Colofon

Metro-team

Amarins de Boer, Lilian Dapaah, Iris Hermans, Erik Jonk, Eefje Savelkoul en Victor Vanparijs.

Social

Metro is een uitgave van:

Mediahuis Nederland B.V.
Postadres: Postbus 376, 1000 EB Amsterdam
Bezoekadres: Basisweg 30, Amsterdam
Telefoon Sales: 088 824 0234
ING 66.78.39.518
KvK 34283848
btw NL 8185.08.760.B.01

E-mail: nieuwsredactie@metronieuws.nl
Telefoon: 088 824 4000
Postadres: Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

Metro verschijnt op alle doordeweekse dagen in 2020, behalve op:

 • 1 t/m 3 januari - Kerstvakantie
 • 23 maart t/m nader order - Coronacrisis
 • 10 april - Goede Vrijdag
 • 13 april - Tweede Paasdag
 • 27 april - Koningsdag
 • 5 mei - Bevrijdingsdag
 • 21 en 22 mei - Hemelvaart
 • 1 juni - Tweede Pinksterdag
 • 29 juni t/m 17 juli - Zomerrooster: Metro komt alleen uit op maandag en donderdag
 • 20 juli t/m 14 augustus - Zomerstop
 • 17 augustus t/m 28 augustus - Zomerrooster: Metro komt alleen uit op maandag en donderdag
 • 21 t/m 1 januari - Kerstvakantie

Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiƫle dienst.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Mediahuis Nederland B.V.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Wij garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Mediahuis Nederland B.V. behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Bezoekers van deze site mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Mediahuis Nederland B.V., ook niet via een eigen netwerk.

Actievoorwaarden

Cookie info

Privacy verklaring

Colofon

Contact Metro

Adverteren

Werken bij

Algemene voorwaarden