Carlo Doodeman
Carlo Doodeman Binnenland 15 sep 2015 / 18:10 uur

Huisvesting vluchteling vereist onorthodox denken

Amsterdammers moeten door de huidige vluchtelingenstroom steeds langer wachten op een sociale huurwoning. De gemiddelde wachttijd in de hoofdstad bedraagt momenteel 14 tot 17 jaar. Vluchtelingen worden met urgentie geplaatst, waardoor de wachttijd vermoedelijk verder zal oplopen. Woningcorporatie Ymere pleit voor creatieve oplossingen om een te hoge wachttijd tegen te gaan.

Urgente doelgroep

Amsterdam moet in 2015 van het Rijk 1375 vluchtelingen huisvesten, nu is er al sprake van een achterstand. Dit aantal zal door de verhoogde vluchtelingenstroom volgend jaar waarschijnlijk verder worden opgeschroefd. Vluchtelingen behoren net als mensen met een slechte gezondheid en psychologische problemen tot de zogenoemde ‘urgente doelgroepen’.

Alternatieve huisvesting

Ymere, net als andere woningcorporaties een belangrijke partner van de gemeente bij het onderbrengen van vluchtelingen, heeft een projectgroep opgericht die alle mogelijkheden voor alternatieve huisvesting in kaart moet brengen. Hierbij kun je volgens Ymere denken aan meerdere personen in één woning, kamerverhuur en semipermanente woningen. De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht op 1 oktober. Op deze dag wordt ook bekendgemaakt hoeveel vluchtelingen Amsterdam in 2016 moet onderbrengen.

IJburg

Een gebied dat, op den duur, deels uitkomst zou kunnen bieden voor zowel statushouders (asielzoekers die een verblijfsstatus hebben gekregen, red.) als wachtenden is IJburg. „De komende jaren worden er op verschillende eilanden sociale huurwoningen bijgebouwd. Op het nieuwe Centrumeiland zal 20 procent bestaan uit zulke woningen en op de volgende eilanden 30 procent", aldus Thijs Reuten, Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost (bouwen, wonen).

Maar volgens Reuten is alleen bijbouwen niet voldoende. „We zullen onorthodoxe oplossingen moeten verzinnen en op een andere, vernieuwende manier moeten nadenken over dit onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan kleinere, betaalbare koop- en huurwoningen. We moeten ruimte maken door de creativiteit op te zoeken. Als we blijven doen wat we altijd doen, dan worden de wachtlijsten niet korter."

AFCW

Ook de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) zint volgens woordvoerster Berthilde Lammertink op ‘out of the box’ oplossingen. „We hopen op korte termijn een grootschalig project bekend te kunnen maken. Maar zolang er wachtlijsten bestaan, is het verdelen van sociale huurwoningen onvermijdelijk verdeling van schaarste. We kunnen op dit moment ook minder nieuw bouwen. Dat komt onder andere door de verhuurdersheffing die corporaties aan het Rijk moeten betalen. Wij hopen dat het kabinet hiervan afziet en voelen ons hierbij gesteund door de wethouder van Wonen, Laurens Ivens."

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Huisvesting vluchteling vereist onorthodox denken
Sluiten