In het nieuws

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Het Europees Parlement in de plenaire zaal in Straatsburg. / Lex van Lieshout | ANP

Foto van 'Erik Jonk'

10 OKT 2019

Oude bekenden en nieuwe Nederlandse gezichten zijn onlangs begonnen als lid van het Europees Parlement (EP). Zij werden dit voorjaar door Nederlandse stemmers gekozen tijdens de Europese Verkiezingen en gaan nu over grensoverschrijdende onderwerpen.

Wie zijn zij en wat doen ze precies bij de Europese Unie? Tussen de vragen door zie je 26 Nederlanders die zetels in het EP 'bemannen'.

Echte werk begonnen

Wanneer zijn de Europarlementariërs precies begonnen en hoe lang duurt hun termijn?

De leden van het Europees Parlement zijn eind mei gekozen door de inwoners van de EU. Op 2 juli namen zij hun zetels officieel in voor de komende vijf jaar en na de zomer is het échte werk begonnen.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Agnes Jongerius. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Anja Hazekamp. / Partij voor de Dieren

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Annie Schreijer - Pierik. / CDA

Hun partijen heten anders dan in Nederland. Zo maakt de grootste fractie, de zes leden van de PvdA, deel uit van de S&D-fractie. Hoe zit dat precies?

De Nederlandse politieke partijen heten nog steeds hetzelfde, maar ze zijn in het Europees Parlement aangesloten bij een politieke fractie. Deze fracties zijn een soort politieke families waar bijvoorbeeld de sociaaldemocraten (S&D) of de groenen in samenwerken. De politieke families bepalen gezamenlijk hun standpunt op allerlei onderwerpen en kunnen zo een vuist maken tegenover andere fracties. Er zijn zeven van dit soort fracties in het Europees Parlement. Het kan voorkomen dat meerdere partijen uit één land in dezelfde fractie zitten. CDA, ChristenUnie en 50PLUS zijn bijvoorbeeld samen onderdeel van de EVP. VVD en D66 maken deel uit van Renew Europe en Forum voor Democratie en de SGP zitten in de ECR. In de zaal van het Europees Parlement zitten leden ook niet bij elkaar op nationaliteit, maar op politieke kleur.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Bas Eickhout. / GroenLinks

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Bert Jan Ruissen. / SGP

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Caroline Nagtegaal. / VVD

Tweede Kamer zou ervan dromen

Kun je het Europees Parlement qua werk vergelijken met onze Tweede Kamer?

In zekere zin wel. De leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement zijn direct gekozen door de kiezer. Beide parlementen nemen beslissingen die effect hebben op het dagelijks leven. Maar sommige bevoegdheden verschillen. Zo kan het Europees Parlement geen nieuwe wetten voorstellen. Dat mag enkel het dagelijks bestuur van de EU doen, de Europese Commissie. Maar het Parlement heeft wel het recht om wijzigingen aan te brengen in wetsvoorstellen en er wordt geen wet van kracht in Brussel zonder dat het Europees Parlement ermee akkoord gaat. Op dit moment worden de nieuwe eurocommissarissen van de Europese Commissie van Ursula Von der Leyen bevraagd door het EP. De Europarlementariërs oordelen over iedere individuele eurocommissaris of hij of zij wel capabel genoeg is om zo’n belangrijke functie te vervullen. De Tweede Kamer kan alleen maar dromen om dit ook te doen met ministers van een nieuw Nederlands kabinet.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Dirk Jan Eppink. / Forum voor Democratie

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Esther de Lange. / CDA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Jan Huitema. / VVD

In de bankjes van het EP ontbreekt de voor de meeste Nederlanders bekende Frans Timmermans. Wat doet hij dan binnen de Europese Unie?

Frans Timmermans was tijdens de Europese verkiezingen lijsttrekker voor de PvdA. Veel Nederlanders spraken hun vertrouwen in hem uit. Toch heeft hij zijn zetel niet ingenomen. Dit komt omdat hij door de Nederlandse regering is voorgedragen als Eurocommissaris. Elke EU-lidstaat draagt één lid van de Europese Commissie voor. De functie van Eurocommissaris is uiteraard niet te combineren met een plek in het Europees Parlement. De zetel van Timmermans is dus overgegaan naar de volgende op de lijst van de PvdA, Lara Wolters.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Frans Timmermans wacht een belangrijke klimaatopdracht. / Stephanie Lecocq | EPA

Waarom vergadert de Europese Unie in Brussel in België, maar soms ook in Straatsburg in Frankrijk?

De Franse stad Straatsburg is ooit aangewezen als vergaderlocatie van het Europees Parlement. Deze stad heeft een belangrijke symbolische betekenis voor de EU omdat hier in de Tweede Wereldoorlog zwaar gestreden is om het grondgebied. Later is deze stad in het verdrag dat de inrichting van de EU regelt officieel aangewezen als vestigingsplaats van het Europees Parlement. Maar omdat de instellingen van de EU die het Europees Parlement moet controleren in Brussel zetelen, vergadert het Parlement in de praktijk een groot deel van de maand in die stad.

Dit is een vreemde situatie waarin er veel op en neer gereisd wordt. Dit roept veel weerstand op, ook binnen het Europees Parlement zelf. De meeste Europarlementariërs willen dat het Parlement definitief in Brussel óf in Straatsburg zit. Helaas mag het Europees Parlement hier niet over beslissen. Om het verhuizen te stoppen moet het verdrag gewijzigd worden. Dat kan alleen gedaan worden met instemming van alle lidstaten van de EU. Rutte zal dus om tafel moeten met Macron, Orbán en de andere premiers om deze beslissing te nemen. Tot die tijd moet het Europees Parlement pendelen tussen België en Frankrijk.ijk.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Jeroen Lenaers. / CDA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Kati Piri. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Kim van Sparrentak. / GroenLinks

Hoeveel parlementsleden heeft ‘Europa’ eigenlijk?

Europa heeft vele verschillende parlementen. De Europese Unie heeft er maar één: het Europees Parlement met haar 751 leden. Van al die leden zijn er, zoals op de foto’s op deze pagina’s te zien, 26 afgevaardigden uit Nederland.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Lara Wolters. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Liesje Schreinemacher. / VVD

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Malik Azmani. / VVD

Zetels op basis van aantal inwoners

26 parlementsleden op een totaal van 751 lijkt niet zo veel. Betekent dat ook dat Nederland relatief weinig invloed kan uitoefenen in Europa?

Dat lijkt weinig op het geheel, maar de zetels worden toegewezen aan de landen met een verdeelsleutel op basis van de grootte van de bevolking van een land. Nederland heeft 17 miljoen inwoners, op 513 miljoen in de hele EU. Dat is iets meer dan 3 procent en 26 zetels is ook iets meer dan 3 procent van 751. Denk daarbij ook dat Europarlementariërs uit één land bijna nooit als groep hetzelfde stemmen. Het komt bijna nooit voor dat alle Fransen of Duitsers hetzelfde willen. De meningen van de politieke partijen over wat het beste is voor de EU verschillen veel van elkaar. Zo is het natuurlijk in alle lidstaten. Je kunt je indenken dat D66 en Forum voor Democratie het niet vaak met elkaar eens zijn over welke kant het op moet met in de EU. Daarnaast heeft Nederland natuurlijk een stem in de Raad van Ministers van de Europese Unie die samen met het Europees Parlement de besluiten neemt over Europese wetgeving.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Mohammed Chahim. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Paul Tang. / PvdA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Peter van Dalen. / ChristenUnie

De partijen van sommige parlementsleden zijn bepaald geen voorstander van de Europese Unie. Toch gaan zij erover. Is dat niet raar?

Dat is het mooie van democratie. Door zich verkiesbaar te stellen voor het Europees Parlement streven deze politici ernaar om de Europese Unie van binnenuit te veranderen en beter aan te laten sluiten bij hun gedachtengoed.  Het Parlement is zo een afspiegeling van de politieke voorkeuren die er in Europa leven.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Rob Rooken. / Forum voor Democratie

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Rob Roos. / Forum voor Democratie

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Samira Rafaela. / D66

Wat betekent het toekomstig vertrek van de Britten uit de Europese Unie?

Voor het Europees Parlement betekent het dat van de ene op de andere dag 73 leden het Parlement moeten verlaten. Want als een land geen lid meer is van de EU heeft het ook geen vertegenwoordigers meer in het Parlement. Toch worden de stoelen waar de Britten op zaten niet uit de zaal gehaald. Een deel wordt herverdeeld over de huidige lidstaten, zo krijgt Nederland er na de brexit drie zetels bij (VVD, PVV en Forum voor Democratie). Een ander deel wordt in reserve gehouden. Deze zijn bedoeld voor mogelijke nieuwe lidstaten.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Sophie in 't Veld. / D66

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Tineke Strik. / GroenLinks

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Toine Manders. / 50PLUS

Belangrijke klus Timmermans

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die onze Europarlementariërs de komende tijd voor de kiezen krijgen?

De nieuwe Europese Commissie die naar verwachting in november zal aantreden, heeft al een aantal prioriteiten bekendgemaakt. Zo wil zij gaan werken aan een Green Deal voor de EU, een klimaatakkoord op Europees niveau. Dit zal onder leiding van onze eigen Frans Timmermans gaan gebeuren. In 2020 zal er ook een besluit moeten vallen over de Europese begroting voor de komende zeven jaar. Hierin zal worden vastgelegd hoeveel geld er beschikbaar zal zijn voor zaken als landbouwsubsidies, wetenschapsgeld etcetera. Daarnaast is er een aantal onderwerpen die al langer spelen en die ook de komende jaren relevant blijven. Denk bijvoorbeeld aan migratie: nog steeds komen er mensen op rubberbootjes naar de EU en riskeren ze hun leven op de Middellandse Zee. Europa blijft gezamenlijk werken aan een oplossing. En ook de mondiale handelsoorlog met de VS en China zal hoog op de politieke Europese agenda blijven.

Britten weg is pas het begin

Tot slot: Mochten de Britten toch tot een deal komen met de EU dan moet het Europees Parlement deze deal goedkeuren. Maar dit is pas het begin. Na de Brexit moeten het Verenigd Koninkrijk en de EU een nieuw handelsverdrag sluiten en onderhandelen over de nieuwe relaties.

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Tom Berendsen. / CDA

Hoe werkt het nou precies, dat Europees Parlement?

Vera Tax. / PvdA

** Met medewerking van Koen Blankenstijn.

*** Vanaf 15 oktober stelt Metro in vier portretten/interviews nieuwe parlementsleden aan je voor. Van dinsdag tot en met donderdag lees over ontmoetingen – in Straatsburg – met Malik Azmani, Kim van Sparrentak, Rob Rooken en Lara Wolters.


Grammy Awards voor de 62e keer uitgereikt

Grammy Awards voor de 62e keer uitgereikt

Zangers Lizzo op de rode loper bij de MTV Awards 2019. / EPA

Foto van 'Metro en ANP'

3 MIN

De dag waar de muziekwereld jaarlijks reikhalzend naar uitkijkt, is aangebroken. De Grammy Awards worden zondag voor de 62e keer overhandigd in Los Angeles.

De prestigieuze muziekprijzen worden uitgereikt in 84 categorieën. De grootste kanshebber op een beeldje is Lizzo. De zangeres, die vorig jaar haar grote doorbraak beleefde met singles als Juice, Truth Hurts en Good As Hell, maakt kans op maar liefst acht prijzen.

Lizzo


Rutte: excuses voor houding regering ten aanzien van Holocaust

Rutte: excuses voor houding regering ten aanzien van Holocaust

Minister President Mark Rutte houdt een toespraak bij het Spiegelmonument Nooit meer Auschwitz tijdens de Nationale Holocaust Herdenking. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

1 UUR

Premier Mark Rutte heeft zondag excuses aangeboden voor de Nederlandse houding ten aanzien van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

„Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen. Dat doe ik in het besef dat geen woord zoiets groots en gruwelijks als de Holocaust kan omvatten", zei Rutte zondag tijdens de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam 75 jaar na de bevrijding van naziconcentratiekamp Auschwitz, op 27 januari 1945.

Tot nu toe zag het Nederlandse kabinet geen aanleiding voor excuses voor die houding van de Nederlandse regering ten tijde van de Holocaust. In 2012 was de kwestie al aangezwengeld door PVV-leider Geert Wilders.


Ook in februari lijkt de winter ver weg

Ook in februari lijkt de winter ver weg

Ook in februari lijkt de winter ver weg. / ANP

Foto van 'Metro'

1 UUR

De kans dat het in februari nog écht winter wordt is klein. De komende maand zullen westelijke en zuidwestelijke winden het weerbeeld domineren.

Volgens Weeronline zorgt dat ervoor dat warme lucht ons land instroomt, met als gevolg dat de schaatsen hoogstwaarschijnlijk in het vet kunnen blijven liggen.

Het weer in februari zal grotendeels gaan lijken op het weer in januari. We zullen dus perioden tegemoet gaan met zuidwestenwinden en de temperatuur zal enkele dagen boven de tien graden uitkomen, waar de temperatuur in februari normaal gesproken rond de zes graden ligt.


Bierbrouwerij help asielhonden op bijzondere manier.

Bierbrouwerij helpt asielhonden op bijzondere manier aan baasje

Bierbrouwerij help asielhonden op bijzondere manier. Foto: ANP.

Foto van 'Metro'

3 UUR

Een brouwerij in de Amerikaanse staat Florida help asielhonden op een wel heel bijzondere manier aan een nieuw thuis. De Motorworks Brewing in de stad Bradenton heeft namelijk een speciale vier-pack gemaakt met daarop foto's van de asielhonden die nog een nieuw baasje zoeken. 

De honden die op de blikjes te zien zijn waren net als een aantal andere asielhonden aanwezig bij het event 'Yappy Hour' waar de blikjes voor het eerst getoond werden. Het event werd georganiseerd om geld op te halen voor lokale dierenasielen.


Politie houdt verdachten aan in zaak doodgeschoten Bouchikhi.

Politie houdt verdachten aan in zaak doodgeschoten Bouchikhi

Politie houdt verdachten aan in zaak doodgeschoten Bouchikhi. Foto: ANP.

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 11:00

De politie heeft begin deze week twee verdachten aangehouden voor de dood van de 17-jarige Amsterdamse jongen, Mohamed Bouchikhi. 

Dat meldt de politie zondag. De jongen kwam twee jaar geleden om het leven bij de schietpartij in het buurthuis waar hij stage liep. Hij werd per ongeluk onder vuur genomen in het buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg en overleed aan zijn verwondingen.

De verdachten zijn een al eerder aangehouden 26 jarige man, Emylio G., en een 26-jarige vrouw uit Zwanenburg. G. werd in oktober 2018 ook al aangehouden in verband met de zaak.


HEMA roept ossenworst terug vanwege salmonellabacterie.

HEMA roept ossenworst terug vanwege salmonellabacterie

HEMA roept ossenworst terug vanwege salmonellabacterie. Foto: ANP.

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 10:00

HEMA haalt de ossenworst uit de winkel omdat er een salmonellabacterie in kan zitten. Mensen die al eerder een worst gekocht hebben kunnen deze terug brengen naar de winkel.

Het gaat om een ossenworst van 200 gram met het artikelnummer 27017105. De verpakkingen hebben een houdbaarheidsdatum van 28-01-2020 tot en met 05-02-2020. Mensen wordt geadviseerd deze worst niet te eten maar terug te brengen naar de winkel. Daar krijgen ze hun geld terug.


Dinsdag zware ochtendspits door onstuimig weer.

Dinsdag zware ochtendspits door onstuimig weer

Dinsdag zware ochtendspits door onstuimig weer. Foto: ANP.

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 10:00

Nederland krijgt na het weekend te maken met onstuimig weer. Dat meldt Weeronline. Met name dinsdag is er daarom kans op een zware ochtendspits.

Er wordt dinsdag een krachtige westen- tot zuidwestenwind verwacht. Aan zee kan het soms stormachtig waaien met kans op windstoten tot 75 km/per uur. Ook trekt er een aantal winterse buien over het land.

Wisselvallig


Het coronavirus: Dit is wat we tot nu toe weten.

Het coronavirus: dit is wat we tot nu toe weten

Het coronavirus: Dit is wat we tot nu toe weten. Foto: ANP.

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 09:45

Het coronavirus rukt snel op; met al ruim 2000 besmettingen verspreid over meer dan tien landen grijpt het virus steeds verder om zich heen. Maar wat is er nu eigenlijk allemaal bekend over het virus dat op dit moment wereldwijd tot zorgen leidt? De belangrijke info voor je op een rij.

Het coronavirus werd waarschijnlijk voor het eerst ontdekt op een vismarkt in de Oost-Chinese stad Wuhan en is heel besmettelijk. Het behoort toe aan een grote groep virussen. Sommige van deze virussen zijn overdraagbaar op mensen, terwijl anderen slechts vat hebben op dieren. Mensen die besmet worden krijgen een longontsteking. Ook hebben patiënten last van hoesten, ademhalingsproblemen en koorts.

Tot nu toe zijn er al meer dan 56 mensen overleden aan de gevolgen van het virus en het aantal besmettingen loopt elke dag op. In de stad Wuhan, waar het virus uitbrak, zijn tot nu toe de meeste besmettingen.


Likeability of6

Sudoku van de dag

Foto van 'Metro'

24 JAN 2020

Speel hier elke dag gratis een uitdagende Sudoku, aangeboden door Denksport. De Sudoku werkt als volgt: vul het diagram zo in, dat in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.


likelove
user_025c4c0ef950b5c1bb712ce3b6799df36b85ba8a_avataruser_2895189b950331c781bc37ce073361230ac0b69c_avataruser_e873a16bc9365ca54e429854a44c5ab39150346d_avatar

+3


ChristenUnie houdt vast aan verhuizing mariniers.

ChristenUnie houdt vast aan verhuizing mariniers

ChristenUnie houdt vast aan verhuizing mariniers. Foto: ANP.

Foto van 'Metro en ANP'

VANDAAG, 08:30

Regeringspartij ChristenUnie wil nog steeds dat de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen verhuist. Defensie zelf wilde dat plan juist afblazen werd afgelopen week bekend.

Volgens de ChristenUnie zou het afblazen van deze verhuizing echter 'een klap in het gezicht van Zeeland' zijn, zo vindt Tweede Kamerlid Joël Voordewind. „En een dreun voor de Zeeuwse samenleving en economie."

Het kabinet zei vrijdag nog geen besluit te hebben genomen over de toekomst van de mariniers. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie gaat maandag of dinsdag met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen praten. Daarbij moet ze niet alleen aan de belangen van Defensie denken, vindt de CU.


Maarten van der Weijden: ‘Ik stel makkelijk hoge doelen’

Maarten van der Weijden: ‘Ik stel makkelijk hoge doelen’

Maarten van der Weijden: ‘Ik stel makkelijk hoge doelen’

Foto van 'Amarins de Boer'

GISTEREN

4078 baantjes moest Maarten van der Weijden donderdag op vrijdag zwemmen om het 24-uursrecord te verbreken. Maar na 3156 baantjes kan hij niet meer. „Achteraf startte ik misschien te snel.”

Onvermoeibaar lijkt Maarten van der Weijden (38) tot halverwege zijn wereldrecordpoging om in een etmaal minimaal 101,9 kilometer af te leggen. Met als achterliggend doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Donderdagavond 19.00 uur springt hij het Oosterhoutse zwembadwater in en de hele nacht gaat het goed. Hij haalt rondetijden waar hij van tevoren van droomt: 1,21 per 50 meter, en zodra de zon weer opkomt, terugzakken naar 1,24.

Misschien heb ik mezelf wel te veel blindgestaard op het moment dat ik halverwege zou zijn, denkt Van der Weijden een dag later. Het is zaterdagmiddag, de pijn is – op wat keelpijn en zere knieën na van de duizenden malen keren – voorbij. „Die eerste twaalf uren gingen echt goed en volgens plan”, blikt hij terug. „Ik dacht dat het niet meer fout kon gaan.”


11 doden in Brazilië door zwaarste regenval ooit

11 doden in Brazilië door zwaarste regenval ooit

Beeld van een eerdere overstroming in Brazilië. / Getty Images

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Al zeker elf mensen zijn sinds donderdag in de zuidoostelijke Braziliaanse deelstaat Minas Gerais door noodweer om het leven gekomen. Sinds een paar dagen regent het daar hevig en de stad Belo Horizonte is zelfs al geteisterd door aardverschuivingen. 

Zestien mensen worden volgens de brandweer nog vermist en ongeveer 2500 mensen zijn ontheemd geraakt.

Overstromingen


Automobilisten zetten stomdronken bestuurster aan kant van de weg
Likeability of5

Automobilisten zetten stomdronken bestuurster aan kant van de weg

De vrouw had bijna acht keer meer gedronken dan is toegestaan. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

De politie heeft zaterdagmiddag een vrouw uit Rijsbergen op de snelweg A16 bij Dordrecht aangehouden omdat ze stomdronken achter het stuur zat. De vrouw had bijna acht keer meer gedronken dan is toegestaan.

De 53-jarige vrouw slingerde over de weg en had meerdere rijstroken nodig. Een paar andere automobilisten hebben haar al rijdend naar de vluchtstrook begeleid en tot stoppen gedwongen.

Toen de politie ter plaatse was, bleek dat de vrouw een alcoholpromillage van 3,9 (1720 Ug/l) in haar bloed had. Dat is veel te veel, want bestuurders mogen maximaal 0,5 promille (220 Ug/l) alcohol in hun bloed hebben.


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Dierenasiel zoekt dringend baasje voor 'stoutste kat ter wereld'
Likeability of5

Dierenasiel zoekt dringend baasje voor 'stoutste kat ter wereld'

„De dierenarts is het ermee eens... ze is gewoon rotkat." / Facebook Mitchel County Animal Rescue

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Een Amerikaans dierenasiel doet uit pure wanhoop een oproep om een baasje te vinden voor naar eigen zeggen „de stoutste kat ter wereld". 

Dierenasiel Mitchell County Animal Rescue in North Carolina heeft woensdag de oproep op Facebook gedeeld.

Rotkat


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Producer Carpool Karaoke: 'James Corden rijdt wél zelf'

Producer Carpool Karaoke: 'James Corden rijdt wél zelf'

Een producer van de show doet een boekje open en reageert op alle heisa. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Toen afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat James Corden niet zelf rijdt tijdens zijn populaire Carpool Karaoke, ontplofte het internet. Een producer van de show doet nu een boekje open en reageert op alle heisa. 

Op een video die een fan op Twitter deelde, is te zien dat de auto van James Corden tijdens de opnames van het populaire onderdeel van The Late Late Show op extra wielen staat en voortgetrokken wordt door een vrachtwagen.

Leugen


Chinese president waarschuwt: coronavirus verspreidt zich heel snel
Likeability of2

Chinese president waarschuwt: coronavirus verspreidt zich heel snel

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

De Chinese president Xi Jinping waarschuwt dat de verspreiding van het dodelijke coronavirus „versnelt".

China wordt volgens hem geconfronteerd met een „ernstige situatie". Dat meldden staatsmedia zaterdag. Inmiddels zijn er al ruim 1300 mensen besmet met coronavirus, ook in Frankrijk, de Verenigde Staten, Singapore en Japan. Er zijn al 41 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Evenementen geannuleerd


saddislike
user_00885a32c28496bf19feab4972f71b76667ac7f7_avataruser_007cbecd5bde995ed0d8cee5cce0f362a09d1cc0_avatar

Honderden demonstranten op de Dam tegen 5G
Likeability of5

Honderden mensen demonstreren op de Dam tegen 5G

De deelnemers zijn bang dat dit tot allerlei gezondheidsproblemen gaat leiden. / ANP

Foto van 'Metro en ANP'

GISTEREN

Honderden mensen hebben zich zaterdagmiddag op de Dam in Amsterdam verzameld om te demonstreren tegen de komst van het 5G-netwerk. De actievoerders zijn bang voor de straling van antennes die er voor het netwerk bij zullen komen.

Deze straling zou niet goed zijn voor mensen en het milieu.

Wereldwijd


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

Tiener (16) slingert over snelweg met lachgas in auto
Likeability of3

Tiener (16) slingert over snelweg met lachgas in auto

Er lagen in de auto dertien lachgasflessen. / ANP

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Een 16-jarige jongen uit Almere heeft in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere bekeuringen gekregen. De tiener reed zonder rijbewijs en mogelijk onder invloed van lachgas over de snelweg.

Dat schrijft de Landelijke Eenheid Noordwest van de politie op Facebook.

Lachgasflessen


dislike
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar

UMCG trekt eerdere waarschuwing over vitamine B12 in
Likeability of5

UMCG trekt eerdere waarschuwing over vitamine B12 in

De onderzoekers zeggen nu dat mensen met een tekort aan vitamine B12 juist wél voedingssupplementen moeten slikken. / Getty Images

Foto van 'Metro'

GISTEREN

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) waarschuwden eerder voor de gezondheidsrisico's van te veel vitamine B12. Inmiddels komt het UMCG hier op terug.

De onderzoekers zeggen nu dat mensen met een tekort aan vitamine B12 juist wél voedingssupplementen moeten slikken.

Onrust


like
user_ea54b30544394f14d8c1bd9b380c7cf0ff182d02_avatar