Jongeren vasten vaker

24 maart 2011 om 14:14 door Global Village Media
Jongeren vasten vaker

Het is Vastentijd. De rechtgeaarde katholiek weet wat dat betekent: veertig dagen van bezinning en sober leven, ter voorbereiding op het Paasfeest. Vroeger werd er verplicht gevast, volgens strikte regels, waarbij boetedoening, gebed en bekering centraal stonden. Maar tegenwoordig geef je er je eigen invulling aan. Vooral jongeren zijn daar steeds meer mee bezig, concludeerde Maurice de Hond na een onderzoek in opdracht van Vastenaktie. Op de vraag of ze wel eens hadden gevast en of ze dat de komende jaren van plan zijn, scoorden jongeren het hoogst van alle leeftijdscategorieën. De motieven om een tijdje sober te leven: hun gezondheid, solidair zijn met de allerarmsten en bezinning op de manier van leven. Vasten uit religieuze overwegingen vinden de meeste jongeren niet achterhaald, in tegenstelling tot meer dan de helft van de ondervraagde 45-plussers. In totaal geeft 10 procent van de Nederlanders aan in deze Vastentijd bewuster te leven. Niet omdat het moet, maar omdat ze stil willen staan bij het dagelijkse leven.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?
Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!

d