Hester Ramaker
Hester Ramaker Good vibes 27 jan 2017 / 12:07 uur

Historicus: ‘Holocaust kan maar zo weer gebeuren’

Volgens een Amerikaanse historicus zou een wereldwijde genocide, te vergelijken met de Holocaust uit de Tweede wereldoorlog, zo weer voor kunnen komen.

Niet gerust

Timothy Snyder is een veelgelezen auteur, Holocaustexpert en niet gerust op de toekomst. Aan Trouw vertelt hij dat we zijn aanbeland in de jaren dertig van de vorige eeuw en dat een herhaling van wereldwijde genocide goed mogelijk is.

Auschwitz

Eerder schreef hij een boek, dat hij nu wereldwijd promoot, waarin hij stelt dat voor en tijdens Auschwitz heel wat gebeurd is wat amper aan het licht is gekomen. Gebeurtenissen en situaties die uiteindelijk tot Auschwitz hebben geleid.

Recente jaren

In zijn boek concludeert Snyder dat factoren als het wegvagen van een staat en zijn instituties, en dreigende voedselschaarste een rol hebben gespeeld bij de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog.

Diezelfde factoren hebben ook een rol gespeeld bij de meest recente genocides, meent Snyder. In voormalig Joegoslavië was er de ineenstorting van de staat en in Rwanda zowel een ineenstorting van de staat als de angst voor een ecologische ramp. In Irak is de staat vernietigd en heerst er droogte.

We krijgen verder steeds meer te maken met klimaatverandering en dat kan zorgen voor ecologische paniek met als gevolg bijvoorbeeld massamigraties.

Globalisatie

Ook noemt Snyder globalisatie als mogelijke aanstichter. De eerste globalisatie, die begon tussen 1860 en 1870, stortte in de jaren 30 in en dat riep een reactie van fascisme en communisme op. Nu hebben wij te maken met de instorting van de tweede globalisatie, die in de jaren 60/70 van de vorige eeuw begon.

Niet gegaan zoals gehoopt

Volgens Snyder dachten we weer dat er alleen maar vooruitgang was. „Iedereen dacht: de verlichting zegeviert, er is wereldhandel waar iedereen van profiteert, kortom, iedereen is gelukkig. Maar zo is het, merken we nu voor de tweede keer, niet gegaan.” En dus is het zomaar mogelijk dat een tweede wereldwijde genocide, door strijd tussen grootmachten, ophanden is.

Metro verwijst in dit artikel naar een interview uit Trouw. Het stuk is betaald te lezen via Blendle.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Historicus: ‘Holocaust kan maar zo weer gebeuren’
Sluiten