Van Klacht Naar Pluim? Moeizame switch van Oxxio naar Nuon

11 juli 2014 om 08:57 door Ton Broekhuisen
Van Klacht Naar Pluim? Moeizame switch van Oxxio naar Nuon

Case
Sibren Schuster (Amsterdam) switcht per 19 februari 2014 van energieleverancier: van Oxxio naar Nuon. Bij het doorgeven van de eindstand aan Oxxio is de slimme meter van de netbeheerder hem te slim af.

Sibren: “Ik heb verzuimd komma’s tussen de cijfers te zetten. Dat kwam me op 11 maart 2014 op een eindafrekening van Oxxio te staan die gebaseerd is op een verbruik van 701 m3
in plaats van 70,1 m3 . Waardoor de nota 10 keer hoger uitviel. Ik heb het geld laten storneren. Waarop ik gedreigd werd met incassokosten als er niet maandelijks mocht worden afgeschreven.”

Op 26 maart incasseert Oxxio het omstreden totaalbedrag. Al vanaf midden maart probeert Sibren dit (toch duidelijke) misverstand te elimineren. Na diverse vergeefse mailtjes en telefoontjes naar zowel Oxxio als Nuon, schakelt Sibren deze rubriek in. Sibren: “Ik trek dit niet meer. Help me alsjeblieft.”

Interventie
Deze rubriek benadert zowel Nuon als Oxxio. Beide energieleveranciers reageren speersnel. Nuon geeft aan afhankelijk van Oxxio te zijn. Oxxio zegt gehandeld te hebben conform de marktafspraken die gelden bij een overname van stroom of gas door een nieuwe leverancier. In het kort: de nieuwe leverancier neemt de meterstanden van de klant op en stuurt ze door naar de netbeheerder. Na de standen gecontroleerd te hebben, stuurt de netbeheerder ze door naar de oude leverancier. Die dan het in rekening te brengen verbruik vaststelt. Bij een foutief doorgegeven stand, moet de nieuwe leverancier een nieuwe stand doorgeven aan de netbeheerder. De oude leverancier gaat vervolgens met deze gecorrigeerde stand aan de slag.

Reactie Oxxio
“We vinden dit soort zaken heel vervelend. Maar zijn gebonden aan wet- en regelgeving. De gecorrigeerde eindafrekening is inmiddels opgemaakt. Het te veel betaalde bedrag is teruggestort op de rekening van deze klant.”

Juryrapport
Jammer dat energieleveranciers door wet- en regelgeving in dit soort situaties belanden. Al zou een vleugje oplossend vermogen handig zijn geweest. Op verzoek van deze rubriek maakte Oxxio het te veel betaalde bedrag per omgaande over. In combinatie met de heldere uitleg die Oxxio verschafte, is dat een Pluim voor Oxxio waard.

Spotlights op jouw klacht?
Wil je ook spotlights op je klacht? Mail dan naar: ton@tonbroek.nl

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!
d