Minder blikjes en kleine flesjes in het zwerfafval door statiegeld, maar er gaat nog héél veel mis

Hoewel er minder blikjes en flesjes in het zwerfafval belanden, valt het percentage dat wordt ingezameld tegen.