Lucette Mascini
Lucette Mascini Binnenland 31 aug 2017 / 14:55 uur

Rotterdam weigert kosten milieuzone vrij te geven

„Ik ga zo even naar een ander kamertje om daar even keihard te schreeuwen dat ik keihard genaaid ben”, zegt Niels van Ham, voorzitter van de stichting Rotterdamse Klassiekers. De stichting strijdt voor toegang van hun oldtimers met een bouwjaar van voor 1992 tot de stad. Die is hen sinds de invoering van de milieuzone in 2016 ontzegd. Ook een uitspraak van de rechter vlak voor de zomer bracht daar geen verandering in. De rechtbank oordeelde dat de gemeente de oldtimers moet toelaten omdat hun effect op het milieu nihil is, maar het stadsbestuur blijft de auto’s weigeren.

Van Ham weet niet meer of hij nu moet lachen of huilen. Na bijna een jaar vragen stellen aan de gemeente over wat de milieuzone nu eigenlijk kost, heeft hij te horen gekregen dat zijn informatieverzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur mogelijk niet ontvankelijk geworden is. „Je moet zowat jurist zijn om de gemeente een vraag te kunnen stellen”, moppert Van Ham. „Waarom geven ze die informatie niet gewoon?”

Reclamekosten

Van Ham wilde weten wat de kosten zijn geweest van de advertentiebijlage voor de milieuzone in het Algemeen Dagblad eind 2015 en wat de reclamestickers op een tram van de RET kostten. En hoeveel de gemeente al uitgegeven heeft aan advocaatkosten voor de rechtszaken van Rotterdammers tegen de milieuzone. „En wat kostte het onderzoek van TNO, waaruit nota bene blijkt dat de effecten van de milieuzone nagenoeg nihil zijn”, wil Van Ham weten. En hoe duur waren de camera’s langs de weg om te controleren welke auto’s illegaal de milieuzone inrijden? En wat kostten de verkeersborden voor de milieuzone eigenlijk?"

De wethouder die erover gaat Pex Langenberg (D66, verkeer) heeft altijd gezegd dat de totale kosten 11,7 miljoen euro bedragen. „Maar dat kan nooit kloppen. Het is veel meer”, meent Van Ham. „Dat kan niet anders. De milieuzone in het centrum van Utrecht kostte namelijk evenveel. En die is veel kleiner.”

De gemeente schrijft Van Ham dat het niet nodig is om de gevraagde informatie te leveren omdat hij vraagt om een kant en klaar overzicht van al deze kosten. Dat zou niet bestaan. Dit antwoord zette Van Ham aan tot het starten van een bezwaarprocedure bij de gemeente. De commissie die daarover gaat, besloot dat hij om tafel moet gaan zitten met de Rotterdamse ambtenaren om de vragen zo te formuleren dat ze deze wel moeten beantwoorden. Hij moet in dat geval vragen naar documenten die al wel bestaan en waarin deze kosten genoemd worden, zoals brieven of e-mails, of informatie uit de boekhouding.

Excuses

Deze week bleek dat van Ham maandag eindelijk langs mag komen op het stadhuis. Maar dan is het waarschijnlijk te laat. Van Ham: „De secretaresse van de juridische afdeling zei dat de termijn van zes weken verstreken was. Daar maakte ze excuses voor.”

Volgens WOB-specialist en advocaat mr. Roger Vleugels hoeft de gemeente geen antwoord te geven op de vragen als de termijn na de beslissing van de algemene bezwaarcommissie verlopen is. Dan kan het verzoek niet ontvankelijk verklaard worden. Dat soort dingen gebeuren volgens hem aan de lopende band.

„Rotterdam is één van de meest onvriendelijke steden als het gaat om openbaarheid van bestuur. Het ambtenarenapparaat doet er alles aan om maar onder de verzoeken uit te komen. Dat is een cultuur die al tientallen jaren heerst. Tijdens een WOB-procedure die ik namens een cliënt voerde, zei een ambtenaar van de gemeente Rotterdam tegen mij: openbaarheid van bestuur is leuk in Den Haag, in Amsterdam en in de rest van Nederland. Maar niet in Rotterdam!”

Misbruik

Van Ham is niet van plan om zich met een kluitje in het riet te laten sturen. „Ik ga maandag naar de gemeente toe en dan moeten ze maar toezeggen dat ze de informatie leveren. Ongeacht de termijn die ervoor staat.”

Maar zo makkelijk gaat dat allemaal niet, zegt Vleugels. „We hebben het hier over een rechtssysteem. Daar gelden specifieke regels. Daar moet je je aan houden. Het is niet eerlijk, maar het systeem gaat uit van kennis van het recht bij de WOB-indiener. En die hebben de meeste leken niet. Daar maken de juridische afdelingen van gemeentes misbruik van.”

„Het gaat wel om belastinggeld”, zegt Van Ham. „Ons geld, en niet dat van wethouder Langenberg die daar een beetje campagne van wil voeren voor zijn partij.”

Gemeente: Bezig met procedure

De gemeente laat weten dat het verzoek om de specificatie van de kosten van de milieuzone in behandeling heeft. „Deze informatie wordt verstrekt. De procedure loopt echter nog.”

VVD-raadslid Jan Willem Verheij gaat vragen stellen. „Ik heb ook al tevergeefs om een kostenplaatje gevraagd. Er is echt geen enkele reden waarom Rotterdammers niet mogen weten wat men uitgeeft aan de milieuzone.”

Reageer op artikel:
Rotterdam weigert kosten milieuzone vrij te geven
Sluiten