Nijpende tekorten in kraamzorg dreigen, jonge gezinnen komen vaker zonder hulp te zitten 

Er dreigen nijpende tekorten in de kraamzorg. Door de hoge werkdruk is het ziekteverzuim onder kraamverzorgenden erg hoog en de instroom van nieuw personeel is laag.