Metro
Metro Binnenland 16 jun 2020 / 08:00 uur

54.000 studenten kampen met achterstand, met name hbo’ers

Door de coronacrisis is het aantal studenten met een studieachterstand met 54.000 gestegen ten opzichte van 2018.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft dat laten uitzoeken door ResearchNed. De vertraging hangt samen met het wegvallen van lessen, laboratorium- en practicumonderwijs en stages, en thuis geen goede faciliteiten hebben.

Hbo’ers

Hbo’ers kampen vaker met een achterstand dan studenten aan de universiteiten. ISO-voorzitter Kees Gillesse: „In elk klaslokaal op de universiteit zit wel iemand met extra studieachterstand. Op de hogescholen zijn die cijfers hoger: dan gaat het om bijna drie studenten per klaslokaal. We vermoeden dat dit verschil veroorzaakt wordt doordat er in het hbo meer praktijkonderwijs en stages in het curriculum verweven zitten.”

Volgens ISO geeft driekwart van de studenten aan dat ze onlineonderwijs slechter vinden dan normaal. Meer dan 20 procent van de studenten zegt dat een deel van hun onderwijs gestopt of uitgevallen is, bij studenten met veel laboratorium- of practicumonderwijs is dit zelfs 40 procent. Ruim 30 procent zegt minder studiepunten te hebben gehaald door de coronamaatregelen.

Problematisch

Studentenorganisatie ISO noemt de cijfers problematisch. „Dit is voor ons aanleiding om ons zorgen te maken over de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. Niet alle lessen gaan door en onlineonderwijs is niet altijd een goede oplossing.” Daarnaast wijst de studentenorganisatie op de kosten. „Een maand studievertraging kost een uitwonende student al gauw ruim 1000 euro extra. Het is echt belangrijk dat studieachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen.”

ISO pleit ervoor om weer meer fysiek onderwijs mogelijk te maken. Dat mag op dit moment alleen tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00, om zo studenten zoveel mogelijk in de spits uit het openbaar vervoer te houden.

Medio mei was er al de vrees onder studenten dat ze studievertraging op zouden lopen. 

Ook werd er al eerder opgeroepen rekening te houden met studenten. Financieel gezien lopen zij vaak risico. „Veel studenten zijn flexwerker en zitten al twee maanden zonder inkomsten”, zei Bas van Weegberg, voorzitter van FNV Young & United. „Ze hebben een nulurencontract, werken via uitzendbureaus of zijn schijnzelfstandige. Ze worden ontslagen of gewoon niet meer opgeroepen. Een vangnet ontbreekt.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
54.000 studenten kampen met achterstand, met name hbo’ers
Sluiten