Erik Jonk
Erik Jonk | LinkedIn Binnenland 26 mei 2020 / 11:23 uur

Internationale studenten onzeker over studie in Nederland

De belangstelling van buitenlandse studenten om in Nederland te studeren is ondanks de coronacrisis nog steeds groot. Maar of ze ook naar ons land komen…

De belangstelling betekent niet automatisch dat buitenlandse studenten zich zullen inschrijven voor een studie in ons land. Dat blijkt uit een enquête van Nuffic. De Nederlandse organisatie voor internationalisering voor het onderwijs deed onderzoek onder potentiële studenten van buiten de EU. Studenten noemen beperktere financiële mogelijkheden en reisbeperkingen als hun voornaamste onzekerheden.

Dit jaar 25.000 studenten van buiten de EU

Dit collegejaar studeren er ruim 25.000 internationale studenten van buiten de EU in Nederland. De verwachting is dat dit aantal komend collegejaar zal afnemen. Om beter inzicht te krijgen in de overwegingen van potentiële internationale studenten heeft Nuffic in tien niet-EU-landen de ervaringen van deze groep bevraagd.

Uit het onderzoek blijkt dat genoemde studenten nog steeds veel belangstelling hebben in studeren in Nederland: 80 procent van de respondenten geeft aan interesse te hebben in een studie in ons land. Tegelijk is het onzeker of studenten die wens ook omzetten in een definitieve aanmelding. Ongeveer een kwart denkt af te moeten zien van de plannen om in Nederland te gaan studeren. 40 procent wil niet afzien van een aanmelding, 36 procent twijfelt hier nog over.

Financiële onzekerheid

De potentiële studenten geven aan dat ze te maken hebben met veel onzekerheden, die het maken van een beslissing niet makkelijk maken. Zo wordt financiële onzekerheid vaak genoemd. Er zijn op dit moment namelijk minder beursmogelijkheden, er is onzekerheid over het inkomen van student en ouder en spaargeld is in sommige gevallen minder waard geworden door waardedaling van valuta.

Verder zorgen reisbeperkingen en het tijdig krijgen van een studievisum bij een belangrijk deel van de mogelijke studenten voor onzekerheid. De behoefte aan duidelijkheid is dan ook groot.

Liever even wachten

De oplossing lijkt voor internationale studenten niet te liggen in het volledig online aanbieden van de studie. Slechts één op de tien studenten geeft aan dat dit nu de voorkeur heeft ten opzichte van andere opties. Liever wachten studenten tot het moment dat ze weer fysiek onderwijs kunnen volgen op een Nederlandse campus. Een studie in hun thuisland wordt zelden als alternatief aangemerkt.

Mocht een grote groep studenten niet naar ons land kunnen komen, dan zou dat niet fijn zijn voor de Nederlandse ‘portemonnee’. Een buitenlandse student die in Nederland komt studeren, levert per saldo meer op voor onze economie dan hij kost, zo berekende het Centraal Planbureau (CPB) vorig jaar. Een student uit een Europees land levert Nederland 5000 tot 17.000 euro op, een student van buiten Europa zelfs 69.000 tot 94.000 euro.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Internationale studenten onzeker over studie in Nederland
Sluiten