Vaste riedel voor orgasme? Ons brein went snel aan seksgewoontes, maar doorbreek de sekssleur

Heb jij vaste seksgewoontes voor een hoogtepunt? Ons brein went daar vrij snel aan. Dus is het raadzaam die sekssleur te doorbreken.