In het nieuws

Arie Slob: een jaar van lerarenstakingen én Songfestivalwinst

Arie Slob: een jaar van lerarenstakingen én Songfestivalwinst

Arie Slob staat de pers te woord naar aanleiding van het stopzetten van de financiering van het Haga Lyceum. / Remko de Waal | ANP

Foto van 'Casper van der Veen'

20 DEC 2019

Als minister kreeg hij extra geld vrij voor onderwijs, maar docenten bleven staken en de onrust rond het Cornelius Haga Lyceum lijkt geen einde te kennen. Het jaar van Arie Slob.

Eindejaarsinterviews: voor wie was 2019 een bijzonder jaar? In een reeks lees je over bekende en iets minder bekende Nederlanders die dit jaar niet snel zullen vergeten. Metro-verslaggevers moeten op z'n minst iéts met hun te interviewen persoon hebben en leggen dat ook uit. In aflevering 6, het slot, Casper van der Veen over minister Arie Slob (ChristenUnie).

Het jaar van Arie Slob

Casper van der Veen: „Ik volg het werk van minister Slob op de voet, want ik heb altijd veel respect gehad voor mensen die zich hard maken voor het onderwijs. Dit komt misschien ook omdat mijn vader vrijwel zijn hele werkende leven leraar is geweest en ook leraar-leraar: hij werkt namelijk op de docentenopleiding. Ik heb gezien hoe docenten gebukt gaan onder personeelstekorten, te hoge werkdruk en een overvloed aan administratie – maar ook hoe het leraarschap echt uit het hart kan komen, waardoor docenten ondanks alle uitdagingen zich vol blijven inzetten voor de kinderen en jeugd. Zij zijn immers de toekomst.”

Arie Slob: een jaar van lerarenstakingen én Songfestivalwinst

Arie Slob ('dit is een saampie') en Casper van der Veen.

Het krioelt van de enthousiast kletsende basisschoolkinderen op het ministerie van Onderwijs. Draaiend op de stoelen kijken zij op als minister Slob lachend langsloopt en naar ze zwaait. De minister heeft net hoog bezoek gehad van openbare basisschool De Klimop. Hij vindt het mooi als scholen de vrijheid hebben om onderwijstijd buiten de klas in te zetten, bijvoorbeeld dus voor uitstapjes naar het ministerie en de Tweede Kamer. ,,Die leerlingen van net zaten gewoon in onderwijstijd, ze hadden een heel programma, ze hadden zich goed voorbereid. Er ontstaat een gesprek en moet je eens kijken wat dat voor kinderen betekent”, zegt Slob blij. „Dat is heel erg vormend, dat kun je niet uit een boekje halen.”

Leraren bleven staken

Fijn, zo’n vrolijk makend bezoek, want 2019 was een zwaar jaar om de portefeuille Onderwijs te beheren. De problemen en discussies rondom het Cornelius Haga Lyceum in de Amsterdamse wijk Sloterdijk werden met de maand ernstiger en complexer. De lerarentekorten in primair én voortgezet onderwijs blijven prangend – en de werkdruk van de huidige docenten is al groot. Sommige basisscholen gingen zelfs even dicht. Slob beloofde extra geld en er kwam een betere cao, maar leraren blijven staken en experts zeggen dat de voorgestelde maatregelen niet ver genoeg gaan.

Aan de muur van Slobs kantoor prijkt een kaart van Nederland, met daaraan foto’s van werkbezoeken die hij in alle provincies heeft afgelegd bij scholen en andere onderwijsinstellingen. Bij veel van die bezoeken neemt de minister gesprekken op met docenten en andere mensen die in het onderwijs werken voor zijn podcast: de Slobcast. „Laatst zat meester Hidde hier nog te rappen.” Verderop een historische foto van het centrum van Zwolle, de stad waar de minister in de weekenden woont en zeer van houdt. Bij de telefoon ligt een hamer. ,,Gekregen bij een bezoek aan het Twents Carmel College, hartstikke leuk.”

Lerarentekorten

Gevraagd naar wat voor hem de zwaarste casus was van het aflopende jaar noemt de minister ‘Haga’ en het lerarentekort. Over dat laatste zegt hij dat hij toen hij aan zijn ministerpost begon wist dat dit zou gaan spelen en dat ,,dit de hele kabinetsperiode met me mee zal gaan.”

De minister wijst erop dat hij doet wat hij kan, zo kwam er „in tegenstelling tot in de vorige kabinetsperiode” structureel 700 miljoen euro vrij om salarissen van onderwijzers te verhogen en de werkdruk te verlagen. Daarnaast kreeg hij nog 460 miljoen euro extra om uit te delen, grotendeels een eenmalig bedrag, ,,maar wel gewoon harde euro’s.” Er ligt nu een onderhandelingsakkoord voor een cao in het basisonderwijs en leraren krijgen zowel een salarisverhoging van 14 procent als twee eenmalige extraa-tjes.

Arie Slob: een jaar van lerarenstakingen én Songfestivalwinst

Arie Slob in de Tweede Kamer. / Bart Maat | ANP

De Algemene Onderwijsbond (AOb) blijft ondanks de vele tegemoetkomingen staken. Is hier sprake van Rupsje Nooitgenoeg? Die bewoording vindt Slob niet „de goede termen en gedachtes.” Hij wil vooral werken met wat mogelijk is om de tekorten zo goed mogelijk aan te pakken: „Ik houd mijn ogen op de bal gericht.” Over dat leraren tóch blijven staken, wil hij zich verder niet uitlaten: „Staken is een recht waar je gebruik van mag maken, daar ga ik niet over.”

,,Ik heb veel gedaan in de afgelopen periode, maar je kunt niet onbeperkt maar geld uitgeven”, zegt Slob gedecideerd, waarbij hij verwijst naar het extra geld en de 18 procent meer ondersteunend personeel die er onder zijn ministerschap bij is gekomen. ,,Ik mag er blij om zijn, maar ik weet dat de andere kant is dat er nog steeds heel veel tekorten zijn en dat veel scholen het zwaar hebben.” De minister zegt door te gaan met waar hij kan de tekorten terug te dringen. Hij erkent dat de personeelsproblemen hem aan het hart gaan: „Het is een hele zware taak en dat is dagelijks bij me, ik ben er ook intensief mee bezig.”

'Het is wel een vak'

Slob wijst erop dat het onderwijs niet de enige sector is die kampt met personeelstekorten. ,,Op veel plekken zie je een krimpende arbeidsmarkt, veel vacatures, weinig werklozen, wat op zich fijn is voor een land”, zegt de minister. Hij wijst op een gebrek aan personeel in de zorg, bij de politie, maar stelt dat de tekorten in het onderwijs „heel erg zichtbaar” zijn. In het verlagen van de drempel om je om te scholen tot docent ziet Slob niets: „We willen wel kwaliteit bewaken, je leidt kinderen op voor de samenleving. Het is wel een vak.” Wel hoopt hij komende jaren meer zij-instromers aan te trekken.

Arie Slob: een jaar van lerarenstakingen én Songfestivalwinst

Arie Slob op werkbezoek met koning Willem-Alexander bij Accent Praktijkonderwijs. / Patrick van Emst | ANP

Zelf als docent begonnen

Minister Slob spreekt uit ervaring: hij begon zijn loopbaan als docent geschiedenis en maatschappijleer en noemt onderwijs „een rode draad in mijn leven”. Hij stond elf jaar voor de klas, was als Kamerlid onderwijswoordvoerder en was directeur bij een koepelorganisatie voor het onderwijs. ,,Ik weet wat het is [om voor de klas te staan, red.], dat helpt bij je werk als minister van Onderwijs.” Toch kan het soms ook moeilijk zijn, erkent de politicus. „Soms denken mensen: hij was een van ons en nu heeft hij toch het lerarentekort nog niet opgelost.”

Slobs meest trotse moment van het jaar en „iets wat mij heel erg geraakt heeft” had te maken met het praktijkonderwijs, ,,iets wat bestuurlijk gezien een kleine maatregel is, maar wat wel enorm effect had.” De circa 30.000 leerlingen die praktijkonderwijs volgen ontvangen momenteel bij afronding een getuigschrift, maar geen diploma. Dit omdat ze geen officiële schoolexamens doen zoals bij vmbo, havo of vwo wel het geval is. Terwijl bij andere leerlingen de vlag uit mag met een rugtas eraan en er ceremonies op school georganiseerd worden, blijft dit uit bij de praktijkleerlingen.

Officieel schooldiploma

„Ze halen vaak wel certificaten, ze lopen stages en ze worden voorbereid, soms op vervolgonderwijs, soms op de arbeidsmarkt”, vertelt de minister. „Wij hebben afgesproken dat we vinden dat zij een officieel schooldiploma moeten krijgen.” De reactie hierop verbaasde Slob. „Wat dát heeft losgemaakt aan positieve energie en hoe blij de kinderen, maar ook de ouders waren… Ik had niet kunnen dromen hoe groot die waarde ook voor hen was.” Toen Slob de kans kreeg om koning Willem-Alexander mee te nemen op een werkbezoek, koos hij bewust voor een trip naar het praktijkonderwijs. „Wat ik mooi vond was dat de koning onder de indruk was van wat er gebeurt met deze categorie leerlingen en hoe ook zij geholpen worden om hun plek te vinden in de samenleving.” Slob hoopt dat de diploma’s volgend jaar wettelijk worden vastgelegd. ,,Mijn hart gaat wel naar dit soort leerlingen uit, zij moeten harder knokken in het leven.”

Arie Slob: een jaar van lerarenstakingen én Songfestivalwinst

Minister Slob in gesprek met de bonden voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting, op de dag dat er een grote landelijke onderwijsstaking plaatsvond. / Sem van der Wal | ANP

Met 2019 bijna achter de rug is het tijd om vooruit te kijken. Hij is van plan door te gaan met het aanpakken van problemen in primair en voortgezet onderwijs en om het toekennen van een diploma voor praktijkleerlingen wettelijk vastgelegd te krijgen. Maar waar Arie Slob het meest naar uitkijkt, heeft niets met onderwijs of media te maken: „De geboorte van een nieuwe kleindochter in februari, van mijn oudste dochter. Ze heeft al een zoontje. Dat is echt iets moois om naar uit te kijken.” Stralend van geluk: „Vroeger dacht ik: als je grootvader wordt, dan ben je echt oud. Maar ik wist niet dat het zó leuk was, het is echt geweldig.”

Slob leest zijn kleinkinderen ook graag voor, bijvoorbeeld uit Nijntje. „Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, het is heel erg leuk en je helpt kinderen er enorm mee”, schreef de minister laatst op Twitter, met daarbij een foto waarop hij zijn kleinkind voorleest. Hij vindt het mooi „om een volgend geslacht te zien, om dat mee te mogen maken en daar ook bij te mogen horen.” Vorige week kwam hij thuis en rende een van de kleinkinderen gelijk op hem af, ‘Opa! Opa!’ roepend. „Dan smelt ik helemaal weg.”

Saai...

Uit onderzoek van studieplatform Qompas bleek dat leerlingen het voortgezet onderwijs afgelopen jaar wéér saaier zijn gaan vinden. De instelling vroeg leerlingen hun lessen te waarderen met een percentage, waarbij 0 staat voor ‘neutraal’ en 100 voor ‘heel interessant’. De beoordeling bleek met bijna een kwart te zijn gedaald, van 12 naar 9,5 procent. Een teken dat het onderwijs te saai of oubollig is? Slob heeft daar wat kanttekeningen bij. „Het bijzondere is dat de motivatie van leerlingen in Nederland nooit heel erg optimaal is, maar het zijn wel de gelukkigste kinderen.” Grinnikend voegt hij toe: ,,Ik weet niet of daar een oorzakelijk verband tussen is.”

Arie Slob: een jaar van lerarenstakingen én Songfestivalwinst

Arie Slob ontvangt kinderen van obs de Klimop uit Hoornaar op zijn werkkamer, voorafgaand aan het interview met Metro.

Volgens de minister is het aan scholen om lering te trekken uit het onderzoek en er werk van te maken om leerlingen te motiveren. Hierbij wijst hij op scholen die kinderen de vrijheid geven om deels zelf hun week in te richten. Als scholen leerlingen uitdagen, kan die motivatie worden aangewakkerd. Ook wordt gewerkt aan het herzien van het curriculum, wat leerlingen meer vrijheid moet bieden.

Songfestival

Arie Slob is naast minister van Onderwijs ook verantwoordelijk voor Media. In die hoek was er reden voor een feestje met de winst van Duncan Laurence op Eurovision in Tel Aviv in mei dit jaar. In 2020 is het de eer aan Rotterdam om het 65e Songfestival te organiseren. Slob zat ook voor de buis de laatste keer dat Nederland won, in 1975. „Maar de tijd van Ding-a-Dong is toch wel lang geleden.” Ook dit jaar gaat hij zeker kijken: „Mensen verwachten dat niet van mij, maar ik kijk altijd, samen met mijn vrouw. Dat betekent niet dat ik al die liedjes mooi vind, maar ik houd wel van een beetje competitie.” Hij zag Duncan winnen en kijkt ook uit naar de volgende editie: „Nederland kan zichzelf weer op de kaart zetten en het is fantastisch dat de creatieve industrie en media daar een rol in spelen.” Of hij hoopt dat Nederland weer wint dit jaar? Lachend: „Nou… ehm…. Een tweede plaats zou ook erg leuk zijn.”

In zijn vrije tijd spendeert Arie Slob graag tijd met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij zorgt ervoor dat hij altijd genoeg tijd voor zijn familie maakt en met vrienden afspreekt. Als Kamerlid miste hij één keer de afscheidsavond van groep 8 van zijn zoon, omdat hij vastzat in het parlement. „Het is al wel lang geleden want hij is inmiddels 31”, zegt Slob. Maar het ging de minister wel aan het hart: ,,Daar hoor je gewoon bij te zijn. Ik heb daar mijn excuses voor aangeboden, op de dag van zijn bruiloft ook nog een keer publiek. Die zijn gelukkig volledig aanvaard.” Het overkwam Slob daarna nooit meer. ,,Ik ben bij alle diploma-uitreikingen en hoogtepunten geweest.” Wie hoort met hoeveel passie hij over zijn familie spreekt, gelooft dat direct.

Arie Slob: een jaar van lerarenstakingen én Songfestivalwinst

Arie Slob leest zijn kleinzoon voor uit de onsterfelijke klassieker Nijntje. Hij roept (groot)ouders op hetzelfde te doen.

Daarnaast houdt hij van sport („doen én kijken”), zo liep hij twee marathons. Ook houdt hij van muziek en wandelt hij graag met zijn echtgenote in de natuur – waarvan hij geregeld foto’s op Twitter deelt. „Ik heb een mooi en rijk leven”, zegt hij tevreden. Met name de rivier de IJssel heeft een bijzondere aantrekkingskracht op Slob. „Dat is zo rijk, de IJssel heeft prachtige uiterwaarden. Rivieren zijn een fascinatie voor me, maar de IJssel in het bijzonder. Daar geniet ik van – wat dat betreft, zit hier een dankbaar mens.”

Niet gebukt door het leven

Maar, zo benadrukt Slob, hij vindt ook veel vreugde in zijn werk. „Zo’n gesprek als net met die kinderen, dat is zo gaaf, daar veer ik echt bij op. Ik ga ook niet gebukt door het leven, hoor. Ik heb het af en toe inhoudelijk wel zwaar, maar het zou ook raar zijn als ik het niet zwaar zou hebben in deze job. Minister zijn is niet zomaar iets.” Gelukkig zegt hij „een hele mooie balans” tussen werk en privé te hebben.

,,Ik werk gewoon heel graag met mensen, ik kan me niet voorstellen dat ik niet met levende wezens zou werken”, vertelt de minister met energie in zijn stem. „Ik hoor graag van mensen wat ze bezighoudt, waar ze bezieling van hebben, wat ze leuk vinden en wat ze moeilijk vinden. Dat blijft gewoon fascinerend.” Hij verwijst weer naar het bezoek van de basisschoolleerlingen: „Dat is zo mooi aan het vak van leraren, je krijgt de unieke kans om een jaar of soms langer mee te lopen met die kinderen terwijl ze gevormd worden.” Een brede glimlach verschijnt op zijn gezicht. „Dat is toch geweldig?”


Man moet op woedebeheersingscursus na lekprikken anti-Trump-ballon

Man moet op woedebeheersingscursus na lekprikken Trump-ballon

De ballon/ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

1 UUR

Een Amerikaan moet naar een cursus om zijn woede te beheersen. Dit alles omdat hij afgelopen nummer een grote 'baby-trump-ballon' lekprikte.

De rechter heeft bepaald dat als hij de cursus succesvol tot een einde weet te brengen hij geen verdere straf krijgt opgelegd. Dat staat los van de 3.500 dollar vergoeding die hij moet betalen aan de leverancier van de ballon.

Alabama


GGD adviseert evenementen Zuid-Limburg te schrappen

Amsterdamse kinderopvang zeker twee weken dicht om coronavirus

In Zuid-Limburg wordt aangeraden evenementen af te lasten / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

2 UUR

De GGD Zuid Limburg heeft de gemeenten langs de Duitse grens gevraagd om alle publieksevenementen komend weekeinde af te gelasten.

Het gaat onder meer om uitgestelde carnavalsoptochten. Die waren eerder verschoven vanwege storm, met name afgelopen zondag.

Persconferentie Halsema


Brand in station Parijs na protesten Congolese demonstranten/ANP

Brand in station Parijs na protesten Congolese demonstranten

Volgens de politie staken Congolese demonstranten scooters en vuilnisbakken in brand/ANP

Foto van 'Metro en ANP'

3 UUR

Een deel van het treinstation Gare de Lyon in Parijs is vrijdag ontruimd vanwege een grote brand. Dat heeft de Franse politie bekend gemaakt.

Volgens de politie staken Congolese demonstranten scooters en vuilnisbakken in brand. Zij zijn het niets eens met een optreden van de Congolese artiest Fally Ipupa. De zanger, die vrijdagavond een optreden geeft in Parijs, zou het regime in Congo steunen.

Beelden


Brit zesde coronadode van cruiseschip Diamond Princess

Brit zesde coronadode van Japans cruiseschip, 21 doden in Italië

The Diamond Princess/ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 18:34

Een Britse man die aan boord was van het cruiseschip Diamond Princess is overleden aan het coronavirus, meldde het Japanse persagentschap Kyodo vrijdag. Hij is de eerste Brit die is overleden aan het virus.

Het schip lag aangemeerd in Yokohama in Japan. Zo'n zevenhonderd opvarenden raakten besmet met corona. De Brit is de zesde dode onder de passagiers van het schip. Het schip had zo'n 3700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders. Die zijn inmiddels ook naar huis.

De Diamond Princess ligt sinds begin februari in een Japanse haven. De autoriteiten plaatsten het schip onder quarantaine vanwege de virusuitbraak. Passagiers die het virus niet hebben, mochten het schip na de quarantaineperiode verlaten.


Verhoogde concentratie lood in water op 17 Amsterdamse scholen

Verhoogde concentratie lood in water op 17 Amsterdamse scholen

Bij zeventien Amsterdamse scholen en honderden woningen in de stad is een verhoogde concentratie lood in het water aangetroffen/ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 18:19

Het drinkwater in Nederland staat bekend als een van de beste ter wereld. Toch blijken er nu problemen te zijn in Amsterdam, waar er lood in het water zit.

Bij zeventien Amsterdamse scholen en honderden woningen in de stad is een verhoogde concentratie lood in het water aangetroffen, schrijft wethouder Laurens Ivens (Wonen) aan de gemeenteraad. Concentraties van meer dan 5 microgram lood per liter water wijzen op de aanwezigheid van loden leidingen die vervangen moeten worden.

Een op de negen


Veenendaal gekroond tot de fietsstad van Nederland

Veenendaal gekroond tot de fietsstad van Nederland

„De fietspaden zijn breed, fietsers voelen zich veilig en parkeerplekken zijn goed geregeld."/ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 17:29

Internationaal mag men dan denken dat Amsterdam fietshoofdstad van de wereld - en dus ook Nederland - is, maar de Fietsbond is aan andere mening toegedaan. Veenendaal is gekozen tot Nederlands beste fietsstad van 2020.

In en rond de plaats bij de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei „is het lekker en ontspannen fietsen". „De fietspaden zijn breed, fietsers voelen zich veilig en parkeerplekken zijn goed geregeld", aldus directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond.

Snel, veilig, gezond en duurzaam


Man krijgt taakstraf voor het in brand zetten van konijn
Likeability of3

Man krijgt taakstraf voor het in brand zetten van konijn

De opgelopen verwondingen die Anne had, bleken te zwaar om nog te herstellen en dus overleed ze als gevolg van de brand/ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

VANDAAG, 16:44

Een man die afgelopen jaar in de nacht van 18 op 19 augustus een konijn stal en in de fik stak is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Daarnaast moet hij verplicht behandeld worden door reclassering.

De man heeft een taakstraf van tachtig uur opgelegd gekregen, daarvan zijn er dertig voorwaardelijk. Dit is minder dan er door de officier van justitie geëist werd. Die wilde de man voor dertig dagen (waarvan negentien voorwaardelijk) vastzetten.

Gestolen cadeau


sad
user_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Corona bezorgt beurzen slechtste week sinds financiële crisis

Corona bezorgt beurzen slechtste week sinds financiële crisis

Er vallen negatieve records te noteren. Zo verloor de Amerikaanse Dow Jones nooit eerder zoveel punten op één dag als afgelopen donderdag/ANP

Foto van 'Kasper Hermans'

VANDAAG, 15:49

Het coronavirus heeft niet alleen op de gezondheid van velen mensen invloed, maar ook op de beurs. Als gevolg van het virus slaan de meters wereldwijd rood uit.

Volgens de BBC kregen de beurzen verspreid over heel de aardbol de afgelopen week hun slechtste sinds 2008 te verwerken. Destijds zat de economie middenin de financiële crisis met nog grotere verliezen.

Negatieve records


Likeability of6

Sudoku

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 09:00

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


likelove
user_025c4c0ef950b5c1bb712ce3b6799df36b85ba8a_avataruser_2895189b950331c781bc37ce073361230ac0b69c_avataruser_e873a16bc9365ca54e429854a44c5ab39150346d_avatar

+3


Politie deelt beelden van man die geslachtsdeel toont in trein

Politie deelt beelden van man die geslachtsdeel toont in trein

Foto: ANP

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 14:51

De politie in Amsterdam heeft beelden gedeeld van een jongen die een vrouw in de trein zijn geslachtsdeel heeft laten zien. 

Het voorval vond plaats op 8 december 2019. Zowel dader als slachtoffer stapte op station Amsterdam Zuid op de trein naar Utrecht.

De jongen zou in eerste instantie erg dichtbij de vrouw zijn gaan zitten, waardoor zij zich al gauw ongemakkelijk voelde. Ze probeerde hem te negeren, maar toen ze later toch zijn kant op keek, had hij zijn geslachtsdeel in zijn hand.


Opa bekent schuld na val kleindochter op cruiseschip
Likeability of3

Opa bekent schuld na val kleindochter op cruiseschip

Beeld ter illustratie / Pexels

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 14:34

De man die zijn kleindochter per ongeluk van een cruiseschip liet vallen, heeft de schuld op zich genomen. Hij was in de veronderstelling dat er glas tussen zijn kleindochter en het water zat.

Het meisje van een jaar oud was met haar opa op de elfde verdieping van een cruiseschip toen hij haar in een raam neerzette. De man dacht dat er glas tussen zat, maar dat bleek niet het geval. Het meisje viel naar beneden, een val die haar fataal werd.

Schuld bekend


sad
user_f9f4c06216ea4b998552fadce06c9d81b4cf96ca_avatar

Proces MH17 gaat door met meer hygiëne om corona

Proces MH17 gaat door met meer hygiëne om corona

Het proces in de beveiligde rechtbank op Schiphol gaat door / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 14:04

Het strafproces over het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 begint over een week volgens planning, ondanks de eerste besmettingen in Nederland met het coronavirus.

Er worden wel extra hygiënische maatregelen getroffen rond het monsterproces, waarvoor ruim vierhonderd journalisten uit meer dan twintig landen zich hebben aangemeld. Bij het proces worden ook 65 internationale waarnemers verwacht om de procesgang in de gaten te houden.

Ontsmettingsmiddel


Tweede persoon met coronavirus in Nederland

Vrouw met coronavirus werkt in Amsterdam UMC

In Tilburg en Diemen zijn mensen besmet met her coronavirus / ANP

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 13:01

Het tweede Nederlandse slachtoffer van het coronavirus, een vrouw uit Amsterdam, is werkzaam in Amsterdam UMC, locatie AMC. Dat blijkt uit een interne mail van het ziekenhuis.

De vrouw, die vorige week in de Italiaanse regio Lombardije was, had lichte verschijnselen. Ze werd in het AMC getest en bleek besmet met het coronavirus. Ze werkt in het ziekenhuis, maar niet met patiënten.

De vrouw zit in thuisisolatie in Diemen, maar dat is niet in haar eigen woning, heeft minister Bruins bekendgemaakt. De GGD in Amsterdam onderzoekt met wie de vrouw contact heeft gehad. Ze had geen contact met de man uit Loon op Zand die besmet is.


Om: Hou mogelijke bendeleden Taghi vast

OM: Houd mogelijke bendeleden Taghi vast

Zware bewaking tijdens het proces / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 12:49

Het Openbaar Ministerie heeft er vrijdag bij de rechtbank op aangedrongen alle verdachten in het proces Marengo, omtrent de vermeende liquidatiebende van Ridouan Taghi, in voorarrest te houden.

Het OM deed dat in reactie op verzoeken van advocaten van een aantal verdachten, die vinden dat hun cliënten hun proces in vrijheid moeten kunnen afwachten. Meerdere verdachten zitten al zo'n twee jaar vast.

Megaproces


Airbnb helpt gemeenten rondom illegale verhuur

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 11:34

Zomaar je huis verhuren via Airbnb is er niet meer bij. De website gaat gemeenten namelijk helpen om illegale verhuur en overlast tegen te gaan.

Zo worden onder meer advertenties van verhuurders zonder registratienummer verwijderd. Dat heeft medeoprichter van Airbnb Nathan Blecharczyk bekendgemaakt. Gemeenten kunnen zo beter handhaven op illegale verhuur en overlast.

Airbnb kondigt ook aan dat er een overlastmeldlijn komt, dat in alle gemeenten toeristenbelasting gaat worden betaald en dat het data gaat delen met gemeenten.


ProRail wil passagierstreinen in GreenDeal EU

ProRail wil passagierstreinen in GreenDeal EU

ProRail wil passagierstreinen in GreenDeal EU/ ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 10:24

ProRail vraagt de Europese Unie om te investeren in het Europese spoornetwerk en reizigerstreinen op te nemen in de Green Deal, de plannen van klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans. Goederentreinen zijn al opgenomen in de klimaatplannen van de EU.

Als reizigers binnen Europa vaker voor de trein kiezen in plaats van voor het vliegtuig, bespaart dat volgens ProRail 2 tot 8 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. „Inzet op een goed functionerend Europees spoornetwerk kan een substantiële bijdrage leveren aan het klimaatbeleid", aldus een woordvoerder van ProRail.

Beter samenwerken


Auto zonder bestuurder slaat over kop bij Barneveld

Auto 'zonder bestuurder' slaat over kop bij Barneveld

De passagier beweerde echt niet de bestuurder te zijn / Pexels

Foto van 'Metro'

VANDAAG, 09:54

Een ongeluk in de buurt van Barneveld vannacht is op z'n minst curieus te noemen. De auto die over de kop sloeg, had namelijk geen bestuurder aan boord.

Hulpdiensten werden vannacht opgeroepen om een auto die van de weg was geraakt in de plaats De Valk. De wagen was over de kop geslagen, meldt het Barnevelds Dagblad. Op de plek van het ongeluk troffen de hulpdiensten echter alleen iemand aan in de passagiersstoel.

Niet de bestuurder


Rustig in gemeente waar coronaviruspatiënt woont

Rustiger in gemeente waar coronaviruspatiënt woont

In Loon op Zand komen mensen vandaag minder op straat / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 09:34

In het Brabantse Loon op Zand is het vrijdagochtend rustig op straat. Het is de plaats waar de 56-jarige man woont die besmet is met het coronavirus.

De man ligt op dit moment in het ziekenhuis in Tilburg, waar hij in quarantaine is.

Terughoudend


Coronavirus in steeds meer Europese landen

Coronavirus in steeds meer Europese landen

Coronavirus in steeds meer Europese landen / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 09:14

In verschillende delen van de wereld worden nieuwe meldingen gemaakt van het coronavirus. Onder andere in Nieuw-Zeeland, Litouwen, Nigeria en Wit-Rusland maakten gevallen bekend.

Het eerste geval in Nieuw-Zeeland is een persoon van in de 60 die eerder in Iran was, zei het ministerie van Volksgezondheid vrijdag. De patiënt wordt behandeld in een ziekenhuis in Auckland. Het is onduidelijk of het om een man of vrouw gaat.

Ook in Nederland werd het virus vastgesteld: een man uit Loon op Zand ligt in quarantaine in een Tilburgs ziekenhuis omdat hij het virus heeft.