KNVB presenteert actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit'

20 maart 2013 om 13:36 door Jurgen van der Hoeven
KNVB presenteert actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit'

De KNVB heeft woensdag het actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit' gepresenteerd. Daarin staat onder meer de regel dat spelers die een gele kaart krijgen het veld tien minuten moeten verlaten. Alleen spelers in de B-categorie krijgen met deze maatregel te maken.

Een overzicht van de nieuwe maatregelen.

Directe maatregelen

 • Hulplijn noodgevallen

Er komt een speciaal noodnummer voor het geval er iets misgaat. Bij een exces op of rond het veld kan de vereniging contact opnemen met de hulplijn, die 24/7 bereikbaar zal zijn.

 • Meldpunt wanordelijkheden

Er komt een meldpunt wanordelijkheden, zodat deze inzichtelijk zijn. Daarvoor lanceert de KNVB een webformulier op zijn respectpagina, waarop iedereen melding kan maken van wanordelijkheden op en rond het voetbalveld. Dit kan gaan om negatieve ervaringen, die niet direct opgelost hoeven te worden, maar wel ergernis opleveren. Zo kan de bond een dossier opbouwen.

Maatregelen per 1 juli 2013

 • Tijdstraf bij (eerste) gele kaart

Een maatregel die voor zowel speler als team direct voelbaar is. De directe tijdstraf van tien minuten gaat gelden voor spelers in de B-categorie junioren en senioren. Gele kaarten komen hiermee niet meer op het wedstrijdformulier te staan – en kunnen verder dus evenmin leiden tot een uiteindelijke schorsing. Krijgt een speler in dezelfde wedstrijd een tweede gele kaart, dan is dit evengoed ‘rood’. Hij of zij moet dan definitief het veld verlaten, zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft. Alleen nog na directe rode kaarten volgt de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure. Bijkomend voordeel van deze maatregel is dat de KNVB hiermee de administratieve last van verenigingen verlaagt.

 • Publiceren gedragsregels

Het is van belang dat mensen bekend zijn met de regels. Op die manier kunnen misdragingen worden beoemd en bestraft.

 • Invoering spelregelbewijs voor jeugdspelers

Alle jeugdspelers in Nederland moeten een spelregelbewijs halen.

 • Bewijs sportief gedrag / cursus

(Her)opvoeden van zich misdragende leden bij zwaardere overtredingen.

 • Inzetten extra waarnemers

Om te kunnen optreden tegen wangedrag, is het een voorwaarde dat je weet wat er gebeurt. Recidiverende verenigingen krijgen daarom extra vaak bezoek van waarnemers, zoals dat ook in het betaald voetbal plaatsvindt.

 • Actie tegen (en met) recidiverende verenigingen

De KNVB gaat aan de slag met verenigingen die in negatief opzicht bovengemiddeld scoren. Voorkomen is en blijft daarbij het allereerste doel.

 • Verbeteren gebruik spelerspas

Het is voor een eerlijk competitieverloop van belang dat de juiste speler op het juiste veld staat. De KNVB heeft daarom samen met de clubs een spelerspas ontwikkeld. Dit werkt alleen als daar serieus mee om wordt gegaan.

 • Ondertekenen wedstrijdformulier met beide aanvoerders

Voortaan dragen óók beide teams volledig de verantwoordelijkheid voor de controle aan de hand van de spelerspassen en het aangeven van wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd.

 • Online publicatie alle tuchtuitspraken

De KNVB maakt alle uitspraken van de tuchtorganen online openbaar, via KNVB.nl. Daarbij zal staan om welke vereniging en district het gaat, of de speler bij de junioren of de senioren speelt, en om welke overtreding en strafmaat het gaat.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!
d