In het nieuws

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Het Europees Parlement in de plenaire zaal in Straatsburg. / Lex van Lieshout | ANP

Foto van 'Erik Jonk'

10 OKT 2019

Oude bekenden en nieuwe Nederlandse gezichten zijn onlangs begonnen als lid van het Europees Parlement (EP). Zij werden dit voorjaar door Nederlandse stemmers gekozen tijdens de Europese Verkiezingen en gaan nu over grensoverschrijdende onderwerpen.

Wie zijn zij en wat doen ze precies bij de Europese Unie? Tussen de vragen door zie je 26 Nederlanders die zetels in het EP 'bemannen'.

Echte werk begonnen

Wanneer zijn de Europarlementariërs precies begonnen en hoe lang duurt hun termijn?

De leden van het Europees Parlement zijn eind mei gekozen door de inwoners van de EU. Op 2 juli namen zij hun zetels officieel in voor de komende vijf jaar en na de zomer is het échte werk begonnen.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Agnes Jongerius. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Anja Hazekamp. / Partij voor de Dieren

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Annie Schreijer - Pierik. / CDA

Hun partijen heten anders dan in Nederland. Zo maakt de grootste fractie, de zes leden van de PvdA, deel uit van de S&D-fractie. Hoe zit dat precies?

De Nederlandse politieke partijen heten nog steeds hetzelfde, maar ze zijn in het Europees Parlement aangesloten bij een politieke fractie. Deze fracties zijn een soort politieke families waar bijvoorbeeld de sociaaldemocraten (S&D) of de groenen in samenwerken. De politieke families bepalen gezamenlijk hun standpunt op allerlei onderwerpen en kunnen zo een vuist maken tegenover andere fracties. Er zijn zeven van dit soort fracties in het Europees Parlement. Het kan voorkomen dat meerdere partijen uit één land in dezelfde fractie zitten. CDA, ChristenUnie en 50PLUS zijn bijvoorbeeld samen onderdeel van de EVP. VVD en D66 maken deel uit van Renew Europe en Forum voor Democratie en de SGP zitten in de ECR. In de zaal van het Europees Parlement zitten leden ook niet bij elkaar op nationaliteit, maar op politieke kleur.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Bas Eickhout. / GroenLinks

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Bert Jan Ruissen. / SGP

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Caroline Nagtegaal. / VVD

Tweede Kamer zou ervan dromen

Kun je het Europees Parlement qua werk vergelijken met onze Tweede Kamer?

In zekere zin wel. De leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement zijn direct gekozen door de kiezer. Beide parlementen nemen beslissingen die effect hebben op het dagelijks leven. Maar sommige bevoegdheden verschillen. Zo kan het Europees Parlement geen nieuwe wetten voorstellen. Dat mag enkel het dagelijks bestuur van de EU doen, de Europese Commissie. Maar het Parlement heeft wel het recht om wijzigingen aan te brengen in wetsvoorstellen en er wordt geen wet van kracht in Brussel zonder dat het Europees Parlement ermee akkoord gaat. Op dit moment worden de nieuwe eurocommissarissen van de Europese Commissie van Ursula Von der Leyen bevraagd door het EP. De Europarlementariërs oordelen over iedere individuele eurocommissaris of hij of zij wel capabel genoeg is om zo’n belangrijke functie te vervullen. De Tweede Kamer kan alleen maar dromen om dit ook te doen met ministers van een nieuw Nederlands kabinet.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Dirk Jan Eppink. / Forum voor Democratie

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Esther de Lange. / CDA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Jan Huitema. / VVD

In de bankjes van het EP ontbreekt de voor de meeste Nederlanders bekende Frans Timmermans. Wat doet hij dan binnen de Europese Unie?

Frans Timmermans was tijdens de Europese verkiezingen lijsttrekker voor de PvdA. Veel Nederlanders spraken hun vertrouwen in hem uit. Toch heeft hij zijn zetel niet ingenomen. Dit komt omdat hij door de Nederlandse regering is voorgedragen als Eurocommissaris. Elke EU-lidstaat draagt één lid van de Europese Commissie voor. De functie van Eurocommissaris is uiteraard niet te combineren met een plek in het Europees Parlement. De zetel van Timmermans is dus overgegaan naar de volgende op de lijst van de PvdA, Lara Wolters.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Frans Timmermans wacht een belangrijke klimaatopdracht. / Stephanie Lecocq | EPA

Waarom vergadert de Europese Unie in Brussel in België, maar soms ook in Straatsburg in Frankrijk?

De Franse stad Straatsburg is ooit aangewezen als vergaderlocatie van het Europees Parlement. Deze stad heeft een belangrijke symbolische betekenis voor de EU omdat hier in de Tweede Wereldoorlog zwaar gestreden is om het grondgebied. Later is deze stad in het verdrag dat de inrichting van de EU regelt officieel aangewezen als vestigingsplaats van het Europees Parlement. Maar omdat de instellingen van de EU die het Europees Parlement moet controleren in Brussel zetelen, vergadert het Parlement in de praktijk een groot deel van de maand in die stad.

Dit is een vreemde situatie waarin er veel op en neer gereisd wordt. Dit roept veel weerstand op, ook binnen het Europees Parlement zelf. De meeste Europarlementariërs willen dat het Parlement definitief in Brussel óf in Straatsburg zit. Helaas mag het Europees Parlement hier niet over beslissen. Om het verhuizen te stoppen moet het verdrag gewijzigd worden. Dat kan alleen gedaan worden met instemming van alle lidstaten van de EU. Rutte zal dus om tafel moeten met Macron, Orbán en de andere premiers om deze beslissing te nemen. Tot die tijd moet het Europees Parlement pendelen tussen België en Frankrijk.ijk.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Jeroen Lenaers. / CDA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Kati Piri. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Kim van Sparrentak. / GroenLinks

Hoeveel parlementsleden heeft ‘Europa’ eigenlijk?

Europa heeft vele verschillende parlementen. De Europese Unie heeft er maar één: het Europees Parlement met haar 751 leden. Van al die leden zijn er, zoals op de foto’s op deze pagina’s te zien, 26 afgevaardigden uit Nederland.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Lara Wolters. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Liesje Schreinemacher. / VVD

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Malik Azmani. / VVD

Zetels op basis van aantal inwoners

26 parlementsleden op een totaal van 751 lijkt niet zo veel. Betekent dat ook dat Nederland relatief weinig invloed kan uitoefenen in Europa?

Dat lijkt weinig op het geheel, maar de zetels worden toegewezen aan de landen met een verdeelsleutel op basis van de grootte van de bevolking van een land. Nederland heeft 17 miljoen inwoners, op 513 miljoen in de hele EU. Dat is iets meer dan 3 procent en 26 zetels is ook iets meer dan 3 procent van 751. Denk daarbij ook dat Europarlementariërs uit één land bijna nooit als groep hetzelfde stemmen. Het komt bijna nooit voor dat alle Fransen of Duitsers hetzelfde willen. De meningen van de politieke partijen over wat het beste is voor de EU verschillen veel van elkaar. Zo is het natuurlijk in alle lidstaten. Je kunt je indenken dat D66 en Forum voor Democratie het niet vaak met elkaar eens zijn over welke kant het op moet met in de EU. Daarnaast heeft Nederland natuurlijk een stem in de Raad van Ministers van de Europese Unie die samen met het Europees Parlement de besluiten neemt over Europese wetgeving.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Mohammed Chahim. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Paul Tang. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Peter van Dalen. / ChristenUnie

De partijen van sommige parlementsleden zijn bepaald geen voorstander van de Europese Unie. Toch gaan zij erover. Is dat niet raar?

Dat is het mooie van democratie. Door zich verkiesbaar te stellen voor het Europees Parlement streven deze politici ernaar om de Europese Unie van binnenuit te veranderen en beter aan te laten sluiten bij hun gedachtengoed.  Het Parlement is zo een afspiegeling van de politieke voorkeuren die er in Europa leven.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Rob Rooken. / Forum voor Democratie

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Rob Roos. / Forum voor Democratie

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Samira Rafaela. / D66

Wat betekent het toekomstig vertrek van de Britten uit de Europese Unie?

Voor het Europees Parlement betekent het dat van de ene op de andere dag 73 leden het Parlement moeten verlaten. Want als een land geen lid meer is van de EU heeft het ook geen vertegenwoordigers meer in het Parlement. Toch worden de stoelen waar de Britten op zaten niet uit de zaal gehaald. Een deel wordt herverdeeld over de huidige lidstaten, zo krijgt Nederland er na de brexit drie zetels bij (VVD, PVV en Forum voor Democratie). Een ander deel wordt in reserve gehouden. Deze zijn bedoeld voor mogelijke nieuwe lidstaten.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Sophie in 't Veld. / D66

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Tineke Strik. / GroenLinks

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Toine Manders. / 50PLUS

Belangrijke klus Timmermans

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die onze Europarlementariërs de komende tijd voor de kiezen krijgen?

De nieuwe Europese Commissie die naar verwachting in november zal aantreden, heeft al een aantal prioriteiten bekendgemaakt. Zo wil zij gaan werken aan een Green Deal voor de EU, een klimaatakkoord op Europees niveau. Dit zal onder leiding van onze eigen Frans Timmermans gaan gebeuren. In 2020 zal er ook een besluit moeten vallen over de Europese begroting voor de komende zeven jaar. Hierin zal worden vastgelegd hoeveel geld er beschikbaar zal zijn voor zaken als landbouwsubsidies, wetenschapsgeld etcetera. Daarnaast is er een aantal onderwerpen die al langer spelen en die ook de komende jaren relevant blijven. Denk bijvoorbeeld aan migratie: nog steeds komen er mensen op rubberbootjes naar de EU en riskeren ze hun leven op de Middellandse Zee. Europa blijft gezamenlijk werken aan een oplossing. En ook de mondiale handelsoorlog met de VS en China zal hoog op de politieke Europese agenda blijven.

Britten weg is pas het begin

Tot slot: Mochten de Britten toch tot een deal komen met de EU dan moet het Europees Parlement deze deal goedkeuren. Maar dit is pas het begin. Na de Brexit moeten het Verenigd Koninkrijk en de EU een nieuw handelsverdrag sluiten en onderhandelen over de nieuwe relaties.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Tom Berendsen. / CDA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Vera Tax. / PvdA

** Met medewerking van Koen Blankenstijn.

*** Vanaf 15 oktober stelt Metro in vier portretten/interviews nieuwe parlementsleden aan je voor. Van dinsdag tot en met donderdag lees over ontmoetingen – in Straatsburg – met Malik Azmani, Kim van Sparrentak, Rob Rooken en Lara Wolters.


Elfstedentocht: Gjit it oait noch oan?

Elfstedentocht: Gjit it oait noch oan?

Schaatsers doorkruisen Hindeloopen in 1954.

Foto van 'Amarins de Boer'

1 UUR

De Elfstedentocht hóórt bij ons land, vindt schrijver Bas Sleeuwenhoek. Maar komt-ie er ooit nog?

Als het moet, kan over 36 uur de Elfstedentocht worden gehouden. Draaiboeken liggen altijd klaar, rayonhoofden staan steevast paraat. Dat zijn de mensen die wakken dichten met plastic, veegauto’s bouwen en geloven in de invloed van de maan op het weer. Ze zijn opgegroeid met ijs en veel strenge winters.

Er is alleen een (kleine) maar: steeds meer van die ‘ijsmeesters’ gaan met pensioen. Als je zeventig bent, moet je stoppen. Reden voor Bas Sleeuwenhoek (52) om de verhalen van deze „markante figuren” op te tekenen. Hij schreef het boek IJsmeester, mannen achter de schermen van de Elfstedentocht.


We zijn een stuk creatiever geworden als het om kerstkaarten gaat. / Getty Images

Kerstkaarten ieder jaar creatiever én persoonlijker

Kerstkaarten ieder jaar creatiever én persoonlijker

Foto van 'Demi Schoenmakers'

1 UUR

Een kerstkaart is dé manier om elkaar het ultieme kerstgevoel te bezorgen. Ook al worden er ieder jaar minder kerstkaarten verstuurd, we zijn wel een stuk creatiever geworden.

Het aantal kerstkaarten dat we versturen daalt ieder jaar. De oorzaak? Steeds meer mensen sturen een kerstgroet via de mail of sociale media. Dat de papieren variant aan populariteit verliest, vinden veel mensen jammer. Zo ook Jikkie Has: „Kerst is een tijd voor verbinding en een kerstkaart is een heel warm gebaar”, zegt ze. „Ik denk dat ik vroeger ruim 25 kerstkaarten kreeg, nu nog maar 10. Daardoor ging ik zelf ook steeds minder kaarten sturen. Uiteindelijk werden het zelfs appjes.”

Foto’s


Klanten doen kerstboodschappen in de Jumbo supermarkt.
Likeability of5

Supermarkten bezorgd om kerstacties boeren

Klanten doen kerstboodschappen in de Jumbo supermarkt. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De supermarkten maken zich zorgen over aangekondigde acties waarbij mogelijk distributiecentra worden geblokkeerd.

Boeren van de actiegroep Farmers Defence Force kondigden dit donderdag aan als een van de acties in verband met de stikstofcrisis en PFAS-normen.

Platleggen


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Klaas Dijkhof.

VVD'er Dijkhoff stopt uitbetaling wachtgeld

Klaas Dijkhof . / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft de uitbetaling van zijn omstreden wachtgeld laten stopzetten. Binnen een kwartiertje was het geregeld, aldus een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van RTL over de kwestie.

Eerder deze week bestond er nog onduidelijkheid of dat wel kon. Dijkhoff had gezegd af te zien van de toelage na alle ophef die daarover was ontstaan, maar ook over onterechte reiskostenvergoedingen die hij ontving.

Terugstorten


Dikste man ter wereld verliest 334 kilo

Dikste man ter wereld verliest 334 kilo

Juan Pedro Franco | Foto: Gabriela Acosta & Nación Imago

Foto van 'Quincy Brouwer'

GISTEREN

De Mexicaanse Juan Pedro Franco (35) woog op zijn dieptepunt 595 kilo en kwam daarmee in het Guinness Book of Records.  

De morbide obese man woog in 2016 nog 595 kilo. Zijn veel te hoge gewicht kwam mede doordat hij al acht jaar lang in bed lag. Franco kon niet lopen en zelfs nauwelijks bewegen vanwege zijn gigantische overgewicht. Daarom was hij afhankelijk van de zorg van zijn familie. Naast zijn overgewicht lijdt de Mexicaan ook nog eens aan diabetes type 2.

Franco was zijn overgewicht zat, en besloot af te vallen. Dat deed hij niet zonder succes. Momenteel weegt de man ‘nog maar’ 261 kilo. Hij is nog steeds te zwaar, maar Franco is al meer dan de helft van zijn gewicht kwijt. Daarmee is hij goed op weg naar een gezond leven. Om deze progressie te boeken heeft de Mexicaan drie operaties ondergaan.  Maar daarmee is hij er nog lang niet. Om zijn streefgewicht van ongeveer honderddertig kilo te bereiken, moet hij nog een keer onder het mes.


De Mercedes-Benz waarin Adolf Hitler zich liet rondrijden.
Likeability of3

Auto Hitler in Nederland voor tentoonstelling

De Mercedes-Benz waarin Adolf Hitler zich liet rondrijden. / AFP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De Mercedes-Benz waarin Adolf Hitler zich in zijn jaren als nazileider liet rondrijden, is in Nederland. Het voertuig is een van de topstukken in de tentoonstelling Hij of ik. Een Canadees en een Duitser, die begin volgend jaar in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest opengaat.

De auto, particulier bezit van een Brit, is nu al in Nederland omdat de expositie rondom de topstukken wordt opgebouwd. Behalve de Mercedes van Hitler laat het museum onder meer ook een Duitse V1 en een Duitse tank (de Königstiger) zien.

57 exemplaren


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Informatie op een perronbord van Utrecht Centraal.
Likeability of3

Treinreizigers even vaak op tijd als vorig jaar

Informatie op een perronbord van Utrecht Centraal. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Het afgelopen jaar kwamen NS-treinreizigers in 92,6 procent van alle treinritten op tijd aan. Dat wil zeggen: met minder dan vijf minuten vertraging.

Daarmee heeft NS de punctualiteit op hetzelfde historisch hoge niveau weten te houden als een jaar eerder. Op de hogesnelheidslijn (hsl) ligt het cijfer nog altijd een stuk lager: gemiddeld is 83,4 procent van de binnenlandse reizigers op tijd, een fractie beter dan in 2018.

Spanning op de bovenleiding


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Ook verbod discriminatie handicap en geaardheid in Grondwet
Likeability of6

Ook verbod discriminatie handicap en geaardheid in Grondwet

Ook verbod discriminatie handicap en geaardheid in Grondwet. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

In de Tweede Kamer pleit een ruime meerderheid voor uitbreiding van het ‘non-discriminatiebeginsel’. Aan het artikel zou discriminatie wegens ‘handicap of seksuele gerichtheid’ moeten worden toegevoegd.

Deze initiatiefwet van D66, GroenLinks en de PvdA ontving donderdag in de Kamer voornamelijk positieve reacties. Het voorstel werd al in 2010 ingediend en pas donderdag voor het eerst behandeld.

Betere waarborg


like
user_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avataruser_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Likeability of6

Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


likelove
user_025c4c0ef950b5c1bb712ce3b6799df36b85ba8a_avataruser_2895189b950331c781bc37ce073361230ac0b69c_avataruser_e873a16bc9365ca54e429854a44c5ab39150346d_avatar

+3


Ook rookruimtes buiten horeca eerder dicht
Likeability of5

Ook rookruimtes buiten horeca eerder dicht

Ook rookruimtes buiten horeca eerder dicht. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Rookruimtes in openbare gebouwen en bij bedrijven moeten eerder sluiten. Die in openbare gebouwen scholen moeten al in 2021 dicht.

De rookruimtes in het bedrijfsleven volgen een jaar later. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws.

De rookruimtes in de horeca moeten in opdracht van de rechter nu al sluiten, al krijgt de horeca daarvoor van verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis nog tot komend voorjaar de tijd.


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Kees Tol: Laaggeletterdheid is een verborgen probleem

Kees Tol met ex-laaggeletterden Graddie en Johan. / Stichting Lezen & Schrijven

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. En 24 procent van de 15-jarigen loopt risico om laaggeletterd te worden. 

Het zijn cijfers die er niet om liegen. Maar de situatie omtrent laaggeletterdheid is dan ook alarmerend, waarschuwt de Stichting Lezen & Schrijven. De nieuwe ambassadeur, Kees Tol, moet zorgen voor meer aandacht voor de problematiek.

Presentator


Sebastian Kruis (PVV) tijdens een vergadering van de gemeenteraad.
Likeability of3

Commotie in raadszaal na gebruik woord 'neger'

Sebastian Kruis (PVV) tijdens een vergadering van de gemeenteraad. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Woensdag sprak Sebastian Kruis (PVV) tijdens een debat over racisme en mogelijke discriminatie bij de politie, meerdere keren het woord ‘neger’ uit. Dat leidde tot commotie in de raadszaal.

Dit tot schrik van andere politieke partijen in de zaal. Een bezoeker op de tribune verliet geschokt de zaal. Kruis werd door de commissievoorzitter tot de orde geroepen, maar vervolgens liet ook Arjen Dubbelaar (groep de Mos) van zich horen. „’Neger’ is een gewoon Nederlands woord”, zei hij. Dubbelaar vervolgde zijn relaas door te stellen dat het woord gewoon in de Dikke van Dale staat.

Onacceptabel


dislikelike
user_d58fd55676c08bf3c5a4e1152b8c673771cb4dc7_avataruser_03d8514fc8bba201bd3462966e8c618da072b07b_avataruser_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Vliegverkeer Eindhoven Airport weer op gang na dichte mist
Likeability of3

Vliegverkeer Eindhoven Airport weer op gang na dichte mist

Vliegverkeer Eindhoven Airport weer op gang na dichte mist. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

In Eindhoven is het vliegverkeer na de dichte mist van donderdagochtend weer op gang gekomen. Op Eindhoven Airport waren aan het begin van de de dag geen start- en landingen mogelijk.

Door de dichte mist lag het vliegverkeer stil. „Het ziet er nu veel beter uit. De vluchten komen en gaan weer bijna helemaal volgens schema”, liet een woordvoerder van de luchthaven weten.

2000 reizigers


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Likeability of3

Boeren dreigen met lege winkels tijdens kerst door actie

Afbeelding ter illustratie. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Als het aan de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) ligt, wordt het een karige kerst. De groep is bezig met de voorbereiding van een grote landelijke blokkade. 

Door de actie, een week voor kerst, zou de ‘complete voedselvoorziening’ lamgelegd worden, schrijft de Leeuwarder Courant

Verschillende acties


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Likeability of3

Cadeautje voor Greta Thunberg: ezel als vervoermiddel

Greta Thunberg kwam dinsdag per catamaran aan in Lissabon. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Hoe je écht klimaatvriendelijk naar de Spaanse hoofdstad afreist om de klimaattop bij te wonen? Op een ezeltje, natuurlijk. 

Greta Thunberg kreeg het dier dinsdag daarom als cadeau aangeboden van een religieuze buurtvereniging uit de Spaanse stad Talavera de la Reina. „Onze voorouders gebruikten dit meest klimaatvriendelijke vervoermiddel al.”

Brief aan Zweedse


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Songfestival probeert woekerprijzen tickets tegen te gaan

Chantal Janzen is een van de drie presentatoren van het festival. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Tickets voor het Eurovisiesongfestival worden alleen op naam verkocht. Daarmee wil de organisatie voorkomen dat de kaarten tegen woekerprijzen kunnen worden doorverkocht.

Kopers mogen bovendien maar maximaal vier kaartjes per persoon bestellen. Bij de ingang van Ahoy in Rotterdam, waar het liedjesfestijn volgend jaar wordt gehouden, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Komt de naam op de kaart niet overeen met de persoon, dan mag die niet naar binnen.

Goedkoper dan Tel Aviv


Likeability of5

Onderzoekers testen anticonceptiepil die een maand werkt

De maandpil zou ongeveer zo groot zijn als een visolietablet. Afbeelding ter illustratie. / Unsplash

Foto van 'Elselotte Smink'

GISTEREN

Ongetwijfeld is het, naast een pil voor mannen, een droom voor veel pilslikkende vrouwen. Niet meer elke dag moeten denken aan de anticonceptiepil, maar slechts een keer per maand een pil te moeten slikken. 

Amerikaanse onderzoekers testen momenteel zo’n maandelijkse pil. Die zou wekenlang in de maag blijven zitten en geeft de hormonen die een zwangerschap voorkomen, gedoseerd af. Dat schrijft de BBC.

Meer controle


like
user_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Code geel om dichte mist: oppassen geblazen op de weg

Afbeelding ter illustratie. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Donderdagochtend hangt er dichte mist. Het KNMI heeft daarom voor het hele land, behalve voor de Waddeneilanden, code geel afgegeven. 

Het wordt aangeraden om de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

Druk op de weg


Likeability of6

Machinist Jasper schrijft mét lach en zonder filters

Machinist Jasper Wijker voor CS / Joost Wouters

Foto van 'Iris Hermans'

GISTEREN

Jasper Wijker is machinist slash meester slash alleenstaand vader. Én schrijver van De Meester, waarvan zijn eerste bundel volgende week wordt gelanceerd, met daarin verhalen over zijn treinbelevenissen, spoorfamilie en Rosa.

‘Goedemorgen meester!’ Een begroeting die niet alleen dagelijks door schoollokalen galmt, maar ook klinkt op stations en in de trein. „Zo worden we door collega’s aangesproken. Het stamt nog uit het stoomtijdperk, toen de machinist de stoker opleidde tot machinist.” En zijn boek heet trouwens ook zo, vertelt machinist Jasper Wijker (29). Hij zit op zijn vrije dag even niet aan de koffie, wat normaal toch wel echt ‘het machinistendrankje’ is, maar aan een watertje en zijn uniform heeft hij verruild voor jeans en een shirt. Met een jongensachtig enthousiasme vertelt hij in de personeelsruimte op spoor 2 van Amsterdam CS over zijn bundel ‘De Meester’, dat vol verhalen zit uit de dagelijkse praktijk van hem als machinist, en ook als alleenstaand vader. Hij heeft bijna de fulltime zorg over zijn dochter Rosa, net vijf geworden en over wie hij vol vaderliefde praat én schrijft. Zo zat hij vorige week nog wat te klooien voor haar traktatie op school. „Het werden zakjes met felgekleurde snoepjes... Unicorn-keutels dus, ze vindt alles mooi van eenhoorns.”

Hoewel er niets van te merken is, vindt hij het best spannend, zo’n interview. Is ook geen dagelijkse kost voor hem, met een lach: „Ik heb zelfs zweethanden!” Het doet hem terugdenken aan zijn eerste keer, die hij nog als de Bevrijdingsdag van gisteren herinnert. Het was 5 mei 2014 en op het traject Amsterdam-Zwolle werd hij, onder twee toeziende ogen van zijn mentor, in het diepe gegooid. Ondanks misschien wat transpiratiedruppels op de rij-remhendel, ging die allereerste rit goed en in de jaren erna heeft hij het besturen zich helemaal meester gemaakt. Terwijl op spoor 2 het kenmerkende fluitje klinkt en de Intercity zuidwaarts vertrekt, vertelt Wijker over zijn leven vóór het spoor, waarin de Uitgeester geen idee had wat hij wilde worden, ‘later als hij groot was.’


likelove
user_63b7267cc5a230542b7b58f9cd02ae61e5e960d2_avataruser_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar