Femke van Rooijen
Femke van Rooijen Binnenland 19 aug 2020 / 15:30 uur

Coalitie bereid te zoeken naar ruimte voor hogere lonen in de zorg

De coalitie wil dat het kabinet kijkt of er toch nog financiële ruimte is voor betere arbeidsvoorwaarden in de zorg. Zowel VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff als CDA-voorman Pieter Heerma zeggen tijdens het Kamerdebat over de zorgsalarissen zich daarover te willen buigen.

De oppositiepartijen SP en PvdA stellen voor om die financiële ruimte te creëren door de geplande verlaging van de winstbelasting voor bedrijven te schrappen. Dijkhoff erkent dat „andere maatregelen” denkbaar zijn dan die al eerder beloofde lastenverlichting. Maar het is voor hem geen uitgemaakte zaak dat geld dat dan extra binnenkomt naar de zorg moet gaan.

Een schepje bovenop doen

Dijkhoff wijst er wel op dat de salarissen in de zorg al zijn verhoogd, dat loonsverhoging volgend jaar mogelijk is en dat het personeel een eenmalige bonus krijgt voor het harde werk tijdens de coronapiek. Hij zou daar graag een schepje bovenop doen, maar is het met het kabinet eens dat het in de huidige economische omstandigheden misschien niet de beste keuze is.

D66-fractieleider Rob Jetten wil ook goed kijken of een lagere winstbelasting wel de slimste manier is om bedrijven te helpen. Ook hij vindt dat het in de zorg niet bij de al toegezegde loonstijgingen moet blijven en dat geldt wat hem betreft ook voor het onderwijs. „Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag en het is niet gratis.” Ergens anders zullen dan keuzes moeten worden gemaakt, waarschuwt hij.

Loopbaanperspectief

Om de zorg aantrekkelijker te maken moet er niet alleen naar salarissen worden gekeken, denken Dijkhoff, Heerma en Jetten. Van administratieve maatregelen die de laatste tijd werden opgeschort, moet bijvoorbeeld worden gekeken of die wel terug moeten komen.

Als op die manier kosten kunnen worden bespaard, kan dat geld aan andere dingen worden uitgegeven. De druk van onregelmatig werken en lage startsalarissen zijn ook zaken waar het kabinet naar moet kijken. Net als verbetering van het loopbaanperspectief voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Coalitie bereid te zoeken naar ruimte voor hogere lonen in de zorg
Sluiten