Binnenland 18 apr 2019 / 08:27 uur

Intensieve hulp voor 500 arme gezinnen

Rotterdam wil de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Dit moet gebeuren op basis van experimenten, innovaties en wetenschappelijke inzichten. 500 gezinnen krijgen intensieve hulp. Ook verbetert de gemeente haar dienstverlening.

‘Uit de knoop’

Twintig procent van de kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Hun ouders hebben simpelweg te weinig geld om rond te komen. Om er voor te zorgen dat kinderen hun talenten kunnen ontplooien, zonder gehinderd te worden door de armoedeproblemen van hun ouders, is er de armoede-aanpak ‘Uit de knoop’.

Armoede duurzaam aanpakken

Om armoede op te lossen is er meer nodig dan alleen het aanpakken van een laag inkomen: betaalbare woningen, meer betaald werk, goed onderwijs, gezonder leven, veilige wijken, kunnen meedoen en het delen van overschotten aan eten, kleding, speelgoed en fietsen.

Hierin college-breed investeren, samen met ervaringsdeskundigen en partners in de stad, is volgens ‘Uit de knoop’ noodzakelijk om armoede effectief en duurzaam aan te pakken.

Intensieve hulp aan 500 gezinnen

Vijfhonderd (eenouder)gezinnen, waarvan de kinderen in hun ontwikkeling belemmerd worden door langdurige armoede, krijgen intensieve hulp. Deze zogenoemde ‘stress-sensitieve’ ondersteuning richt zich op meerdere problemen binnen het gezin, zoals gezondheid, onderwijs, wonen en opvoeding.

Leerstoel armoede

Armoede is ook een complex probleem; de armoede-aanpak is gebaseerd op ervaringen uit de stad en op wetenschappelijke inzichten. De komende jaren gaat Rotterdam experimenteren en innoveren, ondersteund door een Rotterdamse leerstoel ‘armoede’ bij een universiteit of hogeschool.

Verbeteren dienstverlening en procedures

Armoede zorgt voor stress. De gemeentelijke dienstverlening gaat hier meer rekening mee houden. Door het eenvoudiger maken van aanvraagprocedures voor inkomensondersteunende voorzieningen. Maar ook door het trainen van medewerkers in stress-sensitieve dienstverlening.

Armoede bespreekbaar maken

Een campagne moet ervoor zorgen dat mensen hun geldproblemen eerder bespreekbaar maken, hulp zoeken en meer gebruik maken van armoederegelingen en ondersteuning van organisaties in de stad.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Intensieve hulp voor 500 arme gezinnen
Sluiten