Prinsjesdag 2013: de extra bezuinigingen gaan pijn doen, maar niet bij iedereen

18 september 2013 om 08:31 door Ruben Eg
Prinsjesdag 2013: de extra bezuinigingen gaan pijn doen, maar niet bij iedereen

Leuk is anders, erkent het kabinet. De koopkracht daalt volgend jaar met gemiddeld een half procent door de extra bezuiniging van 6 miljard euro. Desondanks geeft de overheid volgend jaar nog altijd dagelijks 55 miljoen meer uit dan er aan inkomsten binnenkomen. Het overheidstekort groeit zelfs naar 3,3 procent, van 3,2 dit jaar. De schuld van elke Nederlander is hierdoor 28 duizend euro. Vanwege de 466 miljard overheidsschuld, betalen we met zijn allen 11,1 miljard aan rente. Dit is een miljard meer dan dit jaar. Beter wordt het alleen als de economie volgend jaar wat meer groeit dan het verwachte halve procentje. Zonder ingrijpen zou het overheidstekort oplopen tot 3,9 procent, benadrukte de regering gisteren bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar op Prinsjesdag. Een overzicht van de ingrepen.

Werk

Er is 600 miljoen euro beschikbaar om plannen van werkgevers en werknemers voor behoud van werk mee te financieren. De arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren krijgt speciale aandacht. Europa legt 30 miljoen bij de gereserveerde 50 miljoen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Er is 80 miljoen extra voor armoedebestrijding. De maximale arbeidskorting wordt verhoogd met 374 euro (van 1723 euro in 2013 naar 2097 euro in 2014). De arbeidskorting voor inkomens vanaf 81.000 euro wordt weer verlaagd van 550 euro naar 367 euro. De algemene heffingskorting wordt verhoogd met 99 euro. Voor inkomens boven 20.000 euro wordt de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal 740 euro bij een inkomen vanaf 58.000 euro.

Wonen
Het aangaan van hoge schulden en risico's bij het kopen van een huis wordt lastiger gemaakt. Volgend jaar mag het verschil tussen de hoogte van een hypotheek en de waarde van een woning niet hoger zijn 104 procent. De maximale hypotheekrenteaftrek gaat elk jaar met een half procentpunt omlaag. De opbrengst wordt volledig teruggegeven door het verlengen van de derde schijf in de inkomstenbelasting. Huiseigenaren met een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie mogen alleen nog onder strikte voorwaarden restschulden meefinancieren. De eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting wordt tot 1 januari 2015 tijdelijk verhoogd naar 100.000 euro. Er komt volgend jaar een pot van 135 miljoen voor gunstige leningen waarmee huiseigenaren hun woning energiebesparend kunnen maken. De huren mogen sneller stijgen dan de inflatie. Voor hogere inkomens mogen de huren nog sneller stijgen om scheefwonen tegen te gaan. Malafide huisjesmelkers krijgen sneller verhuurverboden opgelegd.

Gezin
Het stelsel van regelingen voor kinderen wordt hervormd en versoberd. Er blijven vier regelingen over: kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De kinderbijslag gaat omlaag. De bijslag voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar gaat van 100 naar 90 procent. De bijslag voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar gaat van 85 naar 80 procent.

Studeren
Het onderwijs wordt ontzien bij de bezuinigingen. Naast de 689 miljoen die vrijkomt dankzij het Nationaal Onderwijsakkoord, kunnen scholen volgend jaar via een prijsbijstelling van 204 miljoen de inflatie opvangen. De basisbeurs maakt echter plaats voor een sociaal leenstelsel. Dit gaat voor studenten in de masterfase in vanaf het studiejaar 2014-2015, voor studenten in de bachelorfase een studiejaar later. Wel mag afbetalen van de studieschuld in twintig jaar, in plaats van de huidige vijftien. Voor het afschaffen van de ov-studentenkaart wordt nog geen datum genoemd.

Openbaar vervoer
Het kabinet steekt 2,4 miljard euro extra in het spoor. Onder meer de doorstroming rond Utrecht moet worden verbeterd. Verder wordt 30 miljoen uitgetrokken om het aantal fietsenstallingen bij stations uit te breiden. Het kabinet reserveert 2 miljard om het spoor beter te beveiligen met het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Verder moet de ov-chipkaart worden verbeterd.

Zorg
Het eigen risico in de zorg wordt niet inkomensafhankelijk. Het voornemen van de VVD en PvdA uit het regeerakkoord blijkt definitief van de baan. Het eigen risico is nu 350 euro en wordt in 2014, na aanpassing aan de inflatie, 360 euro.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!

d