Deze oncoloog hoorde vaak dezelfde zinnen van stervende mensen, dit kunnen we daarvan leren

Volgens oncoloog Siddhartha Mukherjee zeggen mensen op hun sterfbed toch veelal dezelfde soort laatste woorden.