Huisregels

Op Metronieuws respecteren wij ieders mening, maar wij hebben wel enkele huisregels.

Houd je aan de volgende regels.

 • De wet mag niet worden overtreden. Denk bijvoorbeeld aan de Grondwet en met name artikel 1 ("Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.", De Nederlandse Grondwet ).
 • Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening niet wordt gerespecteerd, worden verwijderd.
 • Doodsverwensingen worden verwijderd.
 • Verwijzingen naar websites worden verwijderd.
 • Persoonsgegevens worden niet geplaatst.
 • Oproep tot oproer en demonstraties worden niet geplaatst.
 • Schelden op of beledigen van mede-lezers wordt niet op prijs gesteld. Reacties met scheldwoorden en/of beledigingen worden niet geplaatst.
 • Reacties die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen, worden niet geplaatst.
 • De discussies dienen te gaan over de inhoud van het artikel. Reacties die ingaan op de redenen voor het plaatsen van een artikel worden niet geplaatst.
 • Reacties die bol staan van de taalfouten, worden niet geplaatst.
 • Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen. Daarnaast is het wellicht de moeite waard te weten dat van iedere reactie het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd.

De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor reacties te weigeren, ook als deze ogenschijnlijk aan de huisregels voldoen, maar om een andere inhoudelijke reden door de redactie voor publicatie ongeschikt worden geacht.
Reageer op de inhoud van een artikel.