Nikki Veerbeek
Nikki Veerbeek Binnenland 26 sep 2022
Leestijd: 3 minuten

Waterbedrijven waarschuwen voor drinkwatertekort: ‘Niet meer vanzelfsprekend’

Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, luidt in een rapport de noodklok over het dreigende tekort aan drinkwater. Als er nu geen actie wordt ondernomen, bestaat de kans dat drinkwaterbedrijven in de toekomst niet meer genoeg drinkwater kunnen leveren.

De vereniging pleit er opnieuw voor dat drinkwaterbedrijven de kans moeten krijgen om maatregelen te nemen. Droogte, verzilting en een grotere vraag naar drinkwater door onder andere de bevolkingsgroei zijn de oorzaken van het dreigende tekort. Ook verslechtert de kwaliteit van water door vervuiling vanuit de industrie, de landbouw en huishoudens. 

‘Zoek nieuwe bronnen voor drinkwater’

De bedrijven willen onder andere dat er „meer werk wordt gemaakt van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van nieuwe (waaronder alternatieve) bronnen voor drinkwater”. De drinkwaterbedrijven willen de ruimte krijgen om die bronnen ook daadwerkelijk te benutten en daarnaast menen zij dat de kwaliteit van bestaande drinkwaterbronnen beter beschermd moet worden.

Ook pleiten de bedrijven voor meer ruimte als het gaat om vergunningverlening om water te winnen „en deze vergunningen ook daadwerkelijk en volledig te kunnen gebruiken en meer ruimte voor de financiering van investeringen in nieuwe productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit”.

Bij drie van de tien drinkwaterbedrijven is de nood hoog

Vewin zegt dat alle drinkwaterbedrijven al voor 2030 meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij drie van de tien bedrijven zou de nood zelfs zo hoog zijn dat ze per direct meer capaciteit nodig hebben. Dit gaat om Dunea (Zuid-Holland), PWN (Noord-Holland) en Waterbedrijf Groningen. Dunea schrijf hierover op hun website: „Enerzijds groeit de toekomstige vraag naar drinkwater harder dan eerdere prognoses hebben voorspeld: in 2030 wonen er naar verwachting 137.000 meer mensen in ons verzorgingsgebied. Dat betekent dat er tot die tijd zo’n 81.000 nieuwe woningen moeten worden aangesloten op ons drinkwatersysteem. Terwijl de grenzen van onze productiecapaciteit al in zicht zijn. Anderzijds zorgt klimaatverandering voor langere perioden van droogte en komt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer onder druk te staan door de opkomst van vervuilende stoffen als PFAS.”

Vooral drinkwater van nieuwe woningen in gevaar

De knelpunten die kunnen ontstaan doen zich in eerste instantie voor bij grote nieuwe bedrijven of nieuwe woonwijken/huizen die niet aangesloten kunnen worden, legt een woordvoerster uit. De drinkwaterbedrijven trokken eerder dit jaar al aan de bel. Ze gaven aan zonder extra maatregelen niet te kunnen garanderen dat er op tijd goed drinkwater is voor de ruim 900.000 nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen.

Afgelopen zomer was er een watertekort

Door de droogte had Nederland afgelopen zomer officieel een watertekort. De drinkwatervoorziening was daarbij niet in gevaar. Wel vroeg minister Harbers alle Nederlanders om „goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen”. Jelle Hannema, CEO van drinkwaterbedrijf Vitens, zei dat je voorlopig niet bang hoeft te zijn dat er ineens geen water meer uit de kraan komt, maar een dun straaltje zou – in de slechtste omstandigheden – wel tot de mogelijkheden behoren. Wel lijkt het op de korte termijn in ieder geval zeker te zijn dat drinkwater duurder wordt: vermoedelijk 20 tot 25 procent.

Oranje klopt België, maar de shirts vallen minder in de smaak: ‘Lijken wel goudvissen’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Waterbedrijven waarschuwen voor drinkwatertekort: ‘Niet meer vanzelfsprekend’
Sluiten