Kinderporno: beletten beter dan vervolgen

13 oktober 2011 om 10:38 door Niels Rigter
Kinderporno: beletten beter dan vervolgen

Kinderporno is seksueel geweld tegen kinderen. Elke kinderpornografische afbeelding betekent immers dat er een kind seksueel is misbruikt. Met deze eenvoudige vaststelling probeert Corinne Dettmeijer-Vermeulen als Nationaal Rapporteur Mensenhandel het kabinet te bewegen tot een meer doordachte aanpak van kinderporno. Die aanpak is nu nog veel te versnipperd, zo stelt Dettmeijer in haar eerste Rapportage Kinderpornografie. Kinderporno wordt gezien als alleen een zaak van Justitie en Veiligheid. De nadruk ligt daardoor te veel op straf. “Er wordt telkens achteraf bekeken hoe iets heeft kunnen gebeuren, terwijl je kinderporno beter zou kunnen voorkomen.”

Volgens Dettmeijer is er een te grote scheiding tussen de ‘digitale en de analoge blik’. Zo kijkt het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) vooral naar misbruik, maar vraagt het zich zelden af of er misschien opnames zijn gemaakt. Ook in ‘gewone’ misbruikzaken wordt die vraag te weinig gesteld. “Terwijl iemand die wordt veroordeeld voor seksueel misbruik altijd kinderporno bezit.”

De 25 politiekorpsen hebben allemaal hun eigen focus; sommige proberen slachtoffers te achterhalen en misbruik te stoppen, andere richten zich meer op daders. Van die daders komen overigens vooral de bezitters van kinderporno voor de rechter, en niet de misbruikers en de verspreiders van kinderporno. Door de grote werkvoorraad bij de politie en het tekort aan zedenrechercheurs, liggen die zaken lang op de plank. “Als ze eenmaal voor de rechter komen, zit er meestal niet meer in dan een voorwaardelijke of taakstraf”, zegt Dett­meijer. Hulpverlening aan verdachten zou een alternatieve afdoening kunnen zijn. In januari begint het programma ‘Stop it Now!’, waar pedofielen anoniem hulp kunnen krijgen om hun neigingen in bedwang te houden.

De politie en het kabinet hebben de conclusies van de Nationaal Rapporteur onderschreven.  Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) beaamt dat er meer inzet nodig is. “Dat is mooi”, vindt Dettmeijer. “Al hoop ik dat de betere aanpak van kinderporno ook is gewaarborgd als er een kabinet valt.”
 

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!

d