Metro
Metro Nieuws 20 feb 2020 / 15:00 uur

Jonge Democraten: ‘Nationale Studenten Enquête is onbetrouwbaar’

De Jonge Democraten willen een alternatief voor de Nationale Studenten Enquête (NSE). De enquête, die jaarlijks aan alle Nederlandse studenten wordt voorgelegd door stichting Studiekeuze123, is volgens de politieke jongerenorganisatie niet betrouwbaar.

„De NSE is te onduidelijk en wordt te weinig ingevuld om van elke opleiding een betrouwbaar beeld te krijgen,” zegt Annabel Broer, voorzitter van de Jonge Democraten. Ze geeft het voorbeeld van de Universiteit Utrecht, die in 2019 de gegevens voor 44 procent van haar opleidingen als ‘onbruikbaar’ bestempelde vanwege een te laag aantal respondenten.

In de prullenbak

Volgens de politieke jongerenorganisatie van D66 is het daarnaast niet duidelijk hoe de score per universiteit wordt bepaald, terwijl die scores wel als harde cijfers worden gepresenteerd. Ook zouden meerdere medezeggenschapsraden de resultaten van de enquête bij ontvangst als vlug in de prullenbak gooien.

Ook de onderwijsinstellingen zelf zijn kritisch op de NSE. De Vereniging Hogescholen besloot zelfs tijdelijk uit de NSE te stappen. „Er zijn ernstige tekortkomingen met betrekking tot de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de responsdata geconstateerd. Dit heeft ertoe geleid dat de hogescholen na zorgvuldige afweging hebben moeten besluiten dit jaar niet verder mee te werken aan de uitvoering van de enquête.”

Klachten

Over de enquête kwamen vorig jaar veel klachten binnen. Zo werden er onjuiste namen voor studierichtingen in de enquête opgenomen waardoor respondenten een verkeerde studierichting opgaven. Ook waren er problemen bij het invullen van de vragenlijst op mobiele apparaten. „De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. De voorlichting hierover moet uiteraard betrouwbaar zijn en de juiste informatie geven”, zei Henk Hagoort, voorzitter van hogeschool Windesheim, vorig jaar maart. Binnen de Vereniging Hogescholen is hij verantwoordelijk voor het informatiebeleid.

Broer sluit zich hierbij aan: „Een betrouwbare beoordeling van het hoger onderwijs is in ieders belang. Voor de aankomend student die een studie moet kiezen en voor de medezeggenschapsraden die hard werken om het onderwijs op hun universiteit te verbeteren.”

Alternatief

Op dit moment is Studiekeuze123 bezig met een evaluatie van de NSE. Is de kwaliteit van de NSE na deze evaluatie nog steeds niet op peil, dan moet Minister Engelshoven volgens de D66-jongeren met een alternatief komen. „Laten we tot die tijd niet teveel waarde hechten aan de plakkaten met ‘beste opleiding’ die menig universiteit heeft hangen”, zegt Broer.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Jonge Democraten: ‘Nationale Studenten Enquête is onbetrouwbaar’
Sluiten