Quirine Brouwer
Quirine Brouwer Buitenland 31 okt 2021
Leestijd: 3 minuten

VN-klimaattop van start in Glasgow: klimaatdoelen (nog) niet toereikend

Vandaag gaat de VN-klimaattop in de Schotse stad Glasgow van start. Het is de belangrijkste samenkomst sinds die van Parijs, waar tweehonderd landen afspraken maakten over het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Tijdens deze klimaattop wordt gekeken of landen op de juiste koers zitten om de klimaatdoelen te halen. Ook zijn er per land nieuwe doelen ingediend.

Wat is een klimaattop?

De klimaattop is een jaarlijkse conferentie waarin landen samenkomen om te bespreken hoe ze klimaatverandering tegen kunnen gaan. Dit betreft alle landen die lid zijn van het Klimaatverdag van de Verenigde Naties (VN). De jaarlijkse bijeenkomst wordt ook wel ‘Conference Of the Parties’ (bijeenkomst van de leden) genoemd, oftewel: COP. Omdat de klimaattop in Glasgow de 26e editie is, wordt deze ook wel aangeduid met COP26. Deze gaat vandaag van start en duurt tot en met 12 november.

Gevolgen van klimaatverandering

Klimaatverandering wordt grotendeels veroorzaakt voor de uitstoot van broeikasgassen, waarvan de bekendste CO2 is. Het Klimaatverdrag is bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen in alle deelnemende landen te verminderen.

Want hoe hoger de temperatuur van de aarde, hoe groter de schadelijke effecten van klimaatverandering. Denk hierbij aan hittegolven die bosbranden als gevolg hebben. Ook zal er ijs smelten, wat leidt tot een stijgende zeespiegel en overstromingen, wat er weer voor zal zorgen dat (delen van) landen verdwijnen. Dit alles bedreigt de voedselproductie en ook zullen verschillende diersoorten uitsterven.

Nieuwe, aangescherpte doelen

Tijdens COP21, de klimaattop van Parijs in 2015, beloofden alle tweehonderd aanwezige landen „inspanningen na te streven” om de opwarming van de aarde onder 1,5 graad te houden. De klimaatdoelen die daar zijn gesteld blijken echter niet toereikend genoeg én worden niet streng genoeg nageleefd. Onder de huidige uitstoot zal de aarde al binnen tien jaar de grens van 1,5 graad bereiken.

De nieuwe en aangescherpte nationale doelen die de aankomende twee weken in Glasgow worden besproken zijn al ingediend. De inhoud daarvan is bekend en uit een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat ook deze doelen niet toereikend genoeg zijn. Ze zullen slechts een achtste van de benodigde uitstootverlaging opleveren die nodig is om onder de 1,5 graad te blijven. Als landen hun nieuwe uitstootdoelen voor 2030 realiseren, zal dat betekenen dat de aarde in totaal ongeveer 2,7 graden zal opwarmen.

Het verschil met oude doelen die voor het Parijsakkoord werden getekend, is klein. De mondiale uitstoot van broeikasgassen zal met de nieuwe doelen in 2030 4 miljard ton lager uitvallen dan met de oude doelen.

Aanscherping nodig

Met name de Europese Unie, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben grote stappen gezet in hun nieuwe doelen. De overige landen hebben echter geen doelen ingediend, hun oude doelen ingediend, of extreem zwakke doelen ingediend. Zo ligt de uitstoot in het doel van India zelfs hoger dan de werkelijke uitstoot van het land op dit moment.

Er is dus verdere aanscherping van de doelen nodig – iets dat mogelijk nog in de komende dagen kan gebeuren wanneer de regeringsleiders met elkaar om de tafel gaan. De klimaattop duurt daarna nog twee weken waarin verschillende onderwerpen aan bod komen die mogelijk kunnen helpen opwarming tegen te gaan.

Zo wordt er gesproken over het terugdringen van investeringen in en productie van fossiele brandstoffen, de voornaamste bron van CO2. Die investeringen kunnen dan in schone energielevering worden gestopt. Ook wordt er gesproken over het eerlijk verdelen van de rekening die de klimaatdoelen met zich meebrengen.

Veel lof voor Rutte-deepfake van De Correspondent: ‘Dit hebben we nodig’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang twee keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reageer op artikel:
VN-klimaattop van start in Glasgow: klimaatdoelen (nog) niet toereikend
Sluiten