Metro's kieswijzer: de pensioenen

31 augustus 2012 om 06:08 door Auteur: Ruben Eg
Metro's kieswijzer: de pensioenen

Nederland verkeert in de grootste economische crisis sinds vele jaren. De werkloosheid is hoog, het consumentenvertrouwen laag. Ondertussen vergrijst de bevolking, wordt de zorg onbetaalbaar en moet de hoge staatsschuld worden weggewerkt. Welke partij heeft welke plannen? Wie snijdt waar? Metro selecteerde de belangrijkste verkiezingsonderwerpen en houdt de programma’s van de huidige Tweede Kamerfracties tegen het licht. Vandaag: de plannen voor de pensioenen.

CDA:
De AOW-leeftijd gaat in 2015 naar 66 en in 2020 naar 67. De AOW-leeftijd vervolgens koppelen aan de levensverwachting. Met de AOW-leeftijd stijgt ook de ingangsdatum voor de pensioenen. Overgangsregeling voor mensen met overbruggingsproblemen en te weinig mogelijkheden om dit te compenseren.

ChristenUnie:
De pensioengerechtigde leeftijd gaat in stappen omhoog naar uiteindelijk 67 jaar in 2023. Vanaf dat moment is de levensverwachting het ijkpunt.

D66:
De AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 67 jaar in 2021. Daarna deze automatisch laten meestijgen met de levensverwachting. Wie later met pensioen gaat krijgt een hogere uitkering, wie de AOW eerder opneemt krijgt een lagere uitkering.

GroenLinks:
De pensioenleeftijd stijgt vanaf 2013 met één maand per jaar, zodat in 2023 de pensioenleeftijd 67 jaar is. Mensen die 45 jaar hebben gewerkt financieel compenseren.

PvdA:
AOW koppelen aan de levensverwachting. De AOW leeftijd gaat in 2017 omhoog met een half jaar, in 2020 en 2022 opnieuw met een half jaar en in 2025 naar 67 jaar.
Werkbonus en een vitaliteitsregeling, zodat mensen die lang hebben gewerkt tegen een laag inkomen toch op hun 65e stoppen met werken.

Partij voor de Dieren:
Voor iedereen die nu 60 jaar of ouder is blijft de AOW-leeftijd 65 jaar. Vanaf 2018 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog, zodat in 2030 de pensioenleeftijd 67 is. Uitzondering voor mensen met een lang arbeidsverleden. Na 45 jaar werken heb je recht op AOW, ongeacht je leeftijd.

PVV:
De pensioenleeftijd blijft op 65 jaar. Voor pensioenfondsen komt er een vaste rekenrente van 4 procent zodat zij niet aan de pensioenuitkeringen hoeven te komen. Ouderen mogen niet de dupe worden van de huidige crisis omdat zij het land hebben opgebouwd.

SGP:
AOW-leeftijd geleidelijk naar 67 jaar. Eerder AOW na zwaar beroep. Langer doorwerken, hogere AOW.

SP:
De AOW-leeftijd blijft in ieder geval tot 2020 gehandhaafd op 65 jaar. Mensen met zwaar werk of een lang arbeidsverleden kunnen ook na 2020 op hun 65e stoppen. Deeltijdwerk voor ouderen aantrekkelijker maken. Automatisch ontslag met 65 jaar verdwijnt, waardoor langer doorwerken makkelijker wordt.

VVD:
De AOW-leeftijd gaat in 2018 versneld naar 67 en stijgt daarna mee met de levensverwachting. De AOW wordt na 2018 gekoppeld aan de levensverwachting.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!

d