Goed doel langs meetlat

12 maart 2013 om 08:47 door Hans Pieters
Goed doel langs meetlat

Als je je geld aan een goed doel geeft, wil je graag weten wat ermee gebeurt en hoeveel geld uiteindelijk het goede doel bereikt. Dat gaat niet altijd goed. Eens in de zoveel tijd is er een goed doel waarbij toch wel erg veel geld aan de strijkstok blijft hangen. Dat kun je natuurlijk gebruiken als excuus om niks te geven – ‘het zijn allemaal zakkenvullers’ –, maar daarmee doe je al die goede doelen die de zaken wél goed voor elkaar hebben tekort. Het betekent ook minder geld voor bijvoorbeeld hulp, goede gezondheidszorg, onderzoek. Kortom, zorg dat je weet aan wie je je geld geeft.

De eerste zeef is de vraag of het goede door de Belastingdienst wordt erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), wat betekent dat minimaal 90 procent van het geld voor het doel wordt besteed. Dit kun je checken op de site van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Met de ANBI-status weet je echter nog steeds niet hóe je geld wordt besteed. Die informatie vind je op twee plaatsen: bij de Goeden Doelen Monitor van de Stichting Kennisbank Filantropie en op de site van het eerdergenoemde CBF. Via de Goede Doelen Monitor (goededoelenmonitor.nl) kun je ruim 5600 goede doelen vergelijken. De monitor geeft punten voor transparantie, de kwaliteit van de organisatie en de aanpak van haar activiteiten.

Een tweede informatiebron is het Register Goede Doelen van het CBF (www.cbf.nl), met de informatie van een kleine 1500 organisaties. Klik je op de organisatie van je keuze, dan vind je staaf- en taartdiagrammen waarin de baten zijn afgezet tegen de kosten en bestedingen. Kortom, je kunt globaal zien waaraan het geld wordt uitgegeven. Is dat bijvoorbeeld aan voorlichting of aan onderzoek? En welk percentage? Wordt het geld uitgeven of opgepot? Je vindt het allemaal. Zo’n 274 grotere doelen hebben het CBF-Keur, een kwaliteitsgarantie; en iets meer dan honderd kleinere goede doelen het CBF-Certificaat. Of het geld zinvol wordt besteed is een vraag die je zelf moet beantwoorden. Het CBF geeft echter geen oordeel over de doelstelling van een organisatie en gaat niet ter plekke zelf controleren of de projecten worden uitgevoerd.

Geef je veel, dan betaalt de fiscus mee. Giften aan een ANBI leveren boven een drempelbedrag een aftrekpost op voor je belastingaangifte. Dit drempelbedrag voor de aftrek van giften is 1 procent van je belastbaar inkomen, met als ondergrens 60 euro. Je moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat je de giften ook hebt gedaan. Voor een gift aan een culturele instelling mag je 1,25 keer het bedrag rekenen. Vrijwilliger van een goed doel? En maak je onkosten, zoals reiskosten (19 cent per kilometer) die je niet vergoed krijgt? Dan kun je die kosten mogelijk aftrekken als een gift. Je goede doel kan je hierbij helpen, ondermeer met een ‘vrijwilligersverklaring’.
 

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!