Marijn van den Berge
Marijn van den Berge Binnenland 23 apr 2021
Leestijd: 2 minuten

Kerken, moskeeën en andere gebedshuizen mogen gesloten worden bij coronabrandhaard

Gemeenten krijgen de bevoegdheid om kerken, moskeeën, synagogen en andere godsdienstige gebouwen te sluiten als er een coronabrandhaard is. De Raad van State gaf dat advies en het kabinet neemt dat advies ook over.

Het kabinet wil een wet waarin staat dat gemeenten bepaalde gebouwen kunnen sluiten als er veel coronabesmettingen worden gemeld. Wanneer bijvoorbeeld een winkel, horecagelegenheid of ander bedrijf de bron is van veel coronabesmettingen, moet deze voor tien dagen gesloten kunnen worden.

Coronabrandhaardenwet

Tot dusver vielen ‘levensbeschouwelijke gebouwen’ buiten de coronawetten. Dit vanwege de vrijheid van godsdienst die in de grondwet is opgenomen. Ondanks dat er voor onder meer kerken en moskeeën slechts adviezen waren in plaats van regels, hielden de meeste gelovigen zich aan de adviezen. Veel gebedshuizen beperkten het aantal bezoekers en gingen grotendeels of volledig over op digitale diensten. Het aantal besmettingen in deze gebouwen was niet buitenproportioneel.

De overheid wil echter dat ook de Godshuizen gesloten kunnen worden als deze een brandhaard zijn. De coronabrandhaardenwet bedoeld om te voorkomen dat een bepaald gebouw een gevaar vormt voor de volksgezondheid. „Dat uitgangspunt zou ook moeten gelden wanneer de bron van het ernstige risico een ‘levensbeschouwelijk gebouw’ is”, stelt de Raad van State.

Godsdienstvrijheid vs. voorkomen coronabrandhaard

Volgens de Raad blijft godsdienstvrijheid beschermd in de grondwet. „Dit sluit echter niet uit dat daarop met het oog op de bescherming van de volksgezondheid beperkingen kunnen worden gesteld in een specifieke wet.”

Het voorstel om de godsdienstige uitzondering te schrappen uit de wet werd door het kabinet overgenomen. Gemeenten mogen dus lokaal godsdienstige gebouwen sluiten als daar veel besmettingen plaatsvinden wanneer de wet er komt. „Maar het beginsel van scheiding van kerk en staat maakt wel dat de regering terughoudendheid past bij dergelijk ingrijpen”, stelt demissionair minister Hugo de Jonge.

Kerk Urk biedt excuses aan voor vergelijking tussen journalisten en SS’ers

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het beste van Metro in je inbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang twee keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reageer op artikel:
Kerken, moskeeën en andere gebedshuizen mogen gesloten worden bij coronabrandhaard
Sluiten