Commerciële redactie
Commerciële redactie Partnerbijdrage 11 okt 2021
Leestijd: 4 minuten

Onderzoek NCOI: helft van werkend Nederland moet bijscholing in eigen tijd regelen

Maar liefst 48 procent van werkend Nederland moet, als werknemers een opleiding willen volgen, dit in hun eigen tijd doen. Dat blijkt uit onderzoek van NCOI Opleidingen, de grootste opleider van werkend Nederland, onder ruim 1.100 Nederlanders (representatief voor fulltime/parttime werkend Nederland) in loondienst.

Middels het onderzoek is achterhaald wat men belangrijk vindt bij een opleiding naast een baan. Opvallend is dat meer dan de helft (55 procent) aangeeft wel door hun werkgever gestimuleerd te worden om verder te leren. Dit is vooral zo bij hoogopgeleiden (66 procent) en beduidend minder bij laagopgeleiden (34 procent).

Combineren van werk en opleiding

Uit het onderzoek van NCOI komt naar voren dat er onder werkenden behoefte is om opleidingen te volgen naast het werk. Acht op de tien werkenden voelt zich namelijk nog lang niet uitgeleerd en vindt dat bijscholing naast het werk een recht moet zijn.

Waarom is bijscholing belangrijk?

Volgens twee derde (68 procent) verkleint of verdwijnt het tekort aan gekwalificeerd personeel, wanneer bijscholing toegankelijk en mogelijk is. Bovendien stelt 63 procent dat een opleiding hen direct helpt om hun dagelijks werk beter uit te voeren. Dat betekent dat opleidingen ook op korte termijn al winst kunnen opleveren voor werkgevers.

Wat zijn de kritische succesfactoren?

Werkend Nederland wil zich graag bijscholen, alleen zijn er een aantal fundamentele punten om een opleiding volgen naast het werk tot een succes te maken:
● Flexibiliteit van de onderwijsinstelling
● Docenten met praktijkervaring
● Persoonlijk contact

Volgens het onderzoek van NCOI vindt de overgrote meerderheid (92 procent) het cruciaal dat de onderwijsinstelling flexibel met je meebeweegt. Bijna net zo belangrijk (86 procent) wordt de praktijkervaring van de docent gevonden. Tot slot heeft de coronacrisis bij 70 procent laten inzien, dat persoonlijk contact essentieel is bij het leerproces.

Initiatief vanuit de werkgever

Blijven leren naast het werk is dus een belangrijk onderwerp in veel bedrijven. In slechts één op de vijf gevallen wordt er niets geregeld door de werkgever voor medewerkers die verder willen leren. Daartegenover staat dat 15 procent door de werkgever is verplicht om een opleiding te volgen.

Sven Tump, Directeur bij NCOI Opleidingen: „De kennis en kunde van medewerkers is ontzettend waardevol om kwaliteit te blijven leveren als organisatie. Het is dan ook van groot belang dat deze kennis en kunde actueel blijft. Het investeren in de opleiding van medewerkers staat gelijk aan het investeren in de organisatie. Het is goed om te zien dat steeds meer werkgevers hun werknemers stimuleren om verder te leren. Het is echter wel belangrijk dat werkgevers zo’n traject ook faciliteren: door bijvoorbeeld het bieden van tijd of het vergoeden van studiekosten.”

Financiële steun

Verder blijkt uit het onderzoek van NCOI, dat medewerkers voor de kosten van de bijscholing kunnen aankloppen bij de werkgever. Zo geeft 52 procent van de werkende Nederlanders aan dat hun werkgever de studiekosten vergoedt als zij willen doorleren.

Tijd is geld

Twee derde (65 procent) van de werkgevers onderneemt actie voor medewerkers die opleidingen willen volgen. Zo betaalt ruim de helft van de werkgevers de complete opleiding. De tijd die opleidingen kosten, is vaak nog wel een onderwerp van gesprek. Bijna de helft (48 procent) moet de opleiding in eigen tijd volgen en 14 procent zet momenteel verlofdagen in om een opleiding te kunnen volgen.

Private- en publieke opleiders

We kennen in Nederland twee soorten opleiders: private en publiek. De twee stellen hun opleidingen op een andere manier samen en bieden hun programma’s op een andere manier aan. Drie op de tien werkenden (29 procent) – verwacht dat de kwaliteit van opleidingen bij een privaat opleidingsinstituut beter is dan bij een publiek instituut.

Aansluiting bij de beroepspraktijk

Een derde (33 procent) van de respondenten gaf aan praktijkervaring te missen bij hun publieke opleiding. De leerstof die werd behandeld, bleef dus volgens hen te veel op theoretisch niveau. Overigens vindt 32 procent dat publieke instellingen zich weinig inspannen om efficiënte omscholingstrajecten te bieden die aansluiten bij de vraag van de markt.

Flexibiliteit van de opleider

Een opleiding combineren naast werk blijft lastig, maar het lukt beter via een privaat opleidingsinstituut (volgens 43 procent van de ondervraagden) dan via een hogeschool of universiteit. Dit heeft voornamelijk te maken met de flexibiliteit van het lesprogramma. Volgens NCOI heeft 39 procent van werkend Nederland problemen met het combineren van een publieke opleiding met werk.

Richting een kenniseconomie

Bijscholing is belangrijk, want het verkleint het tekort aan gekwalificeerd personeel en daarnaast helpt het direct bij aan het beter uitvoeren van de dagelijkse taken. Dit wordt door werkgevers gestimuleerd, echter moet de helft van werkend Nederland de bijscholing in hun eigen tijd regelen. Dit is voor de meesten moeilijk te combineren. Initiatieven vanuit de werkgever en flexibiliteit vanuit de opleider zijn hierbij cruciaal. Volgens Sven Tump (NCOI Opleidingen) is het dan ook van groot belang dat deze kennis en kunde actueel blijft en dat werkgevers zo’n traject ook faciliteren: door bijvoorbeeld het bieden van tijd of het vergoeden van studiekosten.

Om de paar jaar met mini-pensioen? Rowan Siskens (29) doet het

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het beste van Metro in je inbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang twee keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reageer op artikel:
Onderzoek NCOI: helft van werkend Nederland moet bijscholing in eigen tijd regelen
Sluiten