Ebru Umar
Ebru Umar Opinie 19 jun 2017

Ebru: Tjeenk Willink, roep die kleuters tot de orde

Geachte heer Tjeenk Willink,

Wij kennen elkaar niet maar aangezien de heren Rutte en Buma u deze week geschreven hebben uit hoofde van hun functie als lijsttrekkers van hun respectievelijke partijen, neem ik de vrijheid u ook te schrijven. Beide heren hebben u uitgelegd waarom zij niet met de PVV willen samenwerken. Ik ga ervan uit dat u hun schrijven serieus neemt. Hoewel, laat mij dat herfomuleren: ik vrees dat u hun schrijven serieus neemt.

Meneer Tjeenk Willink, ik heb mateloos respect voor ouderen die op hun vakgebied iets gepresteerd hebben in hun leven. Hun ervaring en hun kennis, spreekt mij zeer aan; ik luister graag naar ze. Naar uw soort mensen dus. Maar ik heb nóg meer respect voor ouderen die besluiten dat hun actieve arbeidsparticipatie over is en dat zij hun kennis en ervaring willen inzetten om jongeren – op uw leeftijd gelden veertigers en zelfs vijftigers als jongeren – te adviseren en steunen. Ik twijfel niet aan uw capaciteiten, of dat nou inhoudelijk of verstandelijk is (het is een genot om te vertoeven met mensen die op uw leeftijd nog niet geestelijk aftakelen). Maar ik verafschuw het feit dat u zich als informateur op het schild heeft laten hijsen. Ik verafschuw het feit dat u mevrouw Schippers niet streng heeft toegesproken dat zij deze klus moest afmaken en ik veracht (eerlijk is eerlijk) uw veronderstelling dat u wél zou lukken wat haar niet gelukt is. Het machismo en de hoogmoed dat vier mannen, te weten Mark Rutte, Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Jesse Klaver wél naar u zouden luisteren en niet naar Edith Schippers, dat u deze vier mannen tot een kabinet zou kunnen terugonderhandelen, is stuitend.

Daarnaast verbaas ik mij over het feit dat u als PvdA’er, een partij die geen bestaansrecht meer heeft sinds de verkiezingen, de – laat ik het maar gewoon zeggen –onbeschoftheid heeft om als informateur op te treden. Om deze klus überhaupt aan te nemen in plaats van voor te bedanken. Daar was geen vrouw mee weggekomen, laat staan een jonge vrouw. U kunt de Nederlandse kiezer een totaal gebrek aan vertrouwen aan politiek en zelfs de gekozen politici, niet kwalijk nemen. Dit is precies het gedrag waar velen klaar mee zijn. Wat velen afgestraft hebben op 16 maart. Maar waar u en de uwen, totaal maling aan hebben – ik hou het netjes meneer Tjeenk Willink.

Maar u zit er nu eenmaal wél en in tegenstelling tot Edith Schippers zult u ook blijven zitten totdat er een kabinet komt. Dat doen mannen namelijk en daar kunnen wij vrouwen een voorbeeld aan nemen. En aangezien de heren Rutte en Buma zich tot u gewend hebben met de mededeling waarom zij niet met de PVV willen regeren, laat staan aan tafel zitten, wil ik u als vrouw, als jonge vrouw, als partijloze jonge vrouw, als partijloze jonge vrouw met Turkse roots maar vooral als Nederlands staatsburger én best gelezen columnist van Nederland, influisteren waarom en vooral hoe u de heren tot de orde moet roepen.

Ik denk namelijk dat u dat nodig heeft – hybris is niet voorbehouden aan mannelijke PvdA’ers van zekere leeftijd.

De heren Rutte en Buma halen in hun schrijven aan u diverse redenen aan om niet samen te willen werken met de PVV, de partij van Geert Wilders. Ik kan u verzekeren dat miljoenen Nederlanders, ook degenen die niet op de PVV gestemd hebben, geen respect voor de redenen die Rutte en Buma aandragen kunnen opbrengen. Rutte is de lijsttrekker van een verliezende partij. Ja, de VVD is de grootste, maar de facto is de VVD negen zetels kwijt. We jubelen de verliezer het zadel in, omdat hij desondanks grootste is, we vergeten gemakshalve dat de kiezer ontevreden is over de VVD.

Hieronder puntsgewijs de redenen die Mark Rutte en Sybrand Buma aanhalen om Geert Wilders te weigeren aan de onderhandelingstafel:

Beschimpen en beledigen

De stelselmatige uitsluiting van de PVV door alle partijen is kinderachtig – er is geen ander woord om dit gedrag van volwassen kerels te duiden. Rutte stelt dat Wilders stelselmatig bevolkingsgroepen heeft beschimpt en beledigd. Ik kan u vertellen: die bevolkingsgroepen werden al voor Wilders ermee begon beschimpt en beledigd, daar kunnen zij boeken over vol schrijven. En ik kan u vertellen: die bevolkingsgroepen houden ervan om in hun gezicht beschimpt en beledigd te worden, in plaats van achter hun rug. Want dát is wat die bevolkingsgroepen al jaren overkomt door lieden die op VVD, CDA, PvdA etc stemmen. U denkt dat de PVV bij monde van Geert Wilders het beledigen en beschimpen heeft uitgevonden? U gelooft dat binnen het CDA van Buma of de VVD van Rutte het beschimpen en beledigen van die bevolkingsgroepen niet voorkomt? Laat ik ervanuit gaan van niet, daar bent u te oud voor om dat nooit meegemaakt te hebben. Kortom: dit argument van Rutte is kolder en ik heb er vertrouwen in dat u hem dat zult vertellen.

Democratische instituties

Vervolgens stelt Rutte dat Wilders de instituties die de basis vormen van ons democratisch bestel, ondermijnt. Termen als ‘nepparlement’, ‘neprechters’, zouden dat bevestigen. De VVD kan niet werken met een partij die instituties ondermijnt, stelt Rutte. En daarmee bevestigt hij het gelijk van Wilders: in wat voor democratie leven we, als de tweede partij van Nederland, die zetels gewonnen heeft in plaats van verloren, wordt uitgesloten? Als partijen op deze manier bevestigen dat Nederland een ‘nepdemocratie’ is? Het is uw taak om Rutte erop te wijzen dat we een nepdemocratie zouden zijn, als Rutte en Buma volhouden een collega-parlementariër te weigeren en horen aan de onderhandelingstafel. Ze doen alsof ze nu al weten wat de onderhandelingsbereidheid van Wilders is. Hoe stuitend is dat?

Verantwoordelijkheid

Komen we tot het gebrek aan verantwoordelijkheid. Zowel Buma als Rutte stellen Wilders verantwoordelijk voor de val van Rutte 1. Meneer Tjeenk Willink: denkt u werkelijk dat wij kiezers dom zijn? Denken beide heren dat? Bespaart u mij het antwoord maar laat ik de juf uithangen: waar drie kijven, hebben er drie schuld. En worden kongsi’s gevormd. Dat weet élke Nederlander. Daarnaast wil ik uit hoofd van mijn vak hier nog enkele woorden aan wijden: de media brengen wat zij willen brengen. De media brengen het verhaal van Rutte en Buma en de media hebben afgesproken dat dit het eerlijke verhaal is. Erg liberaal, democratisch en vooral onpartijdig. Ik verwacht van u dat u de heren Buma en Rutte tot de orde roept: zand erover. En verder spelen. Zo doen kleuters dat ook.

Religie

Komen we bij het voor het CDA belangrijkste struikelpunt: het geloof.

Meneer Tjeenk Willink: ik en met mij miljoenen Nederlanders, respecteren ieders geloof. Iedereen in Nederland is gelijk zegt artikel 1 grondwet; helaas is er geen enkel geloof dat de gelijkheid van mensen waarborgt. Vrouwen delven het onderspit, homoseksualiteit is een ziekte, en sommigen zijn nou eenmaal gelijker dan anderen. En dan is er ook nog een geloof dat volgens vele volgelingen geweld goedkeurt. De terroristische aanslagen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden bevestigen dit. U kunt de heer Wilders niet kwalijk nemen dat hij de islam een ideologie noemt in plaats van een geloof – iedereen goochelt met woorden om zijn zin te krijgen. U kunt de heer Buma en ook Rutte maar ook uzelf wél kwalijk nemen dat we in Nederland, in een samenleving die zogenaamd kerk en staat scheidt, het geloof alle ruimte geven in het publieke leven en dit zelfs financieren. Het is uw taak om de heren erop te wijzen dat het Nederlandse staatsbestel gemoderniseerd dient te worden: geloof wat je wilt, maar de Nederlandse overheid betaalt nergens meer aan mee. Niet aan speciaal onderwijs, niet aan kerk-, moskee-, synagogegemeenschappen. Vrijer kun je godsdienst niet maken. Geloof wat je wilt, financier het zelf – de overheid heeft hier geen taak in. De overheid heeft als taak om ervoor te zorgen dat kinderen leren zwemmen ongeacht hun geloof, ongeacht of ze jongetje of meisje zijn. De overheid heeft niet als taak om ‘respect’ te hebben voor stellingen binnen een geloof die afwijken van dit soort vanzelfsprekendheden. En dan is dit nog een onschuldig voorbeeld – totdat er een kindje in de gracht valt en verdrinkt natuurlijk.

Meneer Tjeenk Willink, ik kom tot het einde.

Ik geef u het voordeel van de twijfel maar ik vertel u toch wat u dient te doen in een democratie: de grootste partijen die tezamen een meerderheid vormen aan tafel uitnodigen en vertellen dat ze gaan regeren. Punt. Geen gemits, geen gemaar. PUNT. Dat 8 miljoen mensen NIET op de PVV gestemd hebben, is een drogreden. Ik hoor niemand zeggen dat nog veel meer mensen NIET op Groen Links, de Christenunie, SGP of PvdA gestemd hebben. Jullie, en u voorop, beledigen ons kiezers. Nou ja beledigen? Jullie tonen maling aan ons te hebben. De meerderheid van Nederland heeft gekozen voor VVD, PVV, CDA, D66. Samen zijn dat 91 zetels. Het is UW TAAK om de heren te wijzen dat ze moeten samenwerken. En het is ONZE TAAK om de heren over vier jaar te belonen als ze dat goed doen, of af te straffen als ze falen.

Meneer Tjeenk Willink: de heren Rutte en Buma vertellen in hun brieven aan u waarom ze iets niet willen. Ik vertel u waarom zij iets juist moeten. Ze zijn geen kleuters meer, het wordt tijd dat ze zich bewust worden van hun taak: het dienen van de kiezer. Het dienen van Nederland. De heren in Den Haag gedragen zich als kleuters en verdienen tonnen. Het is uw taak om ze te vertellen dat ze volwassen zijn. En dat ze die tonnen moeten verdienen.

Ik vertrouw op u.

Aan de slag!

Met vriendelijke groet,

Ebru Umar

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Wekelijks het beste van Metro in je mailbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang twee keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reageer op artikel:
Ebru: Tjeenk Willink, roep die kleuters tot de orde
Sluiten