Metro en ANP
Metro en ANP Nieuws 4 mrt 2020 / 12:44 uur

Kabinet investeert twee miljard extra voor Urgenda-doel

Het kabinet haalt twee miljard euro aan subsidies voor hernieuwbare energie naar voren om aan de klimaatdoelen te voldoen in het kader van het vonnis in de Urgenda-zaak. Dat meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

De subsidieronde voor zonne- en energieprojecten van bedrijven gaat later deze maand open en zal niet twee miljard maar vier miljard euro bevatten, maar het totale beschikbare budget voor deze subsidies wordt niet verhoogd.

Kwart omlaag

Na een jarenlange juridische strijd, oordeelde de Hoge Raad eind vorig jaar dat het kabinet echt moet voldoen aan de eis om in 2020 de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) met 25 procent te verlagen ten opzichte van 1990. De Tweede Kamer vroeg, op initiatief van oppositiepartij GroenLinks, om in de eerste drie maanden van het jaar al met maatregelen te komen.

Wiebes hoopt met het verschuiven van het geld op korte termijn veel CO2 te besparen. Vooral zonne-energieprojecten werpen op korte termijn vruchten af. Er is veel animo voor de subsidieregeling, merkte hij bij de subsidierondes die vorig najaar zijn gehouden. Een aantal van de projecten die vorig jaar het niet haalden, kan nu alsnog aanspraak maken op subsidie.

Gemeenten, de milieubeweging (waaronder ook Urgenda zelf) en brancheorganisaties hebben al gevraagd om een uitbreiding van de subsidieregeling. Zij vroegen om 2,5 miljard euro extra.

Timmermans

Ondertussen is er ook een statement over de Europese klimaatwet van Frans Timmermans. Die moet ervoor zorgen dat de EU-lidstaten „gefocust en gedisciplineerd op het juiste pad blijven" om in 2050 zoals afgesproken de uitstoot van schadelijke broeikasgassen netto tot nul te reduceren. De landen zijn verantwoordelijk voor het nakomen van die belofte, aldus vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie bij de presentatie van de eerste Europese klimaatwet.

Het wetsvoorstel vormt de juridische basis van de Green Deal die de EU-leiders in december afsloten voor de overgang naar een klimaatneutrale economie in 2050. De wet moet de EU „als een soort TomTom" naar dat doel navigeren, zegt een diplomaat. De landen zijn verplicht om maatregelen te treffen en de nationale klimaatdoelstellingen te halen, en kunnen juridische stappen verwachten als ze daar te weinig aan doen.

Nieuwe doelstelling

Timmermans komt in september met voorstellen voor een nieuwe doelstelling voor 2030. Die wordt dan opgenomen in de klimaatwet. Tot nu toe was afgesproken de CO2-uitstoot met 40 procent in 2030 te verminderen ten opzichte van 1990, maar de commissie onderzoekt of dit percentage kan worden verhoogd naar 50 tot 55. Elke vijf jaar na 2030 wil de commissie de vooruitgang evalueren en indien nodig de klimaatdoelen in 2035, 2040 en 2045 snel bijsturen, zonder langdurige procedures via de ministerraden en het Europees Parlement.

De komende tijd zal Brussel zich vooral richten op herziening van bestaande EU-wetgeving om een schonere economie mogelijk te maken. Volgende week al komt er een actieplan voor de circulaire economie en een strategie om de voedselketens duurzamer te maken. Volgend jaar richt Brussel zich onder meer op energiebelasting en een mogelijke CO2-heffing voor producten uit niet-EU-landen die het niet zo nauw nemen met het milieu. 2021 wordt ook het Europese Jaar van de Rails om het reizen per trein in de EU te promoten.

De Green Deal wordt vergezeld van investeringsplannen en een fonds om landen die buitenproportionele inspanningen moeten doen voor de overgang naar een klimaatneutrale economie te steunen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief! 🌐

Wil jij iedere donderdag om 16.00 uur de parels uit het Metroweb, winacties en meer fun ontvangen? 🤹‍♀️

Reageer op artikel:
Kabinet investeert twee miljard extra voor Urgenda-doel
Sluiten