In het nieuws

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Het Europees Parlement in de plenaire zaal in Straatsburg. / Lex van Lieshout | ANP

Foto van 'Erik Jonk'

10 OKT 2019

Oude bekenden en nieuwe Nederlandse gezichten zijn onlangs begonnen als lid van het Europees Parlement (EP). Zij werden dit voorjaar door Nederlandse stemmers gekozen tijdens de Europese Verkiezingen en gaan nu over grensoverschrijdende onderwerpen.

Wie zijn zij en wat doen ze precies bij de Europese Unie? Tussen de vragen door zie je 26 Nederlanders die zetels in het EP 'bemannen'.

Echte werk begonnen

Wanneer zijn de Europarlementariërs precies begonnen en hoe lang duurt hun termijn?

De leden van het Europees Parlement zijn eind mei gekozen door de inwoners van de EU. Op 2 juli namen zij hun zetels officieel in voor de komende vijf jaar en na de zomer is het échte werk begonnen.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Agnes Jongerius. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Anja Hazekamp. / Partij voor de Dieren

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Annie Schreijer - Pierik. / CDA

Hun partijen heten anders dan in Nederland. Zo maakt de grootste fractie, de zes leden van de PvdA, deel uit van de S&D-fractie. Hoe zit dat precies?

De Nederlandse politieke partijen heten nog steeds hetzelfde, maar ze zijn in het Europees Parlement aangesloten bij een politieke fractie. Deze fracties zijn een soort politieke families waar bijvoorbeeld de sociaaldemocraten (S&D) of de groenen in samenwerken. De politieke families bepalen gezamenlijk hun standpunt op allerlei onderwerpen en kunnen zo een vuist maken tegenover andere fracties. Er zijn zeven van dit soort fracties in het Europees Parlement. Het kan voorkomen dat meerdere partijen uit één land in dezelfde fractie zitten. CDA, ChristenUnie en 50PLUS zijn bijvoorbeeld samen onderdeel van de EVP. VVD en D66 maken deel uit van Renew Europe en Forum voor Democratie en de SGP zitten in de ECR. In de zaal van het Europees Parlement zitten leden ook niet bij elkaar op nationaliteit, maar op politieke kleur.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Bas Eickhout. / GroenLinks

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Bert Jan Ruissen. / SGP

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Caroline Nagtegaal. / VVD

Tweede Kamer zou ervan dromen

Kun je het Europees Parlement qua werk vergelijken met onze Tweede Kamer?

In zekere zin wel. De leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement zijn direct gekozen door de kiezer. Beide parlementen nemen beslissingen die effect hebben op het dagelijks leven. Maar sommige bevoegdheden verschillen. Zo kan het Europees Parlement geen nieuwe wetten voorstellen. Dat mag enkel het dagelijks bestuur van de EU doen, de Europese Commissie. Maar het Parlement heeft wel het recht om wijzigingen aan te brengen in wetsvoorstellen en er wordt geen wet van kracht in Brussel zonder dat het Europees Parlement ermee akkoord gaat. Op dit moment worden de nieuwe eurocommissarissen van de Europese Commissie van Ursula Von der Leyen bevraagd door het EP. De Europarlementariërs oordelen over iedere individuele eurocommissaris of hij of zij wel capabel genoeg is om zo’n belangrijke functie te vervullen. De Tweede Kamer kan alleen maar dromen om dit ook te doen met ministers van een nieuw Nederlands kabinet.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Dirk Jan Eppink. / Forum voor Democratie

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Esther de Lange. / CDA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Jan Huitema. / VVD

In de bankjes van het EP ontbreekt de voor de meeste Nederlanders bekende Frans Timmermans. Wat doet hij dan binnen de Europese Unie?

Frans Timmermans was tijdens de Europese verkiezingen lijsttrekker voor de PvdA. Veel Nederlanders spraken hun vertrouwen in hem uit. Toch heeft hij zijn zetel niet ingenomen. Dit komt omdat hij door de Nederlandse regering is voorgedragen als Eurocommissaris. Elke EU-lidstaat draagt één lid van de Europese Commissie voor. De functie van Eurocommissaris is uiteraard niet te combineren met een plek in het Europees Parlement. De zetel van Timmermans is dus overgegaan naar de volgende op de lijst van de PvdA, Lara Wolters.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Frans Timmermans wacht een belangrijke klimaatopdracht. / Stephanie Lecocq | EPA

Waarom vergadert de Europese Unie in Brussel in België, maar soms ook in Straatsburg in Frankrijk?

De Franse stad Straatsburg is ooit aangewezen als vergaderlocatie van het Europees Parlement. Deze stad heeft een belangrijke symbolische betekenis voor de EU omdat hier in de Tweede Wereldoorlog zwaar gestreden is om het grondgebied. Later is deze stad in het verdrag dat de inrichting van de EU regelt officieel aangewezen als vestigingsplaats van het Europees Parlement. Maar omdat de instellingen van de EU die het Europees Parlement moet controleren in Brussel zetelen, vergadert het Parlement in de praktijk een groot deel van de maand in die stad.

Dit is een vreemde situatie waarin er veel op en neer gereisd wordt. Dit roept veel weerstand op, ook binnen het Europees Parlement zelf. De meeste Europarlementariërs willen dat het Parlement definitief in Brussel óf in Straatsburg zit. Helaas mag het Europees Parlement hier niet over beslissen. Om het verhuizen te stoppen moet het verdrag gewijzigd worden. Dat kan alleen gedaan worden met instemming van alle lidstaten van de EU. Rutte zal dus om tafel moeten met Macron, Orbán en de andere premiers om deze beslissing te nemen. Tot die tijd moet het Europees Parlement pendelen tussen België en Frankrijk.ijk.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Jeroen Lenaers. / CDA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Kati Piri. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Kim van Sparrentak. / GroenLinks

Hoeveel parlementsleden heeft ‘Europa’ eigenlijk?

Europa heeft vele verschillende parlementen. De Europese Unie heeft er maar één: het Europees Parlement met haar 751 leden. Van al die leden zijn er, zoals op de foto’s op deze pagina’s te zien, 26 afgevaardigden uit Nederland.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Lara Wolters. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Liesje Schreinemacher. / VVD

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Malik Azmani. / VVD

Zetels op basis van aantal inwoners

26 parlementsleden op een totaal van 751 lijkt niet zo veel. Betekent dat ook dat Nederland relatief weinig invloed kan uitoefenen in Europa?

Dat lijkt weinig op het geheel, maar de zetels worden toegewezen aan de landen met een verdeelsleutel op basis van de grootte van de bevolking van een land. Nederland heeft 17 miljoen inwoners, op 513 miljoen in de hele EU. Dat is iets meer dan 3 procent en 26 zetels is ook iets meer dan 3 procent van 751. Denk daarbij ook dat Europarlementariërs uit één land bijna nooit als groep hetzelfde stemmen. Het komt bijna nooit voor dat alle Fransen of Duitsers hetzelfde willen. De meningen van de politieke partijen over wat het beste is voor de EU verschillen veel van elkaar. Zo is het natuurlijk in alle lidstaten. Je kunt je indenken dat D66 en Forum voor Democratie het niet vaak met elkaar eens zijn over welke kant het op moet met in de EU. Daarnaast heeft Nederland natuurlijk een stem in de Raad van Ministers van de Europese Unie die samen met het Europees Parlement de besluiten neemt over Europese wetgeving.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Mohammed Chahim. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Paul Tang. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Peter van Dalen. / ChristenUnie

De partijen van sommige parlementsleden zijn bepaald geen voorstander van de Europese Unie. Toch gaan zij erover. Is dat niet raar?

Dat is het mooie van democratie. Door zich verkiesbaar te stellen voor het Europees Parlement streven deze politici ernaar om de Europese Unie van binnenuit te veranderen en beter aan te laten sluiten bij hun gedachtengoed.  Het Parlement is zo een afspiegeling van de politieke voorkeuren die er in Europa leven.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Rob Rooken. / Forum voor Democratie

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Rob Roos. / Forum voor Democratie

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Samira Rafaela. / D66

Wat betekent het toekomstig vertrek van de Britten uit de Europese Unie?

Voor het Europees Parlement betekent het dat van de ene op de andere dag 73 leden het Parlement moeten verlaten. Want als een land geen lid meer is van de EU heeft het ook geen vertegenwoordigers meer in het Parlement. Toch worden de stoelen waar de Britten op zaten niet uit de zaal gehaald. Een deel wordt herverdeeld over de huidige lidstaten, zo krijgt Nederland er na de brexit drie zetels bij (VVD, PVV en Forum voor Democratie). Een ander deel wordt in reserve gehouden. Deze zijn bedoeld voor mogelijke nieuwe lidstaten.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Sophie in 't Veld. / D66

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Tineke Strik. / GroenLinks

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Toine Manders. / 50PLUS

Belangrijke klus Timmermans

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die onze Europarlementariërs de komende tijd voor de kiezen krijgen?

De nieuwe Europese Commissie die naar verwachting in november zal aantreden, heeft al een aantal prioriteiten bekendgemaakt. Zo wil zij gaan werken aan een Green Deal voor de EU, een klimaatakkoord op Europees niveau. Dit zal onder leiding van onze eigen Frans Timmermans gaan gebeuren. In 2020 zal er ook een besluit moeten vallen over de Europese begroting voor de komende zeven jaar. Hierin zal worden vastgelegd hoeveel geld er beschikbaar zal zijn voor zaken als landbouwsubsidies, wetenschapsgeld etcetera. Daarnaast is er een aantal onderwerpen die al langer spelen en die ook de komende jaren relevant blijven. Denk bijvoorbeeld aan migratie: nog steeds komen er mensen op rubberbootjes naar de EU en riskeren ze hun leven op de Middellandse Zee. Europa blijft gezamenlijk werken aan een oplossing. En ook de mondiale handelsoorlog met de VS en China zal hoog op de politieke Europese agenda blijven.

Britten weg is pas het begin

Tot slot: Mochten de Britten toch tot een deal komen met de EU dan moet het Europees Parlement deze deal goedkeuren. Maar dit is pas het begin. Na de Brexit moeten het Verenigd Koninkrijk en de EU een nieuw handelsverdrag sluiten en onderhandelen over de nieuwe relaties.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Tom Berendsen. / CDA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Vera Tax. / PvdA

** Met medewerking van Koen Blankenstijn.

*** Vanaf 15 oktober stelt Metro in vier portretten/interviews nieuwe parlementsleden aan je voor. Van dinsdag tot en met donderdag lees over ontmoetingen – in Straatsburg – met Malik Azmani, Kim van Sparrentak, Rob Rooken en Lara Wolters.


Premier Mark Rutte tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Turkse inval in Syrie.

Kamer vol vragen na deal van VS en Turkije

Premier Mark Rutte tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Turkse inval in Syrie. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

2 UUR

In de Tweede Kamer zijn partijen blij met het tijdelijke staakt-het-vuren in het noorden van Syrië. Maar ze vragen zich af hoe het verder moet.

De Turkse president Recep Erdogan en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence kwamen de rustperiode donderdag overeen.

Bufferzone


Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens het debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofproblematiek.

VVD en CDA onder vuur in stikstofdebat

Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens het debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofproblematiek. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

3 UUR

In de Tweede Kamer vindt de linke oppositie dat de coalitiepartijen veel te weinig daadkracht tonen bij de aanpak van de stikstofcrisis. Vooral VVD en CDA moeten het ontgelden in het debat over de kwestie, omdat zij blijven volhouden dat er geen gedwongen sanering van de veehouderij komt.

„Ik ga geen gedwongen krimp van de veestapel meemaken", aldus CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Zijn VVD-collega Mark Harbers wil evenmin verplicht snoeien in het aantal koeien of varkens. „We hebben geen veeprobleem maar een stikstofprobleem", zei de liberaal. Hij denkt dat met technische maatregelen zelfs met meer dieren de uitstoot kan worden verminderd.

Onvoldoende


Ook vader van gezin Ruinerwold aangehouden.
Likeability of5

Ook vader van gezin Ruinerwold aangehouden

Ook vader van gezin Ruinerwold aangehouden. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

3 UUR

De politie maakt donderdagavond bekend dat de 67-jarige vader die dinsdag met zes meerderjarige kinderen werd gevonden in een huis in Ruinerwold, is aangehouden.

Volgens de politie wordt hij verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen.

Tegen wil vastgehouden


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Advocate Inez Weski komt aan bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Advocaat Taghi stopt, noemt proces 'oneerlijk'

Advocate Inez Weski komt aan bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De advocaat van de voortvluchtige Ridouan Taghi, Inez Weski, stopt per direct met zijn verdediging. Weski noemt het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is, geen eerlijk proces.

Dat zegt de raadsvrouw maandag in een interview met EenVandaag. Ze vindt dat ze van de rechtbank onvoldoende onderzoek mag doen naar de verklaringen van de kroongetuige en de geheime berichten die verdachten naar elkaar stuurden.

Derk Wiersum


Te weinig medewerkers in de zorg: ‘Het gaat een keer mis’
Likeability of3

Te weinig medewerkers in de zorg: ‘Het gaat een keer mis’

Op 20 november vindt de landelijke ziekenhuisstaking plaats. /ANP

Foto van 'Ista van Galen'

GISTEREN

Het personeelstekort in de Nederlandse zorg is te groot en de werkdruk te hoog. Het resultaat: de eerste landelijke ziekenhuisstaking én een oproep van minister De Jonge aan ex-zorgmedewerkers om terug te komen. 

„Mensen zoals u, die hebben gewerkt in zorg en welzijn, zijn goud waard”. Zo begint de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, in zijn brief aan 3000 ex-zorgmedewerkers. Deze is donderdag verstuurd naar mensen die in het verleden minstens drie jaar in de zorg hebben gewerkt en niet langer dan tien jaar weg zijn. Hij hoopt ze hiermee – opnieuw – warm te maken voor een terugkeer in de sector. „Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor elke professional die met bevlogenheid en passie dit dankbare werk heeft gedaan.”

Hoge werkdruk


sad
user_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Groen licht EU-leiders voor brexitakkoord.

Groen licht EU-leiders voor brexitakkoord

Groen licht EU-leiders voor brexitakkoord. / EPA

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De EU-leiders hebben unaniem hun zegen gegeven aan het akkoord dat en ordelijk vertrek van de Britten uit de EU per 1 november moet regelen. De woordvoerder van EU-president Donald Tusk liet dat weten.

Nadat de Britse premier Boris Johnson de gelegenheid had gekregen zijn 27 collega’s toe te spreken, hadden zij ruim een uur nodig om groen licht te geven.

Brits parlement


Politie doet onderzoek bij een boerderij aan de Buitenhuizerweg.
Likeability of3

‘Vader verborgen gezin was kort lid Moonsekte’

Politie doet onderzoek bij een boerderij aan de Buitenhuizerweg. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De vader van het gezin dat in Ruinerwold een geïsoleerd leven leidde, was in de jaren tachtig lid van de Nederlandse tak van de Moonsekte. Dat zegt secretaris Wim Koetsier van de The Universal Peace Federation (UPF).

Zo heet de vroegere Moonsekte nu. De UPF ziet zichzelf ook niet meer als sekte. De oudere leden binnen de Vredeskerk, zoals de UPF in Nederland heet, kennen de vader van het gezin in Ruinerwold als "een spiritueel persoon".

Eigen groep


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Een leeg Malieveld na het vertrek van de protesterende boeren.
Likeability of3

'Aanzienlijke' schade Malieveld door tractors

Een leeg Malieveld na het vertrek van de protesterende boeren. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De tractoren van de protesterende boeren hebben woensdag ‘aanzienlijke schade’ veroorzaakt aan het Malieveld in Den Haag. Dat constateert eigenaar Staatsbosbeheer een dag na het grote boerenprotest. 

De overheidsdienst die het veld beheert gaat met een aannemer bekijken wat er moet gebeuren om die schade te herstellen. Wanneer er meer duidelijkheid is over de kosten, gaat Staatsbosbeheer met 'de verantwoordelijke partijen' in gesprek over de rekening.

Vooraf niets afgesproken


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Likeability of6

Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


like
user_761825ac10beda546b153b852684b47b5b948517_avataruser_9d7413a65ac5be6e146a6a2cf93bd5e9f241a2e2_avataruser_29224ea528b8c532bb2b7cf10fd234a319228450_avatar

Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, staat de pers te woord naar aanleiding van het stopzetten van de financiering van het Haga Lyceum.
Likeability of5

Geldkraan Haga Lyceum gaat definitief dicht

Arie Slob, minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, staat de pers te woord naar aanleiding van het stopzetten van de financiering van het Haga Lyceum. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De geldkraan van het islamitische Haga Lyceum word per 1 december definitief dichtgedraaid. Het schoolbestuur kreeg tot donderdagmiddag de tijd om het veld te ruimen, maar heeft dat niet gedaan.

Daarmee „dwingt het mij nu om deze maatregel te nemen", schrijft verantwoordelijk minister Arie Slob aan de Tweede Kamer. „Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving. De bestuurders van het Haga Lyceum weigeren daaraan mee te werken", zegt Slob op Twitter.

Twee dagen uitstel


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Alleen akkoord in Lagerhuis staat Brexitdeal nog in de weg.

Alleen akkoord in Lagerhuis staat Brexitdeal nog in de weg

Alleen akkoord in Lagerhuis staat Brexitdeal nog in de weg. / AFP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Boris Johnson en Jean-Claude Juncker kondigden donderdag gezamenlijk aan dat er eindelijk een principeakkoord is bereikt over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Op het moment van het bekendmaken van het principeakkoord moest het nog wel worden goedgekeurd door de EU-leiders en het Britse parlement. De EU-leiders zijn donderdag en vrijdag in Brussel bijeen.

Nieuwe afspraken


Veehandelaar fraudeerde mogelijk bij keurmerk 'Beter Leven'

Veehandelaar fraudeerde mogelijk bij keurmerk 'Beter Leven'

De verdenking draait specifiek om het vervalsen van certificaten waarop transporttijd van levende dieren staat. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Denk je verantwoordelijk bezig te zijn door vlees te kopen met het keurmerk 'Beter Leven', blijkt dit misschien toch niet te kloppen. Een Brabantse veehandelaar wordt er namelijk van verdacht te hebben gesjoemeld met certificaten. 

'Beter Leven' is een Nederlands keurmerk voor vlees, kip en eieren, gelanceerd door De Dierenbescherming. Door de mogelijke fraude, kwam het vlees van de veehandelaar onterecht in aanmerking voor de twee sterren van dit keurmerk. Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben onderzoek gedaan bij het bedrijf en administratie in beslag genomen.

Vervalsing transporttijd


Britse oppositie kritisch over principeakkoord brexit

Britse oppositie kritisch over principeakkoord brexit

De Britse oppositie reageert kritisch op het principeakkoord over de brexit. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De Britse oppositie reageert kritisch op het principeakkoord over de brexit. De leider van de grootste oppositiepartij Labour zegt dat de nieuwe brexitdeal nog slechter lijkt te zijn dan die van Theresa May, die met grote meerderheid is verworpen", bericht Sky News.

Ook de leider van antibrexitpartij Liberal Democrats reageert negatief. „De deal van Boris Johnson zou slecht zijn voor onze economie, openbare diensten en het milieu", zegt Jo Swinson volgens de nieuwszender. Ze stelt „vastberadener dan ooit" te zijn om de brexit te voorkomen.

Nieuw referendum


Likeability of3

Ontslagen juf riep: Maak je huiswerk, anders ga je naar de gaskamer

Colourbox

Foto van 'Kasper Hermans'

GISTEREN

In het Verenigd Koninkrijk ligt een Britse basisschoollerares onder vuur vanwege een zwaar antisemitische opmerking met verwijzingen naar de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

De juf van de Newberries Primary School had klaarblijkelijk moeite om de kinderen onder controle te houden en aan het werk te krijgen. Daarop dreigde ze haar leerlingen naar de gaskamer te sturen indien zij hun huiswerk niet zouden maken.

Veel Joodse leerlingen


dislikelike
user_5d4c64bb39311e9c9858d2746d4466cb49887ba9_avataruser_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avataruser_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Van der Goot staat verdachte moord advocaat Wiersum bij

Van der Goot staat verdachte moord advocaat Wiersum bij

Van der Goot staat verdachte moord advocaat bij Advocaat Tjalling van der Goot staat de man bij die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Advocaat Tjalling van der Goot staat de man bij die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. Dat bevestigde hij donderdag.

Van der Goot stelt in een verklaring dat hij en zijn kantoor de gevoeligheid van deze strafzaak beseffen. „Maar juist in een democratische rechtstaat is het essentieel dat rechtshulp aan iedere verdachte gegarandeerd blijft. De verdediging wordt door ons kantoor altijd gevoerd zonder aanzien des persoons en ongeacht de aard en ernst van het verwijt."

'Rechten van verdachte gewaarborgd'


Afschot herten Oostvaardersplassen bijna rond, 1785 herten gedood

Afschot herten Oostvaardersplassen bijna rond, 1785 herten gedood

Het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen is bijna klaar. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen is bijna klaar. Tot nu toe zijn 1785 dieren gedood volgens Staatsbosbeheer. De dienst telt deze maand hoeveel afschot nog nodig is om uiteindelijk 490 herten over te houden.

Er liepen te veel edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dat leidde begin 2018 tot heftige protesten toen de beesten aan het eind van de winter te weinig te eten hadden. De provincie Flevoland liet onderzoek doen naar de toekomst van het gebied en besloot toen dat er zo'n 1800 edelherten en tweehonderd konikpaarden moesten verdwijnen. De Heckrunderen bleven ongemoeid.

Tweehonderd paarden verhuisd


EU bereikt deal over brexit met Londen

EU bereikt deal over brexit met Londen

De onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een principeakkoord gesloten over de brexit. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een principeakkoord gesloten over de brexit. Dat melden Europees Commissievoorzitter Juncker en de Britse premier Boris Johnson. EU-onderhandelaar Michel Barnier geeft uitleg op een persconferentie in Brussel.

„Het is een evenwichtige overeenkomst voor de EU en het Verenigd Koninkrijk en het bewijs van onze vastberadenheid oplossingen te vinden", aldus Juncker. „We hebben een prachtige nieuwe deal die ons weer controle geeft", zegt Johnson.

Goedkeuring


Broer Josef B.: Hij voelde zich beter dan Jezus
Likeability of2

Broer Josef B.: Hij voelde zich beter dan Jezus

De Oostenrijkse hoofdverdachte in de zaak rond een van de buitenwereld afgesloten gezin in Ruinerwold heeft jarenlang in een sekte geleefd in Oostenrijk. /ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

De Oostenrijkse hoofdverdachte in de zaak rond een van de buitenwereld afgesloten gezin in Ruinerwold, de 58-jarige Josef B., heeft jarenlang in een sekte geleefd in Oostenrijk. „Hij gedroeg zich in die sekte alsof hij nog beter was dan Jezus", vertelt zijn broer Franz aan Oostenrijkse media.

Ook vertelt zijn broer dat B. een sluwe en egoïstische man was, die bijvoorbeeld niet reageerde op de overlijdensberichten van zijn ouders. Franz had al tien jaar geen contact meer met zijn broer, die uiteindelijk opdook in Ruinerwold.

Verwaarloosde kinderen


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avataruser_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

DUP: geen steun voor huidige brexitvoorstellen

DUP: geen steun voor huidige brexitvoorstellen

De Noord-Ierse politieke bondgenoot van de regering van premier Boris Johnson zegt brexitvoorstellen niet te kunnen steunen. /ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De Noord-Ierse politieke bondgenoot van de regering van premier Boris Johnson zegt brexitvoorstellen die nu op tafel zouden liggen niet te kunnen steunen.

De unionistische DUP-partij stelt in een verklaring niet te kunnen instemmen met wat wordt voorgesteld met betrekking tot douaneregelingen en inspraak. Ook zou er „onvoldoende duidelijkheid zijn over de omzetbelasting".

Struikelblok