief en valt buiten de hoofdredactionele verantwoordelijkheid van Metro.

Bezorgde kinder- en jeugdartsen en tevens ouders, vragen zich echter serieus af of je dit als ouder(s) wel moet willen. Is het noodzakelijk? En hoe zit het nou echt met de veiligheid, ook op termijn? Een kind heeft nog een heel leven voor zich.

Is vaccinatie van 5- tot en met 11-jarigen noodzakelijk?

Recent onderzoek geeft aan dat twee op de drie Nederlandse kinderen jonger dan 12 jaar geïnfecteerd zijn geraakt met het SARS-CoV-2-virus en dat het coronavirus op zichzelf vrijwel ongevaarlijk is voor deze leeftijdsgroep, zegt Stichting Artsen Covid Collectief. De meeste kinderen merken er niets van of hebben een verkoudheid. De kans op ernstige ziekte is voor gezonde kinderen extreem klein. Met andere woorden: zij kunnen het zich prima permitteren om de infectie door te maken. Daarna zijn ze goed en langdurig beschermd en hebben ze een veel kleinere kans om het virus verder te verspreiden. Zo draagt je kind in belangrijke mate bij aan de opbouw van de groepsimmuniteit. Is de kinderprik dan noodzakelijk?

Lockdowns en schoolsluitingen tasten de mentale gezondheid en het welzijn van kinderen aan, wat de Gezondheidsraad beaamt. De doelmatigheid van de genomen overheidsmaatregelen staat dan ook ter discussie. Vaccinatie is echter geen oplossing voor maatregelen die niet werken. De vaccins hebben namelijk geen effect op de verspreiding van virussen sinds duidelijk is geworden dat gevaccineerden het virus net zo goed verspreiden. Ook de Gezondheidsraad stelt dat het terugdringen van virusoverdracht geen reden is voor vaccinatie.

Is het middel dan niet erger dan de kwaal?

Gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar hebben zelf nauwelijks voordeel bij vaccinatie tegen Covid-19, maar riskeren wel de bijwerkingen waarover steeds meer bekend wordt. En zo’n bijwerking kan verder strekken dan een rode prikplek of wat koorts.

Daar komt bij dat nog géén langetermijnstudie is gedaan naar de gevolgen van coronavaccinatie voor de gezondheid van kinderen. De follow-up van de registratietrial bij 1.500 kinderen van 5 tot en met 11 jaar besloeg slechts twee maanden. De mogelijkheid dat pas later ernstige bijwerkingen ontdekt zullen worden bij je kind(eren), zoals dat eerder bij kinderen gebeurde na vaccinatie tegen de Mexicaanse griep in 2009, is aanwezig.

Het is goed dat ouders beseffen dat een inmiddels bekende bijwerking als myocarditis/pericarditis, die vooral tieners en jongeren kan treffen na coronavaccinatie, niet uit de registratietrials voor deze groepen naar voren kwam, maar ook pas naderhand ontdekt werd. Is het middel dan niet erger dan de kwaal?

Nieuwe techniek

Het is voor ouders daarnaast van belang zich te realiseren dat de coronavaccins – dus ook die voor je kind – slechts beschikken over een tijdelijke ‘noodvergunning’ en niet over volledige EMA-goedkeuring (European Medicines Agency). Bovendien is het Pfizer-vaccin gebaseerd op de nieuwe ‘messenger-RNA’-techniek. Deze techniek is, in tegenstelling tot de vaccins uit het Rijksvaccincatieprogramma, nog nooit eerder op jonge kinderen toegepast. Door jonge kinderen hiermee tóch te laten vaccineren, neemt niet alleen de overheid, maar nemen ook ouders een gok. Kinderen blootstellen aan een vaccin waarvan de mogelijke nadelige effecten nog onvoldoende in kaart zijn gebracht is onverantwoord.

Tot slot

Als artsen zijn we niet tegen vaccineren, mits een vaccin bewezen veilig is en op vrijwillige basis wordt gegeven. Wij kennen de gunstige effecten van het Rijksvaccinatieprogramma. Als artsen (en ouders) hebben wij ons te houden aan twee belangrijke principes: primum non nocere (nimmer schaden) en in dubio abstine (bij twijfel: niet doen).

Meer informatie? Kijk op: www.artsencollectief.nl/waarom.

Gezonde kinderen kunnen vanaf vandaag vaccinatie tegen corona krijgen

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reageer op artikel:
5- tot en met 11-jarigen zijn aan de beurt: ‘Ouders, waarom je kind laten vaccineren?’
Sluiten