Metro
Metro Nieuws 29 nov 2019 / 05:15 uur

Grootste zorg jongeren is milieuvervuiling

Ook op deze vrijdag staat weer een klimaatstaking gepland, waar veel jongeren in meelopen. Niet heel gek dus dat milieuvervuiling precies datgene is waar jongvolwassenen zich het meeste zorgen over maken.

Het gaat de goede kant op met ons land, vinden de meeste jongeren (18-25 jaar). Maatschappelijke kwesties als criminaliteit, de multiculturele samenleving, de bevolkingsdichtheid en de mentaliteit in Nederland ervaren ze niet als een groot probleem, wat ze wel erg vinden, is milieuvervuiling, zo meldt het CBS op basis van het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019 dat vrijdag is uitgekomen.

Begin 2018 telde Nederland bijna 4,9 miljoen jongeren tot 25 jaar. Deze jongvolwassenen is in 2018 gevraagd hoe zij vinden dat het gaat met Nederland en hoe zij denken over vijf maatschappelijke kwesties. Ongeveer 7 op de 10 waren optimistisch en vonden dat het een beetje of duidelijk de goede kant opgaat met Nederland. Van de mensen van 25 jaar of ouder had 60 procent deze mening.

Jongeren beschouwen milieuvervuiling met 45 procent het vaakst als een groot of een heel groot probleem, meer dan bijvoorbeeld criminaliteit.

Hoe jonger, hoe positiever?

Jongvolwassenen staan over het algemeen een stuk positiever tegenover maatschappelijke kwesties dan 25-plussers. Zo vond 30 procent van de jongeren criminaliteit een (heel) groot probleem, tegenover ongeveer de helft van de oudere groep. Een vijfde van de jongeren vond de bevolkingsdichtheid een (heel) groot probleem, tegenover ruim een kwart van de rest van de bevolking. Ook de multiculturele samenleving en de mentaliteit in Nederland werden door jongeren minder vaak als een (heel) groot probleem ervaren dan door personen van 25 jaar of ouder.

De groep van 18 tot 22 jaar was over het algemeen optimistischer over hoe het met Nederland gaat dan jongeren van 22 tot 25 jaar. Daarnaast vonden jonge mannen vaker dat het de goede kant op gaat met Nederland dan jonge vrouwen. De bevolkingsdichtheid, de multiculturele samenleving en de mentaliteit in Nederland was voor 22- tot 25‑jarigen vaker een probleem dan voor de 18- tot 22‑jarigen. Er was op deze punten geen verschil tussen jonge mannen en vrouwen. Milieuvervuiling werd in 2018 door ruim de helft van de jonge vrouwen als een (heel) groot probleem gezien. Jonge mannen maakten zich daar minder druk over, van hen vond 38 procent milieuvervuiling een groot of een heel groot probleem. Het aandeel jonge vrouwen en mannen dat milieuvervuiling geen probleem vond, is ongeveer even groot.

Reageer op artikel:
Grootste zorg jongeren is milieuvervuiling
Sluiten