Dossier

Likeability of5

Burn-out: het gaat vooral om geld, niet mensen

Foto van 'Margot Smolenaars'

31 AUG 2017

Burn-out is een diagnose waar je mooi klaar mee bent. Ben je jong en opgebrand, dan is de zoektocht naar de juiste zorg lang en de behandeling kostbaar. Metro onderzocht of er wel echt sprake is van een ‘burn-outepidemie’ onder jongeren en voor welke bomen je moet oppassen in dat woud van regelingen en voorschriften. „Het moet om mensen gaan, niet om geld.”

Over het algemeen is iedereen het met elkaar eens in instantieland: burn-out is een groot maatschappelijk probleem. Ga maar na: van de 8,3 miljoen werkende Nederlanders kampen er 996.000 met gevoelens van emotionele uitputting. Dat is 12 procent, waar het tien jaar geleden ‘nog maar’ 8 procent was, schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau in het rapport Burn-out uit 2014. Daarbij zit die 12 procent het langst thuis. Sommigen zelfs zo lang, dat ze na twee jaar tobben hun baan verliezen en in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terechtkomen. Een derde van de mensen met een WIA-toekenning krijgt die vanwege psychische klachten. Burn-out en overspannenheid staan op nummer 2 in het lijstje ‘komt het vaakst voor’.

Dan nu de jongeren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek registreert al een aantal jaar een grafiek, waaruit blijkt hoe vaak burn-outklachten zoals emotionele uitputting, ’s ochtends moe opstaan en je leeg voelen, gerapporteerd worden door jongeren tussen 25 en 35 jaar. Waar TNO in 2014 nog ‘tuttut, hoho’ deed, door te zeggen dat burn-out weliswaar onder 30- tot 34-jarigen het vaakst voorkwam, laten de jongste CBS-cijfers uit 2016 zien dat dit type klachten zich bij steeds jongere mensen manifesteert. Bij 17,1 procent van de 25- tot 35-jarigen, om precies te zijn. Tussen de 35- en 45-jarigen kampt 14,8 met psychische klachten.

De baas betaalt

Ben je er nog? Ja? Fijn. Houd even vol, want nu wordt het interessant.

Dus: burn-out is een groot probleem. Je zou denken: alle hens aan dek. Mensen met een burn-out werken tot ze op zijn, zitten lang thuis en verdwijnen vaak in een uitkering. Dat kost allemaal geld. De regering vindt, omdat burn-out werkgerelateerd is, dat de werkgever moet opdraaien voor het (betalen van) herstel. Die stuurt de opgebrande werknemer naar de arboarts en stelt een re-integratietraject op. Ook dat heeft haken en ogen, waarover straks meer.

Maar.

Jongeren werken flexibel, als zzp’er of krijgen een kortdurend contract. Van die 25- tot 35-jarigen heeft weliswaar 64 procent nog altijd een vast contract, maar daar staat 25 procent met een flexibel contract en 9 procent zzp’ers tegenover, veel meer dan in andere leeftijdsgroepen.

Dwaling

Met die cijfers in je achterhoofd, is dit hoe de regering vanaf 2012 te werk ging. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid voert een beleid van ‘zinnig en zuinig’ en heeft daarom de buikriem aangehaald om te besparen op de zorgkosten. Zoals: het schrappen van de behandeling van aanpassingsstoornissen (zoals een burn-out) uit de Zorgverzekeringswet. Volgens de minister rezen die kosten namelijk de pan uit, omdat de zorgverleners te vaak 'ja' zeiden op een volledige behandeling. Daarom moest de vergoeding ervan uit het basispakket.

„Dat is een politieke dwaling”, stelt Judith Veenendaal. Zij is directeur van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. De Vereniging probeerde in 2011 en 2012 te voorkomen dat aanpassingsstoornissen uit de Zorgverzekeringswet verdwenen. „Het woord aanpassingsstoornis klinkt heel licht, maar we hebben het hier wel degelijk over een serieuze aandoening. Het is niet van ‘praat eens wat meer met de buurvrouw’, of ‘ga een wandeling maken’. Dat hebben deze mensen allemaal al gedaan. Ze hebben recht op een juiste behandeling. Sterker, dat zou een verzekerd recht moeten zijn. Stel je eens voor dat je zoiets bij een gebroken been zou doen.”

Aanpassingsstoornissen, betoogt ze, staan niet voor niets in de DSM, het classificatiesysteem waarmee psychologen en psychiaters diagnoses stellen. „De DSM is een taal tussen professionals, maar wordt steeds meer misbruikt door de overheid en politici. Terwijl ze vaak niet eens goed begrijpen wat er staat.”

Zes maanden thuis

Ben je burned-out, dan kom je bij de huisarts terecht. Die heeft praktijkondersteuners in dienst. Vaak zijn dat hulpverleners en verpleegkundigen met een hbo-opleiding in de geestelijke gezondheidszorg. Beide komen echter pas in actie bij ‘langdurige psychische klachten’, voor er ook maar sprake kan zijn van doorverwijzen naar psychologische zorg. En in dit geval is langdurig ook écht langdurig: een half jaar.

„Je moet dus langer dan zes maanden voor die psychische klachten in behandeling zijn bij de huisarts”, vertaalt Maaike Meeuwis. Zij startte burned-out.nl, een blog waarin ze uiteenzet welke rechten en plichten een opgebrande werknemer heeft. De uitgeklede basiszorg is haar een doorn in het oog. „Geef je eindelijk toe dat je een burn-out hebt, moet je zes maanden wachten op gespecialiseerde hulp. Het is allemaal heel duur en vooral ook: heel onnodig.”

Doe maar depressie

Sommige professionals binnen de geestelijke gezondheidszorg vinden dat ook: 63 procent vindt het oké om binnenskamers een burn-out te behandelen en dat naar buiten toe met een diagnose depressie af te doen, zodat de behandeling wél vergoed wordt. Want, zo zegt deze groep: „De patiënt maakt het niet uit welke diagnose eraan hangt, wel dat het vergoed wordt.” Dat staat te lezen in een onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2015 liet uitvoeren onder 660 behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg. NZa-woordvoerder Sietske Ligtvoet laat per mail weten niet te kunnen zeggen hoe vaak dat exact voorkomt, maar dát het voorkomt, is bekend.

„Dat verwijt van misdiagnoses is heel makkelijk”, vindt Judith Veenendaal. „Maar niks is zo zwart-wit in het leven. Een professional die een angststoornis of een depressie behandelt bij een patiënt die ook burn-out is, fraudeert niet. Vaak gaat het om een combinatie van factoren.”

Hallo arbeidsconflict

Ook bij een werkgever is het oppassen geblazen. Maaike Meeuwis ziet op haar blog verhalen voorbijkomen waaruit blijkt dat werkgevers proberen burn-out van tafel te vegen door het te vermommen als een arbeidsconflict. Dat gaat dan zo, zet ze uiteen: „De medewerker meldt zich ziek met stressklachten, komt bij de bedrijfsarts, die tot de conclusie komt dat die klachten ontstaan zijn door een conflict. Vaak is dat conflict juist de druppel waardoor de emmer overliep bij de werknemer. De bedrijfsarts stelt mediation voor, waartoe die medewerker zich helemaal niet in staat voelt en waardoor de stressklachten verergeren. De werkgever voert de druk op en voor je het weet passen baas en medewerker niet meer bij elkaar. Maar, omdat de bedrijfsarts oordeelde dat er geen sprake was van ziekte, kan de baas van zijn medewerker af door middel van een vaststellingsovereenkomst. Daar is de werkgever bij gebaat, maar de werknemer niet.”

Een medewerker die écht ziek is, schiet hier niets mee op, zegt Meeuwis: „Zo’n conflict is vaak het resultaat van een lange aanloop naar een burn-out toe. Door de manier waarop ermee omgegaan wordt, lijkt het in de eerste plaats om geld te gaan, niet om de mens.”

In een ideale wereld, zegt Meeuwis, is de psychologische zorg – ook in het geval van een burn-out – verzekerd voor iedereen. „Veel mensen gaan zich met je bemoeien als je burned-out raakt. Je baas, de bedrijfsarts, de arbodienst: ze verwachten allemaal iets van je. Die psycholoog zit er alleen maar om jou te helpen.”

Tussen wal en schip

Dubbele gevoelens richting werkgever zijn niet vreemd. Maaike Helmer richtte stressedout.nl op, het eerste online magazine over stress en burn-out. Van haar lezers hoort ze regelmatig dat protocollen te wensen overlaten en dat werknemers het gevoel hebben een kostenpost te zijn voor hun werkgever in plaats van menselijk kapitaal. „Zorg omtrent burn-out valt uiteindelijk vaak tussen wal en schip, met alle gevolgen van dien. Soms hebben mensen met een burn-out het gevoel maar wat te zwemmen tussen - onverzekerde en niet altijd kwalitatief goede - zorg, behoefte aan herstel en plichtsgevoel naar hun werkgever toe.”

Helmer raakte zelf in in 2008 burn-out (hoe dat ging en hoe ze daar nu over denkt, kun je hier lezen) en ging een re-integratietraject in. „Mijn baas deed erg haar best. En toch ervoer ik ook druk. Als ze belde, vond ik dat fijn en tegelijkertijd een belasting.” Ook de druk vanuit de arbodienst vond ze niet altijd heel prettig. „De insteek is: je moet weer aan het werk. Ik kon, natuurlijk ook door die burn-out, niet goed bepalen of de bedrijfsarts handelde in mijn belang of dat van mijn werkgever. Dat maakte het soms ingewikkeld.”

Of je betaalt het zelf

Helmer besloot zelf op zoek te gaan naar een goede psycholoog en haptonoom, omdat ze de beste zorg wilde voor haar situatie. „En omdat ik niet wilde vasthouden aan een vooraf bepaalde hoeveelheid behandelingen, heb ik ze zelf betaald.” Ongeveer 1000 euro heeft dat gekost – dat de rekening voor een burn-outbehandeling in de duizenden euro’s kan lopen, is geen uitzondering trouwens – maar dat had Helmer ervoor over. „Ik wilde dit bij de wortel aanpakken en niet over vijf jaar weer in precies dezelfde situatie zitten. Dan maar even zuinig aan een jaartje. Ja, dat was zuur, maar niet goed herstellen was gewoon geen optie.”

Judith Veenendaal van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen is net als Maaike Meeuwis van mening dat psychologische zorg door BIG-geregistreerde specialisten een verzekerd recht is, ook in het geval van een aanpassingsstoornis. „Want niet iedereen heeft de financiële middelen om zelf een behandeling te betalen.” Daarom blijft haar vereniging aandringen bij de politiek dat het anders moet. „Al zullen we niets bereiken tot er een nieuw kabinet zit.”

In de kou staan

„Als je dat allemaal hoort, kun je alleen maar concluderen dat de overheid jongeren in de kou laat staan. Een burn-out is het worst case scenario”, zegt Robin Metz. Samen met Peter Jongkoen gooit hij het met het nieuwe online coachingsbedrijf Fomia over een totaal andere boeg: „Voorkomen dat het zover komt. Dat is nog altijd beter en goedkoper dan genezen.”

De kiem van al die opgebrande jongeren ligt volgens Metz in het onderwijs. „Dat is verouderd, gaat niet uit van individuele talenten en sluit niet meer aan op de arbeidsmarkt. Koppel dat aan hoe jong je al moet weten waar je heen wilt, en je krijgt een overdosis aan studenten die kiezen voor een zo breed mogelijke opleiding.”

Metz zegt dat niet zomaar. Niet alleen koos hij zelf zo’n opleiding („Met als gevolg dat ik als trainee al dagelijks met tegenzin de auto in stapte en bijna burned-out raakte”), het is ook de uitkomst van een onderzoek dat aan de basis ligt van Fomia. Een jaar lang struinden Metz en Jongkoen seminars, bibliotheken en campussen af, en interviewden daar honderden studenten. Jongkoen: „Vaak vertelden ze ons dat ze al tijdens hun opleiding te horen kregen: je zou eens met een psycholoog moeten praten, bijvoorbeeld als het afstuderen te lang duurt. Maar vervolgens moeten ze dat zelf uitzoeken.”

249 euro

Een ander belangrijk inzicht dat ze tijdens hun onderzoek opdeden: jongeren vinden coaches duur en stoffig. Dat kan anders, digitaler, meer van deze tijd, dachten de twee ondernemers. Daarom tuigden ze een online traject op, met onder andere Skype-sessies met een persoonlijke coach, begeleiding en motivatie via WhatsApp en begeleidende video’s die helpen bij het uitvoeren van opdrachten.

„Het idee is dat je dit thuis op de bank kunt doen”, zegt Jongkoen. „Zo houden we het betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.” Een traject van drie Skype-sessies met een coach en opdrachten met follow-up kost 249 euro. „Al valt dat naar behoefte uit te breiden. Ieder mens is anders, natuurlijk”, zegt Jongkoen. De ambities zijn groot. „We willen op den duur onze gebruikers ook gaan bemiddelen naar een baan die echt als een handschoen past.”

Is drie sessies wel genoeg om dit soort twijfels de baas te worden? Belooft Fomia een quick fix? „Vooropgesteld”, zegt Metz, „heb je een burn-out, dan ben je met drie sessies niet te helpen.” Maar, voegt Jongkoen toe: „Hoe vroeger je iets doet met al die twijfels, hoe eerder je je eigen pad vindt.”

Elk weekend duikt Metro de diepte in! Hoe? Elke zaterdag vind je bij ons verhalen over de meest spraakmakende zaken. We kennen het, doordeweeks moet alles vlug maar gelukkig is er in het weekend tijd om lekker lang te lezen over opzienbarende onderwerpen. Boeiend? Absoluut! Schokkend? Soms. Confronterend? Misschien. Interessant, met een knipoog en vanuit meerdere perspectieven belicht? Altijd!

Onze beste auteurs, vormgevers, filmmakers en fotografen stellen deze bazige dossiers voor je samen. Zo heb jij op maandag gegarandeerd een tof verhaal om te delen met vrienden en collega's. Met Metro’s Dossiers ben je helemaal up to date. Stop met koppensnellen en verwen je hersencellen!

In dit dossier gaat het over stress en burn-outs: hoe komt het toch dat het lijkt alsof onze generatie massaal op de bank bij de psycholoog ligt en bovenal: hoe voorkom je dat je zelf met een burn-out eindigt? We deden een enquête onder ruim 1800 lezers, en vroegen experts en ervaringsdeskundigen naar hun visie op burn-outs. Allemaal met maar een doel: het taboe op burn-outs doorbreken.

Meer uit Dossier Burn-out:


love
user_678a19420495cd308a1890814370e1c3fec0faf3_avatar

Dit was een weekend waar je u tegen zegt!

Essaouira, waar je op het strand op een kameel kunt chillen en even verderop heel goed kunt feesten. / Colourbox

Foto van 'Daisy Heyer'

28 OKT 2019

Marrakech blijft een populaire bestemming voor een stedentrip, maar waarom zou je - als je er toch al bent - niet ook een korte trip naar het strandplaatsje Essaouira maken? Het is goedkoper en rustiger dan Marrakech en er is genoeg te doen. Metro geeft 5 tips voor jouw stedentrip naar de prachtige badplaats. 

1. Het ligt aan het strand

Essaouira is een kustplaats en het strand is serieus de moeite waard. De boulevard aan de blauwe zee is lang en gezellig: kinderen zijn aan het spelen, mensen liggen te zonnebaden, er wordt volop geskateboard en gevoetbald en aan de andere kant van de boulevard zijn er tal van gezellige restaurantjes waar je een hapje kunt eten of een drankje kunt doen. Maar nog leuker aan het feit dat de plek aan het strand ligt is het bijkomende feit dat de golven zéér geschikt zijn voor watersport.


Trouwen: 'Ik heb bruidsparen die tonnen uitgeven'

Nederlandse bruidsparen geven gemiddeld 1500 euro aan hun trouwringen uit. / Foto: Gerhard Nel Fotografie

Foto van 'Merel Driessen'

12 SEP 2018

Voor veel mensen is het één van de mooiste dagen van hun leven: trouwen. Een prachtige trouwjurk - of pak aan en in het bijzijn van je familie en beste vrienden het ja-woord geven aan jouw geliefde. Maar aan al het dansen en feesten op die mooiste dag hangt ook een prijskaartje. Weddingplanner Vivian ter Huurne vertelt hoeveel trouwen nu eigenlijk precies kost.

Veel verschillende prijzen

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: het prijskaartje van een bruiloft is nooit precies hetzelfde, je kan het zo duur (of juist goedkoop) maken als je wilt. „Je zou zelfs gratis kunnen trouwen. Er zijn gemeentes waar je op bepaalde momenten niets hoeft te betalen om te trouwen”, vertelt Ter Huurne. Maar de weddingplanner heeft ook bruiloften gehad die tonnen kostten en waarbij bekende Nederlanders kwamen optreden.


Bas is bruidsfotograaf: 'Mijn lens mag niets missen'

„Dit was in Monte Isola, een idyllisch eilandje in Italië. Terwijl ik met het bruidspaar door smalle Italiaanse straatjes liep, kwamen we een groep scholieren tegen. Met hen maakte ik deze verrassende foto en won ik er later een award mee.” / Foto: Bas Driessen

Foto van 'Merel Driessen'

12 SEP 2018

De meeste mensen maken maar één keer in hun leven hun trouwdag mee en hooguit een paar keer die van een ander. Voor Bas Driessen is dat een ander verhaal. Het afgelopen jaar maakt hij zo’n 37 trouwdagen mee. Bas is namelijk bruidsfotograaf en legt de bruidsparen de mooiste dag uit hun leven vast: „Iedere bruiloft maakt weer veel indruk op me.”

Twee bruiloften en een grote mond

Bas zijn carrière als bruidsfotograaf begon zo'n tien jaar geleden met, simpelweg, flink bluffen. „Ik deed al wel wat met fotografie, maar dat was alleen hobby. Ik had er nooit over nagedacht om er mijn werk van te maken.” Totdat op een feestje een stel naar hem toe kwam met de mededeling dat ze gingen trouwen. Ze vonden dat hij prachtige foto’s kon maken. „Ik feliciteerde ze met hun trouwplannen, maar had helemaal niet door dat ze eigenlijk wilden dat ik hun bruiloft ging fotograferen.” Bas zei in eerste instantie dat het niet bij hem paste. Maar toen het stel bleef doorvragen, besloot hij er toch voor te gaan.


Ja, ik wil... Een weddingplanner!

Voetballer Erik Pieters en zijn Nermina Mekic op hun huwelijkdag die werd georganiseerd door weddingplanner Wiesje / BruidBeeld

Foto van 'Iris Hermans'

12 SEP 2018

De mooiste dag van hun leven, zonder zorgen. Daar gaat weddingplanner Wiesje altijd voor. Van Armin van Buuren tot Caroline Tensen en van alles ertussen in, zij regelt het wel. En haar ringtone? Weddingbells!

De weddingplanner in actie

James Bond wél gedaan


'Haar lach, zijn grapjes': Lezers over de liefde

Treinstations; de ideale plek voor liefdesverhalen. Foto: Colourbox

Foto van 'Kyrie Stuij'

12 SEP 2018

De stap naar het altaar begint bij een ontmoeting. Een betekenisvolle blik, een betoverende lach, een handdruk die bijna elektrisch aanvoelt. Weinig kan een mens zo van z’n sokken blazen als de liefde. En of je uiteindelijk nou wel of niet in het huwelijksbootje stapt, niets is zo mooi als stilstaan bij het effect van die allereerste ontmoeting.

Karlijn Brinkman: 'Elke avond is een avontuur met hem'

Karlijn zet haar ‘live-opname’ het liefst op repeat


Huwelijk van hem en hem: hysterisch mooi!

Siep en Peter, en de hele hoge engelen en zingende B.A.B.S. en goede vriendin Sikina Pinchetti / Marieke Dijkhof

Foto van 'Iris Hermans'

12 SEP 2018

Founding fathers van Amsterdamse Gay Pride Siep de Haan en Peter Kramer trouwden afgelopen zomer. Engelen (en eigenlijk de hele boel) op stelten en een draaiboek van 600 punten. Een soort mini Gay Pride, of een ‘militaire operatie’, ,,het was hysterisch mooi!”

Ze kwamen uit de bossage van De Wilmersberg / Cris Toala Olivares

Broederschap


Marith en Manon hadden de gasten gelokt met 'n smoes

Marith en Manon hadden de gasten gelokt met 'n smoes

Marith (rechts): „Ik wilde nooit trouwen. Ik vond het allemaal maar burgerlijk." Foto: Amy Cooks Photography.

Foto van 'Amarins de Boer'

12 SEP 2018

Trouwen, niet iedereen doet het volgens het boekje. De één stapt op jonge leeftijd in het huwelijksbootje, de ander verrast de familie uit het niets met een bruiloft. Drie stellen met een bijzonder verhaal.

Martijn & Merel

Martijn (22) en Merel (21) Smit uit Gouda stapten acht maanden geleden in het huwelijksbootje. „Zodra mensen horen dat je getrouwd bent, vragen ze meteen waarom.”


10 redenen voor een droomhuwelijk in een kasteel

10 redenen voor een droomhuwelijk in een kasteel

Bruidspaar Pim en Ingrid wisten het wel: trouwen doen we in een kasteel.

In samenwerking met Kasteelfeesten.nl

12 SEP 2018

De trouwdag de mooiste dag van je leven? Maak van jullie bruiloft een droombruiloft en trouw in jullie eigen kasteel! Gegarandeerd dat jullie trouwdag de mooiste dag van jullie leven wordt. Kasteelfeesten.nl geeft alvast 10 goede redenen waarom een kasteel dé ultieme trouwlocatie is.

1 Onvergetelijk

Trouwen hoort een onvergetelijke ervaring te zijn. Je trouwt als het goed is maar één keer in je leven. Zeg nou zelf, wat is onvergetelijker dan trouwen in een kasteel?


Dé open dag om je gedroomde trouwlocatie te vinden

16 supertoffe plekken om te trouwen

In samenwerking met Toptrouwlocaties

12 SEP 2018

Op weg naar de mooiste dag van je leven valt er enorm veel te regelen. En de weddingplanning begint toch wel met de vraag: Waar? Voor alle aanstaande bruidsparen die nog op zoek zijn naar dé droomlocatie voor het huwelijk of die inspiratie willen opdoen, is er de Open Toptrouwlocatie Route op zondag 23 september. Van klein tot groot, meer dan 300 locaties doen aan de open dag van organisator Toptrouwlocaties mee. De deuren worden opengezet om toekomstige bruidsparen al het moois en de mogelijkheden te laten zien. Hieronder vind je 16 prachtige plekken die je op 23 september kunt bezoeken en kun je per locatie doorklikken als je meer informatie wilt lezen en zien.

Green Village

Waar? Blokhoeve 7, Nieuwegein


‘Bruiden van nu? Die struinen vooral online’

‘Bruiden van nu? Die struinen vooral online’

Tijdens modeshows van Weddings zie je onder meer ‘de trouwjurken van volgend jaar’.

In samenwerking met Weddings

12 SEP 2018

Een dag lang over een trouwbeurs struinen? Dat kan anders, vond Weddings: een show 2.0. En de winkel geeft nog een trouwjurk weg ook. 

Avonden bladeren in trouwmagazines, uren slenteren op een trouwbeurs en door de talloze huwelijksbomen het trouwbos niet meer zien. Die activiteiten klinken een beetje als iets van lang geleden. En ze zíjn ook van lang geleden, vindt Stephanie Hopmans van Weddings, naar eigen zeggen met 950 vierkante meter de grootste bruidswinkel van Europa.

Nieuwste trends


Likeability of5

De fabels en feiten over zonnebrandcrême

Foto ter illustratie. / Colourbox

Foto van 'Daisy Heyer'

14 JUL 2018

zonnebrand

Wie bruin wil zijn, moet zonnebaden. Tenminste; als je bruin wil worden van de zon. Zonnebaden is iets wat sowieso niet wordt aangeraden, maar mocht je op vakantie in de zon gaan dan is het belangrijk dat je je goed insmeert.

Word je dan wel bruin? Kun je gewoon een zonnebrandcrème in het buitenland kopen, of kan het dan zomaar dat je troep koopt? Metro sprak met dermatoloog Nicole Kukutsch van het Huidkanker Centrum van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) en Raad van Advieslid van Stichting Melanoom en zet de fabels en feiten voor je op een rijtje.


likelove
user_80e9ecbfa507f52598d57516533ba16242fd0159_avataruser_8220d1f4a473be4e19e37c3a5bf8548519ac9cd3_avatar

Likeability of5

Camera videoZo oranje als een wortel?! Daisy deed een spray tan

Metro's Daisy kreeg een spray tan voor haar vakantie. / Videostill

Foto van 'Daisy Heyer'

14 JUL 2018

zonnebrand

Wat kun je doen als je geen zin hebt om eeuwig in de zon te liggen? Dan ga je gewoon - heel makkelijk - voor een spray tan. Maar over spray tannen gaan behoorlijk wat verhalen de rondte. Metro's Daisy ging op onderzoek uit en onderging zélf een spray tan het Amsterdamse KNAP Institute.


like
user_4db6f613416baa2efcb511c3d4d5a543b9ad763a_avatar

8 redenen waarom ik een hekel heb aan zonnebaden

Zonnebaden... het is niet mijn favoriete ding op de wereld. / Colourbox

Foto van 'Daisy Heyer'

14 JUL 2018

Er zijn mensen die houden van zonnebaden, zonnebanken en bruin worden. Er zijn ook mensen – zoals de auteur van dit stuk – die alleen het stukje bruin worden interessant vinden en de rest ruk. Waarom? Dat leg ik je aan de hand van deze 8 ergernissen bij het zonnebaden even uit.

1. Het is héél warm

Kijk, ik houd van de zon, maar ik hou er niet van om in de bloedhitte te liggen braden als een versgepelde gamba in een frituurpan. Zo voel ik mij al snel als ik (al zwetend) op een handdoekje bij het zwembad of de zee. En als er geen water in de buurt is om af te koelen, dan kun je me al helemaal wegdragen.


Likeability of3

Wekelijks zonnebanken? Isabel kreeg op 21e kanker

Isabel Plessius (23) kreeg op haar 21 huidkanker. / Privébeeld

Foto van 'Daisy Heyer'

14 JUL 2018

Huidkanker is iets voor oude mensen toch? Nou, niet in alle gevallen. De inmiddels 23-jarige Isabel Plessius kreeg op haar 21e huidkanker. ‘Kanker van de zonnebank? Ik dacht altijd, joh dat zien we later wel. Erg hè?!’

Doodnormaal

Ik ging vrij jong al onder de zonnebank. Wij hadden er thuis eentje en het ging sneller dan in de zon liggen. In Zaltbommel, waar ik vandaan kom, was zonnebanken op onze middelbare school doodnormaal. En toen ik later in Den Bosch ging studeren ging ik ook regelmatig naar een professionele zonnestudio.


sad
user_04af0f5807548e07ebb4030760fb48c375d3473f_avatar

Likeability of5

Achter de strandschermen van Zandvoort

Met Bob van Boudewijns Visservice, wiens glimlach nooit verdwijnt / Foto's Stephen Greenwood

Foto van 'Iris Hermans'

6 JUL 2018

Dagje naar het strand, maar zonder bikini...

De mensen erachter


likelove
user_3ab05ec160ef4ba88e14ff6593f682747488ca4b_avataruser_0831f4203a78b9be701392166f2d6812d3ca57e3_avatar

Een foto van een eerdere expositie over dinosaurussen in Rotterdam. Beeld: ANP

Dinofan? Dan wil je deze zomer in Nederland zijn

Een foto van een eerdere expositie over dinosaurussen in Rotterdam. Beeld: ANP

Foto van 'Metro en ANP'

6 JUL 2018

Fans van dinosaurussen kunnen deze zomer hun hart ophalen in ons land: tientallen exemplaren zijn vanaf zaterdag weer ‘te zien’ op verschillende exposities in Schiedam en Utrecht. De tentoonstellingen willen op educatieve wijze de realiteit van miljoenen jaren geleden nabootsen.

Utrecht en Schiedam

In Utrecht kunnen liefhebbers terecht bij World of Dinos, een expositie van 7000 vierkante meter met zo’n zestig metershoge replica’s. De passende decors en special effects moeten de overtuigingskracht van de dino’s nog groter maken. In Schiedam kan je tussen de bomen in het Beatrixpark ruim dertig dinosaurussen spotten. Ze zijn overgevlogen vanuit Engeland.


Titels van Thomas: dit moet je deze zomer lezen

Foto van 'Metro'

6 JUL 2018

Auteur Thomas Heerma van Voss geeft je de ultieme leestips voor deze zomervakantie. Op gebied van sport, lifestyle, literatuur en thrillers. Zo kun je lezend de zomer door!

door Thomas Heerma van Voss

Sport


Red Bull Summer vol met to do-avonturen

Red Bull Summer vol met to do-avonturen

De zomertip kitesurfen: bij Muiderberg vind je een ideale spot voor beginners. / Koen van Weel | ANP

Foto van 'Erik Jonk'

6 JUL 2018

Voor wie een welverdiende vakantie al achter de rug heeft en met vrienden nog meer wil beleven deze zomer. Voor wie een langere reis dit jaar moet overslaan, maar nog wel tijd heeft voor wat goed bestede vrije dagen. Voor wie het luie zweet even kwijt wil. Voor hen hebben we vijf zomerse tips.

Doe-avonturen

We vroegen ze aan Red Bull, het merk dat gave events bepaald niet schuwt en deze zomer met Red Bull Summer een blikje met een nieuwe (kokos)smaak in de winkel heeft: wat zijn nou goede ‘doe-avonturen’ die je met hele vriendengroepen kunt doen?


Van saai luchtbed naar flitsende flamingo

Foto van 'Johan van Boven'

6 JUL 2018

Op vakantie gaan zag er pakweg twintig jaar geleden heel anders uit dan nu. Papieren landkaarten hebben plaatsgemaakt voor een navigatiesysteem en de e-reader heeft een stapel boeken vervangen. Metro gaat even terug in de tijd.

Traveller cheque vs creditcard

Dit zijn de dinosaurussen onder de betaalmiddelen. Járen geleden kon je bij een bank traveller cheques aanvragen, zodat je niet met een stapel buitenlandse valuta op reis hoefde. Eenmaal op de plaats van bestemming, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, kon je zo’n cheque bij een bank inwisselen voor geld. Waarom mensen hiervan gebruikmaakten? Als je een traveller cheque kwijtraakte, was je het geld niet kwijt. Je kon die namelijk alleen inwisselen door bij de bank je handtekening te zetten. Tegenwoordig heb je gewoon je creditcard op zak of haal je met je pinpas flappen uit de muur.