Redactie Metro
Redactie Metro Good vibes 7 mrt 2016

Logopedist in de kleuterklas: ‘die vreemde juf’

Wat die ‘vreemde juf’ bij hen in de klas komt doen? De kleuters die Susanne Brouwer bezoekt hebben geen idee. En ja, dan kun je proberen uit te leggen wat een logopedist is. Maar dat gaat die kleintjes nog net iets boven de pet. ,,Meestal zeg ik dat ik met elk kind spelletjes kom doen om te horen hoe goed ze kunnen vertellen.”

Logopedisch screenen

Om je als volwassene goed te kunnen redden in deze maatschappij, is het van belang dat de mondelinge taalvaardigheid zich al op jonge leeftijd goed ontwikkelt. Logopedisten worden ingezet voor het logopedisch screenen van kleuters om erachter te komen of deze ontwikkeling goed verloopt. Zij kunnen zien of er sprake is van een taal- of spraakachterstand. Mocht er sprake zijn van een eventuele stoornis, is het belangrijk om deze op tijd te signaleren, zodat tijdig hulp kan worden geboden.

Korte opdrachtjes

Met dit doel voor ogen houdt logopedist Susanne Brouwer individuele gesprekjes met kleuters. Ook voert ze korte opdrachtjes uit. Hierbij let ze op taal, uitspraak, stem, gehoor, mondgedrag en communicatieve vaardigheden. Susanne: ,,Momenteel komt een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak pas aan het licht in groep 3 of 4, waardoor het leren lezen en schrijven ernstig wordt bemoeilijkt. Jammer, want hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter. Vroegtijdige screening kan er voor zorgen dat latere leer- of gedragsproblemen kunnen worden voorkomen.”

Bekijk hier hoe logopedist Susanne Brouwer te werk gaat:

Lastige scheidslijn

Een goede zaak, aldus de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), die al langer pleit voor het logopedisch screenen van de groepen 1 en 2 uit het basisonderwijs. Want hoewel leerkrachten natuurlijk ook een vinger aan de pols houden, is het voor hen moeilijker inschatten of logopedische hulp noodzakelijk is dan voor een logopedist.

Wanneer actie?

Dat beaamt Liedeke Kuipers, leerkracht groep 1/2 op de Montessorischool in Castricum. ,,De scheidslijn is lastig. Wanneer valt een achterstand nog binnen de grenzen van de normale spraaktaalontwikkeling en wanneer moet er actie worden ondernomen? Moet een kind dat de ‘r’ nog niet kan zeggen direct naar logopedie? Of kan ik hem of haar nog even de tijd geven om zich de goede uitspraak eigen te maken? En wat als een kind nog geregeld fouten maakt in zijn zinnen? Is hier sprake van een probleem met taal of niet? In zulke gevallen is het fijn wanneer je even kunt overleggen met de logopedist.”

Twijfelgeval

,,Na screening blijkt meestal dat bij driekwart van de kinderen niks mis is”, vat Susanne de resultaten samen. ,,Ongeveer 15 procent heeft wel logopedische problemen. Denk bijvoorbeeld aan stotteren, heesheid of slissen. Of aan kinderen die een verkeerde zinsopbouw hebben, of kleuters die bepaalde klanken of klankgroepen nog niet kunnen uitspreken. Hun ouders krijgen het advies contact op te nemen met een logopediepraktijk.”

De resterende 10 procent schaart Susanne onder de noemer ‘twijfelgeval’. ,,Hieronder vallen onder andere kleuters die erg verlegen zijn tijdens een gesprek, waardoor je moeilijk een diagnose kunt stellen. Er zijn ook problemen die je beter kunt behandelen wanneer een kleuter 6 jaar is. In dergelijke gevallen geven we de leerkracht wat tips en trucs mee om de ontwikkeling van het kind extra te prikkelen. Vaak lossen de problemen zich dan zelf op.”

Lekkerder in vel

Liedeke: ,,Onlangs werd een jongetje uit mijn klas gescreend. Het viel op dat hij de ‘sch’ nog niet uit kon spreken. De logopedist gaf een paar voorbeelden hoe ik hem dat zou kunnen aanleren. We hebben er samen even op geoefend. Binnen een paar dagen kon hij het! Door de adviezen is voor deze kinderen geen verwijzing nodig, omdat ik nu zelf weet hoe ik de extra stimulans kan bieden. Door de gerichte adviezen van de logopedist kan ik ook de wat taalzwakkere kinderen de juiste ondersteuning bieden. Uiteindelijk komen deze kinderen op hetzelfde niveau als de andere kinderen in de klas.”

Liedeke ziet haar kleuters zich dankzij de screening en de geboden logopedische hulp positief ontwikkelen. “Kinderen zijn beter te begrijpen en zitten lekkerder in hun vel, omdat ze zich beter kunnen uiten.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Wekelijks het beste van Metro in je mailbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere donderdag om 16.00 uur een selectie van onze mooiste verhalen.

Reageer op artikel:
Logopedist in de kleuterklas: ‘die vreemde juf’
Sluiten