Metro en ANP
Metro en ANP Nieuws 16 dec 2019 / 10:40 uur

Fouilleren op Schiphol moet beter

Reizigers op Schiphol moeten beter worden geïnformeerd over fouillering op de luchthaven. Dat vindt de Nationale ombudsman. Ook de klachtenafhandeling verdient meer aandacht, is de conclusie na onderzoek.

Volgens ombudsman Reinier van Zutphen mogen reizigers die klachten indienen ook een serieuze reactie verwachten. De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft daarbij een belangrijke rol als verantwoordelijke organisatie.

Hij stelt vast dat de veiligheidscontrole op luchthavens de afgelopen jaren is verscherpt door een toegenomen kans op terroristische aanslagen. De noodzakelijke fouilleringen aan het lichaam kunnen als ingrijpend worden ervaren en daarover wordt ook geklaagd.

„Het kwam vaak voor dat er geen nader onderzoek naar de klachten werd gedaan en niet werd achterhaald wie de betrokken medewerker was", constateert de ombudsman. Daardoor werd volgens hem onvoldoende lering getrokken uit grieven.

Afgesloten cabine

Inmiddels zijn er verbeteringen doorgevoerd, meent Van Zutphen, zoals de aanstelling van een extra medewerker die bij de toegang van veiligheidscontroles fungeert als aanspreekpunt voor reizigers en medewerkers. Reizigers moeten volgens hem ook worden gewezen op de mogelijkheid om in een afgesloten cabine te worden onderzocht.

Reageer op artikel:
Fouilleren op Schiphol moet beter
Sluiten