Metro en ANP
Metro en ANP Nieuws 3 okt 2019 / 08:59 uur

‘Gemeente trad niet op tegen vreugdevuur in Scheveningen’

De gemeente Den Haag was ervan op de hoogte dat de bouwers van twee vuurstapels op de stranden bij Duindorp en Scheveningen de afspraken over de vuurstapels overtraden. Ze deed eigen metingen naar de omvang.

Maar de gemeente trad niet op toen ze merkte dat er opnieuw overtredingen waren, terwijl het een jaar eerder ook al mis ging toen een kleinere vonkenregen ontstond. Met de risico’s van zo’n vliegvuur werd het jaar erop geen rekening gehouden.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) donderdag in haar rapport over het uit de hand gelopen vreugdevuur tijdens de afgelopen jaarwisseling.

Onrust

Die vonkenregen in 2017/2018 kwam toen op de boulevard en aangrenzende bebouwing terecht en veroorzaakte veel onrust bij publiek en omwonenden. De gemeente liet het vliegvuur en de risico’s echter niet nader onderzoeken. De burgemeester kreeg daarover geen advies van de brandweer en de directie Veiligheid van de gemeente, aldus de OVV.

Het convenant uit 2016 tussen de bouwers – inwoners van beide dorpen – en gemeente werd evenmin aangepast. Daarin stonden afspraken over de hoogte en de bouwmethode, de locatie, het materiaal, de risico’s van de hitte en het omvallen van de stapels en het toezicht daarop.

Ordeverstoring voorkomen

De OVV verklaart het niet optreden van de gemeente en het feit dat de vreugdevuren toch doorgingen, omdat zij ordeverstoringen elders in de stad wilde voorkomen. De gemeente zorgde zelf voor de aanleg van een harde ondergrond, het opruimen van de resten en de afhandeling van eventuele schade. Dat betekent volgens de OVV dat de gemeente een zekere vorm van eigenaarschap op zich heeft genomen.

De Onderzoeksraad pleit ervoor dat de vreugdevuren helemaal anders worden aangepakt en dat er voortaan verplicht een vergunning moet komen, net zoals bij andere publieksevenementen. Dat houdt in dat er allerlei voorschriften komen waaraan iedereen zich moet houden. Dan is er ook inspraak van omwonenden mogelijk en meer controle.

Diesel en te hoog

Het vliegvuur is ontstaan doordat bij de vuurstapel diesel is gebruikt, wat niet mag. Ook was de stapel meer dan 45 meter hoog, terwijl 35 meter was toegestaan. Door de hoogte, de omvang en vorm van de stapel en de vaten diesel zijn de houten pallets heel snel ontbrand.

De felle brand veroorzaakte een thermiek en turbulentie, waardoor grote en kleine stukken hout van de stapel loskwamen. Door de stevige westenwind die nacht, werden de snippers over Scheveningen verspreid.

Weinig verantwoordelijkheid?

Van de diesel was de gemeente formeel niet op de hoogte, maar het was een publiek geheim dat bij beide vuurstapels al jaren brandversnellende middelen werden gebruikt, stelt de OVV. Volgens de Onderzoeksraad had de gemeente kunnen besluiten de stapels deels te laten afbouwen of de vaten diesel te verwijderen. Ook had de gemeente ervoor kunnen kiezen de stapels niet in brand te laten steken, ook om de veiligheidsrisico’s te beperken.

De bouwers hebben volgens de OVV in de loop der jaren weinig verantwoordelijkheid getoond. Afspraken werden niet gerespecteerd, omdat ze zich er niet aan verbonden voelden. Ook de vereiste maximale hoogte van 35 meter vonden ze slecht te rijmen met het wedstrijdelement tussen beide vuurstapels. Ze gingen ervan uit dat de gemeente gezien hun ervaringen toch wel meebewoog.

Vergunning nodig

De bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp hebben dit jaar al een vergunning nodig. De Haagse burgemeester Pauline Krikke neemt hiermee de aanbeveling over uit het rapport. De tijd van werken met convenanten is voorbij, aldus de gemeente Den Haag.

„Hiermee willen wij waarborgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en er een laagdrempelige inspraakmogelijkheid ontstaat, zodat we in Den Haag veilig en feestelijk het nieuwe jaar kunnen beginnen", aldus Krikke. Ze trekt het zich aan dat het vorig jaar zo misging op het strand in Scheveningen. „Ik zal er in de toekomst alles aan doen om dit te voorkomen."

Volgens de gemeente worden de vuurstapels vanaf dit jaar in hoogte en volume beperkt en wordt een einde gemaakt aan de strijd wie de hoogste stapel kan bouwen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
‘Gemeente trad niet op tegen vreugdevuur in Scheveningen’
Sluiten